Catharina Eriksen på Trygghetsstiftelsen använder kompetens­timmen till att läsa litteratur inom sitt yrkesområde.
Bild: Casper Hedberg
Catharina Eriksen på Trygghetsstiftelsen använder kompetens­timmen till att läsa litteratur inom sitt yrkesområde.

Kompetenstimme ska inspirera andra

SÅ GJORDE VI2021-09-06

På Trygghetsstiftelsen har man infört en kompetenstimme i veckan. ”Vi hoppas att det ska inspirera arbetsgivarna på de statliga myndigheterna”, säger kommunikatören Catharina Eriksen.

Trygghetsstiftelsen, som är parternas omställnings­organisation på det statliga avtalsområdet, vill föregå med gott exempel och har därför infört vad man kallar för en kompetenstimme i veckan för medarbetarna.

– Det är för att vi anställda ska stärka och bygga på vår kompetens och kunna hänga med i utvecklingen, säger kommunikatören Catharina Eriksen.

Kompetenstimmen har förhandlats fram i samverkan mellan arbetsgivaren och de lokala fackliga parterna.

– Vi medarbetare har stor frihet i hur vi vill använda timmen. Jag läser in mig på litteratur, men vi har också en ut­bildnings­portal där man kan välja bland olika ut­bildningar, säger hon.

Catharina Eriksen tycker att idén är något som arbetsgivare inom staten bör kopiera.

– Precis som man kan ha en friskvårdstimme, så kan man ha en kompetenstimme. Vi vill inspirera arbetsgivare på statliga myndigheter att ta kompetensutveckling på allvar. Det är så mycket värt för anställda att kunna avsätta en timme i veckan till att lära sig något nytt, eller fräscha upp gamla kunskaper.

Medarbetarna på Trygghetsstiftelsen är positiva till satsningen, visar arbets­givarens utvärdering. 70 procent av dem som har svarat anser att kompetens­timmen är mycket värdefull för dem. Två av tre använder tiden på egen hand, en av tre förkovrar sig tillsammans med kolleger.

I utvärderingens fritextsvar skriver medarbetare att kompetenstimmen inneburit att inställningen till att lägga tid på utbildning under arbetstid blivit ”mer tillåtande” och att det blivit enklare att prioritera egen kompetensutveckling i vardagen. Var tredje medarbetare svarar att de inte skulle ha skaffat sig den aktuella kunskapen om det inte varit för kompetens­timmarna.

Jörgen Kihlgren, enhetschef på Trygghetsstiftelsen, framhåller satsningen som en proaktiv åtgärd.

– Som arbetsgivare vill vi uppmuntra våra medarbetare att kompetensutveckla sig så mycket man kan, säger han.

Han förklarar att tanken är att med­arbetarna under kompetensutvecklingstimmarna ska fokusera på fyra områden som det är viktigt att ha koll på: arbetsmarknaden, statsförvaltningens utveckling, lärande och digitalisering. Men de har stor frihet vad gäller hur de vill gå till väga.

– Det kan vara allt från att fördjupa sig i funktioner i Zoom till att man i par stöter och blöter en viss frågeställning.

Han menar att kompetenstimmen gör Trygghetsstiftelsen till en mer attraktiv arbetsgivare och är mycket nöjd med resultatet av satsningen.

– Jag tycker att vi gör helt rätt, säger Jörgen Kihlgren.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.