Susanne Degerlund, arbetsmiljöansvarig i ST-avdelningen, är nöjd med Trafikverkets nya stödsystem för systematiskt arbetsmiljöarbete.
Bild: Simon Eliasson
Susanne Degerlund, arbetsmiljöansvarig i ST-avdelningen, är nöjd med Trafikverkets nya stödsystem för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Trafikverket har fått bättre koll på arbetsmiljön

SÅ GJORDE VI: TRAFIKVERKET2021-12-15

Ett nytt webbaserat stödsystem för systematiskt arbetsmiljöarbete har gjort att Trafikverket fått kännedom om fler arbetsplatsolyckor, tillbud och arbetssjukdomar än tidigare. Det är en stor förbättring, anser Susanne Degerlund, arbetsmiljöansvarig i ST-avdelningen.

IA-systemet, där IA står för Information om arbetsmiljö, är ett webbbaserat verktyg som ska stötta fack och arbetsgivare i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är framtaget av AFA Försäkring, är gratis och används i dag av 44 statliga myndigheter.

I april i år sjösattes det på Trafikverket, där man under en lång tid letat efter ett system som uppfyller säkerhetskraven.

– Vi började hålla utkik redan för tre år sedan, men inget har svarat upp mot de säkerhetskrav som finns för vår myndighet. Det fick exempelvis inte vara en server placerad utomlands och ingen molnbaserad app, säger Carina Calov, HR-strateg med arbetsmiljöansvar.

Det är den enskilde medarbetaren som går in i systemet och lägger in rapporter om arbetsolyckor, tillbud, riskobservationer, arbetssjukdomar och andra händelser kopplade till arbetsmiljön. Varje medarbetare och konsult har ett unikt inrapporteringskonto.

När en anmälan kommer in får den berörda chefen ett mejl. Chefen ska då agera enligt det så kallade SAM-hjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete, vidta åtgärder och följa upp att de haft önskad effekt, förklarar Carina Calov.

– Jag som ”superuser” kan följa allt i systemet och få en bra överblick över vad som händer, säger hon.

Carina Calov är väldigt nöjd med systemet. Hon konstaterar att det är en fördel att AFA Försäkring får in rapporter om alla arbetsskador i Sverige och har kunnat använda den kunskapen för att tänka rätt redan från början.

– Det är väldigt användarvänligt. Det tog bara några månader innan vi hade mer i systemet än vad vi tidigare haft på ett helt år. Vi har haft ett enormt mörkertal.

Hon menar att det blankettsystem som myndigheten tidigare använde varken uppmuntrat till anmälningar eller gett en överblick.

Även de förtroendevalda i ST inom Trafikverket är nöjda med det nya arbetssättet.

– Vi hade inget system tidigare, så bara det är en stor förbättring, säger Susanne Degerlund, som är arbetsmiljöansvarig i ST-avdelningen.

Hon anser att systemet har stor potential.

– Du får både en bra överblick och kan ta ut information om ett visst arbetsställe. Exempelvis har vi tagit ut information för en region, och sedan utsett någon som ansvarat för att kontrollera om det är ett problem över hela myndigheten, för då blir det en nationell fråga.

Parterna på Trafikverket tar upp fysisk arbetsmiljö i skyddskommittéerna ungefär varannan månad.

– Då diskuterar vi också varje tillbud och olycksfall och begrundar hur vi ska eliminera liknande händelser i fortsättningen, säger Carina Calov.

Trafikverket har tidigare inte samlat in information om psykosociala arbetsmiljöproblem i systemet. Men från och med nu ska även kränkningar och mobbning läggas in.

”Du får både en bra överblick och kan ta ut information om ett visst arbetsställe.”

Susanne Degerlund, arbetsmiljöansvarig i ST-avdelningen.

Även om en utredning skulle visa att det inte är en fråga om diskriminering enligt lagens mening kan data från systemet vara till hjälp för att analysera problem, menar Carina Calov.

– Man kanske kan se något mönster, var någonstans i organisationen man har en sämre kultur, säger hon.

För att ta del av IA-systemet gör arbetsgivare och fack ett gemensamt avrop hos Partsrådet, som erbjuder stöd till parterna inom den statliga sektorn. Dessutom behöver de lokala parterna åta sig att delta i de utvärderingar som Partsrådet genomför för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

– Det är ett så bra system, och det kostar inget heller. Det är bara fördelar, konstaterar Carina Calov.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.