Bild: Janetta Nyberg

Glöm inte att prata lön när jobbet förändras

RÅD OM JOBBET: LÖN 2015-12-09
Föråldrad teknik ersätts med ny, arbets­moment effektiviseras, du utvecklas. Att få förändrade arbetsuppgifter är inget konstigt. Men när de blir mer kvalificerade ska du inte missa chansen att ta ett lönesnack.
Av:  Therese Säfström

Organisationer och verksamheter ställs ständigt inför nya utmaningar som förändrar uppdraget. Oskar Falk, central ombudsman på ST, kallar det ett normaltillstånd att arbetsuppgifter tenderar att förändras över tid. Om arbetet blir mer kvalificerat har du också chans att höja lönen.

– Det behövs kanske en viss utbildning som du har för att klara de nya uppgifterna. Du kanske får ett större arbetsområde, ansvar för mer personal, eller större ekonomiskt ansvar. 

Kollektivavtalen inom statlig sektor säger inte att ett ökat ansvar eller svårare arbetsuppgifter automatiskt ska ge högre lön. Däremot har man rätt till en lön som är satt på saklig grund, och där är ansvar och svårighetsgrad viktiga aspekter. Statliga bolag har olika kollektivavtal, men det ska alltid finnas tydliga kriterier för vad som ger hög­re lön – normalt är ansvar och svårighetsgrad med bland dem. 

Det är alltid värt att be om ett ext­ra lönesamtal, tycker Oskar Falk. Det är dock inget arbetsgivaren måste gå med på. Men senast vid nästkommande löne­revision ska frågan vara på bordet. 

Ta upp lönen så snart arbetsgivaren börjar diskutera nya arbetsuppgifter med dig, så att frågan kommer med i diskussionen, är Oskar Falks råd. 

– Det är bra för alla inblandade. Arbets­givaren vet att du har en högre lön i åtanke, och du kan få ett klart besked. 

Oskar Falk tror att det är vanligt att man hoppar på nya arbetsuppgifter för att de verkar kul. Sedan kommer man på att man kanske borde ha begärt mer i lön. Men den som kommer med löneanspråk i efterhand har ett sämre förhandlingsläge, säger han.

Om din nya lön blir en del av löne­revisionen så kommer höjningen att tas av den pott pengar som finns för alla anställdas lönehöjningar.

– Men det är alltid miniminivån. Det finns inget hinder för att höja utanför lönerevisionen.

Om arbetsgivaren inte vill gå med på högre lön rekommenderar Oskar Falk ett samtal med facket. Där kan du disku­tera vilken höjning som är rimlig ut­ifrån din situation och hur du ska argumentera. De fackliga företrädarna kan också hjälpa till att bevaka att dina nya arbetsuppgifter inte glöms bort i lönerevisionen. 

Nya arbetsuppgifter kan också bli en fråga om arbetsmiljö, påpekar Oskar Falk.

– Det är få som sitter och har tid över till att göra nya arbetsuppgifter. Då gäller det att göra omprioriteringar, eller att ta bort andra arbetsuppgifter. 

Men att säga nej till nya arbetsuppgifter är enligt Oskar Falk sällan möjligt om de kan anses rymmas inom ramen för din anställning. Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. 

Om du har en bra dialog med din chef minskar risken för att lönen blir orättvis. Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap på Göteborgs universitet, har i många år forskat kring löne­diskriminering. Hon säger att män tenderar att övervärdera sina insatser, medan kvinnor snarare undervärderar dem. Även arbets­givare tenderar ibland att betrakta en mans arbetsuppgifter som mer kvalificerade än en kvinnas, även när de inte är det.

– Där är det viktigt att arbetsgivaren har koll på de anställdas faktiska arbetsuppgifter när lönen sätts, så att det inte blir medarbetarens ansvar att informera om dem.  

För att vara nöjd med sin lön är det enligt Teresia Stråberg viktigt att känna att lönesättningen är rättvis. Hon är forskare på institutet för personal- och företagsutveckling vid Uppsala universitet, och arbetar också med ledarutveckling inom offentlig sektor. 
– Om du inte får den löneförhöjning du hoppats på, be om ytterligare ett samtal och fråga vad som krävs för att du ska få mer i lön, säger Teresia Stråberg.

Hon tycker också att det är värt att tänka på om de nya arbetsuppgifterna kan komma dig till godo som nya erfarenheter i ditt cv och ge dig chans till ett bättre jobb senare. 

På arbetsplatser där det förutsätts att nya arbetsuppgifter inte leder till högre lön kan det kännas meningslöst att ens nämna det som önskemål. Teresia Stråberg kallar fenomenet för inlärd hjälplöshet.

– Men det är alltid värt att ta upp frågan. Om inte annat så väcker den uppmärksamhet på situationen. 

Att tänka på när du får mer kvalificerade arbetsuppgifter

  • Ta upp lönefrågan, och gör det direkt.
  • Be om extra lönesamtal.
  • Förbered och lägg fram dina argument.
  • Diskutera en rimlig höjning med facket.
  • Se till att chefen har koll på dina nya arbetsuppgifter vid lönerevisionen.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Experternas råd inför lönesamtalet

PÅ JOBBET: LÖNESAMTAL2013-11-26
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.