Bild: Lotta Sjöberg

Satsa på personkemin vid intervjun

RÅD OM JOBBET: ARBETSINTERVJU2018-01-23
Att bara bli bedömd på rationella grunder vid en arbets­intervju är sällsynt. Rekryterare tenderar nämligen att fatta sina beslut baserat på magkänsla och person­kemi. Men det finns knep för att utveckla en god personkemi om den inte skulle infinna sig naturligt.
Av:  Jenna Andersson

Det är näst intill en omöjlighet att gå på en arbetsintervju och undvika att bli subjektivt bedömd. Det säger Ange­la Ahola, doktor i psykologi och för­fattare till boken Konsten att göra intryck.

– Rekryteraren kommer i väldigt hög grad att påverkas av sin magkänsla. Det är mer regel än undantag.

Ingrid Tollgerdt-Andersson, doktor i ekonomisk psykologi och aktuell med boken Relationer: Himmel eller helvete?, är inne på samma linje och framhåller att magkänslan dessutom infinner sig väldigt snabbt.

– Det tar omkring fyra sekunder, ibland mindre, att bestämma sig för om man tycker om en människa. Det sker snabbt och ofta omedvetet, säger hon, och konstaterar att det därför är svårt att komma ifrån.

Ofta är det små faktorer som bidrar till ett första intryck. Och många av de signaler vi initialt sänder ut är vi inte alltid medvetna om själva.

– Den som intervjuar kommer att lägga märke till en mängd subtila detaljer. Många gånger har vi kanske inte ens hunnit säga något, men allt vi gör förmedlar något, säger Angela Ahola.

Även om det tar fyra sekunder att bilda sig den absolut första uppfattningen, så är det under de första minuterna under ett möte som vi skapar intryck, menar Angela Ahola:

– Efter att det första intrycket är klart går resterande tid till att hitta bevis för att vårt första intryck var rätt. Det blir som ett filter, man ser det man vill se och hör det man vill höra, säger hon.

Ingrid Tollgerdt-Andersson på­talar också att rekryteraren kan ha över­seende med olika saker beroende på vilket första intryck han eller hon får av den sökande.

– Man ställer annorlunda frågor till dem man gillar. En lucka på tre månader i ditt cv kan bemötas väldigt olika beroende på rekryterarens uppfattning om dig, säger hon.

Den som går på en jobbintervju har alltså mycket att vinna på god person­kemi. Och skulle det inte komma natur­ligt finns det sätt att hjälpa den på traven.

Att vara väl påläst om platsen man söker jobb på känns kanske som en självklarhet, men är av stor vikt för ett bra första intryck. Dels handlar det om att kunna ställa de rätta frågorna, dels om att ha koll på vilken »stil« arbetsplatsen har.

– De visuella och det yttre fysiska uttrycket spelar roll. Man kan redan med klädvalet förmedla och andas samhörighet. Avviker du för mycket från arbetsplatsens profil i klädval kan det bli svårt för dem att se hur du kan smälta in och bli en produktiv del av teamet, säger Angela Ahola.

Att på olika sätt visa samhörighet är alltså en bra idé. Vi tenderar nämligen att tycka bättre om de som vi uppfattar är lika oss själva.

– Det kan också gälla attityd­likheter och åsiktslikheter, gemensamma hobbyer eller andra beröringspunkter, säger Angela Ahola.

Ingrid Tollgerdt-Andersson menar också att likartade åsikter inte bara är viktiga för det första intrycket:

– Gemensamma värderingar bidrar till hållbara relationer, säger hon.

Att söka samhörighet kan alltså vara smart både för att etablera en ny kontakt och för att kunna behålla den.

– Känslan av likhet bidrar till att vi gillar varandra mer och känner en större respekt för varandra. Vi tenderar att hjälpa varandra mer om vi upplever oss vara lite lika, säger Angela Ahola.

Kanske kan det vara svårt att hitta konkreta beröringspunkter eller speci­fika gemensamma åsikter. Och kanske finns det inte alltid utrymme eller möjlighet att efterforska det närmre. Då kan vi använda oss av mer subtila knep som kroppsspråk.

– Personkemi är starkt bundet till vårt kroppsspråk. Ögonkontakt, ett fast handslag och att utstråla drivkraft och en hög energinivå är viktiga komponenter, säger Ingrid Tollgerdt-Andersson.

Hon menar att vi även kan studera andras kroppsspråk för att utläsa om kemin stämmer. Ofta när vi tenderar att göra samma gester är det ett tecken på detta. Vi kan även härma någons kroppsspråk för att öka personkemin. Men även om likheter ökar person­kemin behöver vi framhålla vår egen personlighet.

– Det är en balansgång, men man måste visa att man har egen personlighet. Är vi alldeles för opersonliga försvinner vi i mängden bland alla and­ra sökande och då riskerar vi att mista jobbet i alla fall, säger Ange­la Ahola.

5 tips för att göra intryck vid intervjun

  1. Kom i tid – det kan kännas självklart, men är en viktig del i att ge ett seriöst intryck.
  2. Hitta likheter – försök att hitta gemensamma berörings­punkter med rekryteraren.
  3. Ha ett öppet kroppsspråk – öppna handflator, ett leende och ögonkontakt är viktiga komponenter.
  4. Var påläst – kom förberedd för att kunna ställa relevanta frågor och ge ett intresserat intryck.
  5. Skanna av arbetsplatsens profil. Vilken stil har arbetsplatsen? Kan du på något vis i ditt klädval eller andraattribut använda det för att visa samhörighet?

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Var lagom personlig när du söker jobb

RÅD OM JOBBET: KARRIÄR2017-08-30
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.