Råd till hemmaknegaren

PÅ JOBBET: DINA RÄTTIGHETER2003-12-11

Man pratar inte om det – man gör det. För några år sedan fördes en livlig diskussion om distansarbetets fördelar och fallgropar. I dag är det nästan tyst, men distansarbetarna är kvar.

Mer än en halv miljon människor arbetar hemifrån regelbundet eller då och då. Man slipper resvägar, jobbar de tider som passar en och blir mindre störd. Men man kan sakna fikarasterna och snabb hjälp när tekniken krånglar. Och vem har ansvaret när dottern dräller cocacola över tangentbordet?
Här är några råd för dig som vill distansarbeta.
Frivillighet. Allt distansarbete ska vara frivilligt. Det är också viktigt, särskilt om man arbetar i hemmet, att man kan avbryta distansarbetet med kort varsel. Förutsättningarna för hemarbete kan ju ändras snabbt.

Hur mycket? Distansarbete på heltid är olämpligt, enligt den policy ST antog för några år sedan. Förbundet rekommenderar att man tillbringar mer än halva arbetstiden på den ordinarie arbetsplatsen.

Arbetsuppgifter.
Man bör komma överens med sin arbetsgivare om vilka arbetsuppgifter som ska utföras på distans och vilka som ska utföras på den vanliga arbetsplatsen.
Arbetsuppgifterna ska helst kräva måttligt med utrustning och utrymme. En annan viktig faktor är att man själv ska kunna kontrollera arbetstakten.
För arbetsgivaren är det en poäng om arbetet är mätbart, detta för att förenkla ledning och kontroll. Mätbarhet gör det också lättare för distansarbetaren att få återkoppling från arbetsplatsen.
Distansarbete underlättas om arbetsuppgifterna inte kräver alltför mycket kommunikation.

Avtal.
Enligt STs rekommendation bör distansarbete regleras i kollektivavtal kompletterat med enskilda avtal. Avtalen ska bland annat ange syftet med distansarbete och precisera arbetsuppgifter hemma och på arbetsplatsen. De ska också ge besked om teknisk utrustning, försäkringar, ordinarie arbetstid, tillgänglighet och om vem som är arbetsledare vid hemarbete.

Utrustning och stöd.
Arbetsplatsen bör ha en policy om vilken utrustning som får användas i hemmet och vilka säkerhetsföreskrifter som gäller. Det är viktigt att ha tillgång till snabb och driftsäker teknik, och man behöver komma överens om tekniskt stöd. En smula eget teknikkunnande sitter inte heller fel på hemarbetsplatsen. Kanske dags för en datakurs?
Gör också klart de ekonomiska villkoren. Det ska inte kosta att arbeta, utan arbetsgivaren ska stå för kontorsutrustning som dator och arbetstelefon hemma. Om distansarbetet avbryts ska arbetsgivaren också svara för eventuella återställningskostnader.

Trygghet.
Arbetsgivaren ska stå för försäkring på lånad utrustning. Om utrustningen i sig orsakar skador som ersätts av hemförsäkringen ska arbetsgivaren kompensera för självrisk och/eller bonusförluster.
Distansarbetet får inte försämra anställningstryggheten. Vid eventuella varsel ska distansarbetaren räknas in i normalarbetsplatsens turordningskrets.
Om du skadas vid hemarbete gäller normalt arbetsskadeförsäkringen. Men skadan måste ha uppkommit i direkt anslutning till arbetet. Och eftersom gränsen mellan arbete och fritid är mer flytande vid arbete hemma kan det uppstå svårbedömda situationer. Enligt uttalanden från Riksförsäkringsverket är det viktigt i arbetsskadeärenden att det finns en överenskommelse med arbetsgivaren om att arbete ska utföras på distans.

Relationen med arbetsplatsen.
Det är en fördel om man varit anställd ett tag och känner kollegor och chefer innan man börjar arbeta hemifrån.
Om en relativt stor del av arbetet sköts på distans krävs en ansträngning från såväl distansarbetare som från kollegor och chefer för att hålla formell och informell kontakt. 
I STs policyskrift påpekas att distansarbetet måste vara förankrat i arbetsgruppen. Förändringen påverkar de kvarvarandes arbetssituation, och det finns en risk att fördelningen av arbetsuppgifter blir otillfredsställande.

För- och nackdelar

Fördelar med distansarbete

 • Möjlighet till lugn och ro
 • Större frihet och ansvar
 • Färre avbrott, ökad produktivitet
 • Sänkt stressnivå
 • Bättre fungerande privatliv
 • Lockbete för att behålla/rekrytera personal
 • Renare miljö

Nackdelar med distansarbete

 • Isolering, brist på stimulans
 • Erfarenhetsutbytet minskar
 • Svårt mäta resultat
 • Större krav på återkoppling från ledningen
 • Ökat teknikberoende
 • Kräver IT-kunskaper
 • Svårt sätta gräns för arbetsdagen
 • Passar inte alla – kräver hög arbetsmotivation och initiativförmåga
 • Särskilda avtal behövs

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA