Så bemöter du otrevliga kolleger. Illustration
Bild: Janetta Nyberg
Så bemöter du otrevliga kolleger. Illustration

Så bemöter du de otrevliga

PÅ JOBBET: ARBETSMILJÖ2011-03-22
Om kolleger beter sig illa på jobbet kan arbetsdagen kännas tyngre. Men det finns sätt att hantera sådana situationer.

Gliringar, påhopp eller förolämpningar – det finns kolleger som slänger ur sig ord som sårar och kränker. Att ha kunskaper om hur du handskas med den typen av beteenden gör att du står bättre rustad när det händer.

– Det är inte alltid som det här beteendet sker medvetet. Därför ska du börja med att fråga hur personen tänker och varför den uttrycker sig som den gör, säger Nicklas Andén, konsult med mångårig erfarenhet av konflikthantering.

Han betonar att det är viktigt att välja sina ord och att inte anklaga den kollega som du tycker uppträder fel, eftersom det kan leda till ett försvarsbeteende. Om kollegan fortsätter kan du göra tydligt att det inte känns bra när han eller hon uttrycker sig på det viset, eller att beteendet helt enkelt inte är acceptabelt. 

– Men du ska inte ge personen som beter sig illa för mycket makt i ditt liv heller. En kränkning uppstår först när du reagerar på kollegans beteende, säger han.

Känslorna ditt eget ansvar

Att bara vara ute efter en reaktion är inget som Nicklas Andén tycker ursäktar den som uppträder illa mot sina arbetskamrater. Men han ger ändå rådet att försöka få beteendet att upphöra genom att inte låta sig påverkas.

Han betonar att det är du själv som är ansvarig för dina känslor.

– Det är inte du som gör mig ledsen, vilket många tror, utan jag blir ledsen av hur jag tänker om det som du säger till mig, säger han.

Att bemöta ovänlighet med vänlighet, utan att göra avkall på den personliga integriteten, kan också fungera som ett sätt att få den andre att sluta att bete sig illa, menar Nicklas Andén. Ett gott beteende tenderar nämligen att smitta av sig.

Ta upp problemen tillsammans

Det händer att kolleger talar illa bakom ryggen om en annan arbetskamrat – kanske för att hon eller han agerat på ett sätt som gruppen inte accepterar eller gillar. Även om det kan kännas som en lättnad i stunden leder det dock till ett betydligt sämre arbetsklimat. Det är därför viktigt att avleda sådant prat genom att inte gå in i diskussionen.

Har hela din grupp problem med kollegans beteende, kan ni kollektivt säga ifrån. Men det är betydelsefullt att det framförs på ett sätt som gör att gruppen inte uppfattas som en sammansvärjning. I vissa fall kan det vara en fördel med ett enskilt samtal, för att kollegan inte ska tappa ansiktet inför hela gruppen.

Det här är speciellt viktigt om personen har dålig självkänsla, säger Lennart Lindén, som är konsult och håller i coachande ledarskapsutbildningar.

– Det lämpligaste sättet är dock att ta upp de här problemen på en arbetsplatsträff, säger Lennart Lindén.

Han menar att frågorna då har en chans att väckas ur ett mer allmänt perspektiv, i stället för att en syndabock pekas ut. Arbetsgruppen kan till exempel sätta sig ner och arbeta fram gemensamma förhållningssätt och regler som främjar ett gott arbetsklimat. Reglerna bör därefter följas upp med några veckors mellanrum för att se om de efterlevs. Då inriktar man sig på det positiva i stället för det negativa. Det i sin tur gör det svårare för en kollega att bete sig illa, eftersom det blir så tydligt att beteendet inte är accepterat.

Cheferna ofta okunniga

Thomas Jordan, forskare i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, betonar att det är viktigt att inte stirra sig blind på individen.

– Problemen bottnar i många fall i att det inte finns något bra ledarskap eller normer för bemötanden och samarbeten. Det skulle behövas en bredare medvetenhet om vad som skapar en god arbetsmiljö.

Det håller Lennart Lindén med om. Han tycker att det många gånger handlar om att cheferna inte vet hur de ska hantera situationen.

– Chefen kanske är en väldigt försynt person, som också är rädd för att själv råka ut för påhopp eller elaka kommentarer. Om inte chefen vågar ta tag i problemet, vågar inte gruppen heller.

Är det en person som är väldigt svår att nå eller samarbeta med är det en arbetsmiljöfråga – och problemet arbetsgivarens ansvar. Om det inte fungerar att tala med närmsta chefen om situationen, kan du prata med en högre chef eller föreslå att ni tar hjälp av en konsult som är expert på sådana frågor.

Ofta kan problem med dåligt beteende uppstå på arbetsplatser där personalen är utsatt för stark stress, säger Lennart Lindén. Försvarsbeteendena blir fler när vi känner att vi måste skydda oss. Har chefen då möjlighet att minska stressen, så kan det vara en förebyggande åtgärd för att reducera dåliga beteenden.

– Nyckeln till att hantera sådana här situationer heter medvetenhet, säger Lennart Lindén.

När en kollega beter sig illa

  • Tänk på att alla har ansvar för en god arbetsmiljö. Tänk efter om det kan ha varit någonting hos dig själv som framkallat det dåliga beteendet. Ta reda på vad kollegan egentligen menar.
  • Undvik att säga att någon gör fel eller att gå till personangrepp. Utgå från hur du själv upplever situationen och beskriv vad det får för konsekvenser för dig att kollegan beter sig som hon eller han gör.
  • Sätt gränser för kollegans beteende. Markera att beteendet inte är acceptabelt och stå fast vid det.
  • Diskutera värdegrundsfrågor i arbetsgruppen. Sätt upp regler för var gränser går för olika beteenden. Följ upp diskussionen.
  • Be chefen om hjälp eller vänd dig till en ännu högre chef. Du kan också föreslå att ni ska ta in en konsult utifrån.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Så tar du kritik – utan att tappa sugen

RÅD OM JOBBET: KRITIK 2016-03-22

Förvandla konflikten till ny energi

RÅD OM JOBBET: KONFLIKTHANTERING2016-02-10

Ta snacket med din jobbiga arbetskamrat

RÅD OM JOBBET: ARBETSMILJÖ2015-10-28
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.