Prioritering kan minska stressen

PÅ JOBBET: ARBETSLIVSCOACHEN2012-03-30

Stress i vardagen och på arbetet tillhör tyvärr det normala för många inom den statliga sektorn. Att vara utsatt för hög stress under lång tid är varken bra för hälsan eller för vår arbetskapacitet. Därför bör du göra vad du kan för att minska stressen i din vardag. 

När man talar om en stressig arbetssituation tänker de flesta på »för mycket att göra på för kort tid« – tiden räcker inte riktigt till för att göra klart allt som borde vara klart. Denna situation
är väldigt frustrerande och känns snabbt ohanterlig.

I det längre perspektivet bör du försöka hitta en lösning genom att berätta om det ohållbara i situationen för din chef, eftersom det ofta är svårt att själv påverka inflödet av uppgifter.

I det korta perspektivet kan det underlätta att göra upp en prioriteringslista för varje dag, eller åtminstone för varje vecka. På denna lista sätter du alla uppgifter du har i prioritetsordning, de viktigaste uppgifterna högst upp och de mindre viktiga längre ned på listan. Sätt sedan upp ett realistiskt mål för din arbetsdag eller din arbetsvecka genom att dra ett streck på listan efter den sista uppgiften du bedömer att du kommer att hinna med under dagen eller veckan. När du gjort detta arbetar du sedan mot ditt mål genom att beta av uppgifterna i det tempo du mår väl av. De uppgifter du prioriterat ned får vänta tills senare, men framför allt ska de inte stressa dig
– fokusera i stället på alla de uppgifter du klarat av.

Men, tänker du kanske, jag har inte ens tid att prioritera? Skulle du uppleva din situation på det sättet måste du ändå ta dig tid till att prioritera, annars kommer du troligen aldrig att kunna hantera och minska din stress. För de flesta minskar faktiskt stressen bara i och med det att prioriteringen är avklarad.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA