Annons:

Bild: Lotta Sjöberg

Hjälp, jag klarar inte jobbet!

RÅD OM JOBBET: SVÅRA ARBETSUPPGIFTER2017-01-24

Att uppleva att man inte klarar av sina arbets­upp­gifter kan vara väldigt stressande. Om du känner så, behöver någonting förändras – och första steget är att börja prata om situationen.

För att anställda ska trivas på jobbet behöver arbetsuppgifterna vara lagom utmanande. Men ibland kan utmaningarna bli för stora.

Bengt Arnetz var tidigare professor i socialmedicin vid Uppsala universitet men är numera professor och prefekt vid Michigan State University. Han forskar om förhållandet mellan hälsa, krav och prestation på jobbet och säger att det är påfrestande att känna att man har för svåra arbetsuppgifter:

– Rent fysiskt skapar det stressreak­tioner i kroppen. Det kan man se om man till exempel mäter muskelspänningen.

Bengt Arnetz säger att ett vanligt problem är att arbetsplatser ökar kraven i arbetet utan att göra tillräckliga förbättringar av kompetensen.

– Då ökar stressen direkt, man känner att man inte klarar av jobbet, och i förlängningen riskerar det att leda till både sjukskrivningar och produktionsbortfall.

Men ibland känns det som om ingen kurs skulle kunna hjälpa: kanske får du ingen ordning på dataprogrammen trots att ni har fått utbildning, kanske har du en chefsroll men upplever att du faktiskt saknar talang för ledarskap eller för att ha svåra samtal med med­arbetare.

Malin Holm, som är karriär- och ledar­skapskonsult, menar att det är väldigt individuellt hur anställda förhåller sig till sina arbetsuppgifter:

– En del är fullständigt orädda och känner »Jag kan allt!« medan andra är mycket mer försiktiga. Många av dem kan leverera minst lika bra resultat i slutänden, men de kan behöva en lång startsträcka och kanske också mer stöd under vägens gång.

Hennes råd är att börja med att ta reda på hur situationen faktiskt ser ut. I bästa fall är din relation till din närmaste chef god. Då kan du gå till honom eller henne och ärligt berätta om din upplevelse.

– Skaffa dig en klar bild av hur förväntningarna ser ut. Det kan ju vara så att chefen inte delar din syn, utan tycker att du gör ett bra jobb. I så fall behöver ni försöka förstå varför du ändå känner som du gör.

Hon säger att det kan krävas en del mod för att ta initiativ till ett sådant samtal.

– Men det är viktigt. Det dummaste man kan göra är att sitta och gissa vad chefen tycker. Antingen presterar man helt tillräckligt och då är det viktigt att man får veta det – eller så brister man faktiskt i sitt jobb. Om det är så vet chefen med största sannolikhet redan om det, eller så kommer det ändå snart att bli uppenbart. Att själv ta upp frågan till diskussion visar på ansvarsfullhet, säger Malin Holm.

Också Bengt Arnetz tycker att det bästa sättet att hantera situationen är att prata om den.

– Man kan se det som en verklighets­avstämning. Det är viktigt att vi hela tiden pratar om förväntningar, krav och svårigheter, säger han.

När du och chefen har jämfört era bilder och tydliggjort förväntningarna är det dags att fundera över vad som behöver förändras, säger Malin Holm. Kanske har du helt enkelt varit för hård i din bedömning av dig själv – eller så behöver du bättre instruktioner och stöd. Ett sista steg kan vara att undersöka möjligheterna att förändra arbetsuppgifterna.

Malin Holm arbetar själv som chef och säger att hon blir glad när medarbetare kontaktar henne med den här typen av ärliga frågor.

– Det stärker relationen och blir en värdefull återkoppling till mig: kanske behöver jag som ledare vara tydligare?

Men ibland är relationen till chefen dålig och tilliten för ett samtal saknas. Då är situationen mer komplicerad, konstaterar Malin Holm.

– Men egentligen är grunden densamma: du som anställd behöver prata med andra. Vänd dig till kolleger, fråga hur de gör. Berätta vad du tycker är svårt, kanske känner de likadant. Du kan också be om råd från bekanta utan­för jobbet som har koll på dina arbetsuppgifter. Att bryta tystnaden är det viktigaste, säger hon.

Enligt Bengt Arnetz ligger det ibland andra problem i botten när en sådan här situation uppstår. Det kan handla om hela kulturen på arbetsplatsen.

– Kanske saknas tydlig kommunikation och återkoppling. På sådana arbets­platser är det stor risk att medarbetarna drar sig undan och tystnar, särskilt när de själva känner sig misslyckade, rädda och osäkra. Då behöver man förändra kulturen, annars ökar risken för stress och sjukskrivningar.

Experternas råd när arbetsuppgifterna känns för svåra

  • Prata med chefen. Gör en verklighetsavstämning genom att berätta om din upplevelse. Var ärlig – beskriv sakligt vad du tycker är svårt.
  • Skäms inte. Att ta upp frågan vittnar om en ansvarsfull inställning.
  • Tänk på att ansvaret för att lösa situationen inte bara är ditt, utan minst lika mycket chefens. Tillsammans ska ni prata om ifall några förändringar krävs, och i så fall vilka.
  • Har du själv idéer om vad som kan lösa situationen? Kom med förslag! Annars får du och chefen försöka komma på idéer tillsammans.
  • Om du inte kan ta upp frågan direkt med chefen: prata med kolleger, vänner, facket på arbetsplatsen. Finns det fler som delar din upplevelse eller som kan fungera som stöd?
  • Fundera över hur kulturen på arbetsplatsen är. Har ni högt i tak, tydlig kommunikation och bra återkopplingar? Kanske behöver du och kollegerna driva på för en förändring.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Lägg kraven på dig själv på rätt nivå

RÅD OM JOBBET: PRESTATIONSÅNGEST2021-02-08

Ställ frågor till nya chefen innan du byter jobb

RÅD OM JOBBET: VÄLJA CHEF2018-11-20

Tydlig arbetsbeskrivning ger dig större trygghet

RÅD OM JOBBET: ARBETSUPPGIFTER2019-01-29
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA