Bild: Janetta Nyberg

Förvandla konflikten till ny energi

RÅD OM JOBBET: KONFLIKTHANTERING2016-02-10
Konflikter på jobbet vållar mycket frustration, kan försämra arbetsresultatet och i värsta fall leda till att medarbetare slutar. Men en bra konflikt­hantering kan i stället ge ny energi.
Av:  Ingegerd Rönnberg

Konflikter som äter energi och arbets­glädje är ett stort problem i arbets­livet, säger Kerstin Ljungström, utvecklingskonsult som i över 30 år arbe­tat med svåra konflikter och utbildat i konflikthantering på arbetsplatser.

– Ofta har konflikten växt till sig med lager på lager som en tusenbladstårta när arbetsgivare anlitar mig. Den kan ha lett till sämre kreativitet och en rädsla som sprider sig. Hur du som medarbetare påverkas beror på hur känslig du är. 

Hon säger att det stressiga läget på många arbetsplatser gör att konflikter lätt accelererar. Vi blir sämre på att ta och ge information och reagerar kraftigare på det vi uppfattar som störande beteenden.

Thomas Jordan är docent vid Göte­borgs universitet och forskar och under­visar om konflikthantering.

– Många chefer och medarbetare efter­lyser ett recept på hur konflikter ska lösas. Men det kan jag inte ge, eftersom konflikter kan handla om allt från triviala ting till allvarliga saker och de kan vara kort- eller långvariga, säger han.

Hans råd är att börja med att försöka bedöma vad konflikten egentligen handlar om.

– Starta med att reda ut saker som »Vad står på spel?«, »Hur ser argumen­ten ut?«, »Pratar parterna med var­andra och hur beter de sig?« Kärn­frågan som därefter måste hanteras är »Vilka önskemål har de inblandade?«

Kerstin Ljungström säger att det är viktigt att lyssna på de inblandades berättelser utan att värdera det som kommer fram. Därefter gäller det att skapa förståelse för de skilda perspektiven och se vad som går att lösa. 

Målet är att skapa sunda arbetsvillkor. 

– Innan du kontaktar chefen bör du göra rimliga försök att reda ut konflikten. Tänk även på vad du behöver för att kunna fokusera på jobbet, säger Thomas Jordan. Kanske kan en kollega eller vän hjälpa dig att reflektera över och sortera det som hänt. Lyssna på ett bra sätt på svaren du får.

Han och Kerstin Ljungström är ense om att det är viktigt med forum för problemlösning där medarbetare har tid att prata ut. 

– Själv bör du ha civilkurage att berätta om sådant som känns be­kym­mersamt vid ett möte eller ett med­arbetarsamtal, säger Kerstin Ljungström. Är det relatinen med chefen som vållar konflikt kan du behöva vända dig till HR-avdelningen, företagshälso­vården eller facket. 

Kerstin Ljungström menar att konflikter som beror på missförstånd, roll­oklarheter och olika uppfattningar om sakförhållanden kan benas upp genom förbättrad kommunikation.

Djupare konflikter som handlar om personlighet, mål, värderingar och ideo­logier går ofta inte att lösa, men behöver ändå hanteras. Thomas Jordan instämmer och kallar just detta för att göra en »värdig reparation«. 

Både han och Kerstin Ljungström framhåller att de svåraste konflikterna är frågor som rör beteendenormer. De inblandade har alltid lättare att peka på vad andra gör för fel än att se vad som är deras del i det hela. 

– Tankar om att »det vore bra om alla på jobbet var lika« skrämmer mig, säger Kerstin Ljungström.

Hon förklarar: att en medarbetare gillar att ha många bollar i luften medan en kollega vill göra en sak i taget kan till exempel leda till anklagelser om slarvighet respektive tröghet.

– Vi borde lära oss att olika personliga grunddrag inte behöver handla om att vara elak utan kan vara att vi agerar på olika sätt. 

Extra allvarligt är det när enskilda personer görs till syndabockar eller ses som besvärliga. Då kan chefen behöva kliva in och fatta tuffa beslut.

– Ett problem är att många chefer fegar ur, säger Kerstin Ljungström. Anställda bör agera som vuxna och förstå att vi är på jobbet för att utföra en arbets­insats. Det går inte att lägga merparten av tiden på att vårda relationer. 

– Efter uppslitande konflikter gäller det att få folk att läka, fortsätter hon. En arbetsgrupp blir sig inte lik efter en konflikthantering. I bästa fall blir medarbetare tryggare och mer medvetna om sitt agerande.

Thomas Jordan säger att konflikter ofta beror på att människor vill förändra saker som inte fungerar. Framgångsrik konflikthantering kan därför göra att du som medarbetare förverkligar idéer och får ny energi.

Kerstin Ljungström är inne på samma linje:

– En helt konfliktfri arbetsplats där alla är ja-sägare och strävar efter konsensus är inget ideal. Då stagnerar verksamheten. 

Fem olika typer av konflikter

1. Fördelningsfrågor – till exempel fördelning av tid eller pengar. 
2. Positionsfrågor – vem som har ansvar för vad.
3. Strukturfrågor – som rör organisation, delegering och arbetsrutiner. 
4. Beteendenormfrågor – åsikter om hur andra agerar.
5. Övertygelsefrågor – om värderingar och identiteter.

4 Råd för att undvika konflikt

  • Ta hand om problem i tid, innan de växer. 
  • Var objektiv.
  • Var modig. 
  • Be om det du behöver. 

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Så bemöter du de otrevliga

PÅ JOBBET: ARBETSMILJÖ2011-03-22
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.