Trygghet i fara vid deltid

PÅ JOBBET: DELTIDSARBETE2010-09-07
Det kan vara lockande att arbeta deltid. Men det gäller att ha marginaler, för om något händer får du lägre ersättning från trygghetssystemen.

Många av våra trygghetssystem, som föräldraförsäkring, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och allmän pension utgår ifrån hur mycket du tjänar. De påverkas om du arbetar deltid och därmed går ned i lön.

– Systemen har en koppling till inkomsten. Om du tjänar mindre påverkas beräkningsgrunderna och du kan få en lägre ersättning, säger Marie-Therese Gyllhede, ombudsman på ST.

Hon understryker att det är viktigt att komma ihåg att både nuvarande och tidigare deltidsarbete kan påverka ersättningarna från trygghetssystemen efter­som ersättningarna kan beräknas på inkomster bakåt i tiden.

Taket har betydelse

Den som arbetar deltid och ändå tjänar över taken i trygghetssystemen hör där­emot till dem som i många situationer inte förlorar på att jobba deltid, förklarar Marie-Therese Gyllhede.

– Men även då kan andra förmåner beröras, exempelvis tjänstepensionen, som regleras i kollektivavtal.

Hon varnar också för att det finns särskilda regler som kan drabba alla som arbetar.

Sjukdom kan slå hårt

En sådan regel rör den som arbetar koncentrerad deltid och blir sjuk.

Säg att du exempelvis arbetar 50 procent, fem dagar ena veckan för att sedan vara ledig fem dagar nästa. Om du blir sjuk den vecka du ska arbeta görs ett lika stort löneavdrag som för den som arbetar heltid, oavsett om du hinner bli frisk till din lediga vecka.

– Jag tror många byter arbetsdagar för att inte drabbas, vilket leder till att sjukfrånvaron inte syns i statistiken, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.

Men samma förhållanden kan också leda till att deltidsarbetande helt slipper löneavdrag, om sjukdomen infaller en vecka med schemalagd ledighet.

Pensionen påverkas

Ett trygghetssystem som skiljer sig från de övriga är pensionssystemet, eftersom den allmänna pensionen beräknas på hela livets inkomst och inte inkomster ett år tillbaka i tiden, som många av de andra systemen.

– Ju längre tid du arbetar deltid, desto lägre allmän pension får du, förutsatt att du inte tjänar över taket på 34 365 kronor i månaden före skatt, konstaterar Marie-Therese Gyllhede.

När det gäller tjänstepensionen, den pension som kollektivavtalen ger dig rätt till, påverkas den dels av vilket avtal du omfattas av, dels vilken typ av tjänste­pension du har rätt till. Den vanligaste formen av tjänstepension kallas avgifts­bestämd tjänstepension. Den innebär att en viss procent av din månadslön avsätts.

– Det betyder att tjänstepensionen kan påverkas negativt om du arbetar deltid, konstaterar Marie-Therese Gyllhede.

Semesterlönen blir lägre

Något som många undrar över är hur semesterrätten påverkas av deltidsarbete.

– De allra flesta påverkas inte alls. Det kan bli ett annat antal semester­dagar men det är uträknat så att det ger lika lång ledighet. Däremot kan du förlora semes­terlön eftersom den beräknas som en andel av den utbetalade månads­lönen.

Marie-Therese Gyllhedes tips är att tänka på att ekonomin inte bara ska klara av deltidslönen, utan även den lägre ersätt­ning som du får om du blir förälder, sjukskriven eller arbetslös under den period du arbetar deltid. Ersättningsnivån i de flesta försäkringar ligger på 80 procent upp till de olika taknivåerna.

– Det bästa är att ta reda på vad som gäller innan du bestämmer dig för att börja arbeta deltid. Kontakta Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten eller a-kassan och fråga hur olika ersättningar påverkas utifrån just dina förutsättningar. Och diskutera gärna med ST, säger Marie-Therese Gyllhede.

Viktigt att veta om trygghetssystemen

Föräldraförsäkringen

 • Om du tjänar över taket på 35 333 kronor per månad blir ersättningen per dag densamma som om du arbetar heltid, men om du tjänar under taket påverkas din föräldrapenning av deltidsarbete. 
 • Du får föräldrapenning utifrån samma inkomst som du hade vid barnets födelse ända tills barnet fyller två år, även om du börjar arbeta deltid.

Sjukförsäkringen

 • Om du tjänar över taket på 26 500 kronor blir din sjukpenning och tillfälliga föräldrapenning per dag densamma som om du arbetar heltid, men om du tjänar under taket påverkas ersättningen.
 •  Koncentrerad deltid kan innebära att du förlorar oproportionerligt mycket om du blir sjuk en vecka då du arbetar intensivt.

Arbetslöshetsförsäkringen 

 • Om du tjänar över taket på 17 800 kronor per månad blir din arbetslöshets­ersättning per dag densamma som om du arbetar heltid.
 • Du får bara ersättning för din genom­snittliga arbetstid de senaste tolv månaderna.
 • För att få arbetslöshetsersättning måste du vara medlem i en a-kassa. Det finns en mängd kriterier som måste vara uppfyllda.

Den allmänna pensionen

 • Om du tjänar över taket på 34 365 kronor per månad påverkas inte din allmänna pension. 
 • Den allmänna pensionen beräknas på vad du tjänar under hela livet.
 • Om du har barn under fyra år sätter staten av ett belopp till din allmänna pension. Men det är bara en av föräldrarna, den som har lägst pensionsunderlag, som får barnårspension och bara för ett barn i taget.
 • För delpension finns speciella regler.

Fotnot: Taken gäller för 2010 och förändras årligen.

Sju tips till deltidare

1. Kontakta ansvarig myndighet och be dem räkna ut hur ersättningen påverkas av din deltid.

2. Ha marginaler i din ekonomi.

3. Tänk på att det kan ta upp till ett år innan deltiden försvinner ur beräkningarna av olika ersättningar.

4. Pensionen påverkas eftersom hela livets inkomster räknas. Din framtida pension kan du räkna ut på
www.minpension.se.

5. Tjänstepensionen påverkas negativt av deltid. På www.minpension.se kan du räkna ut hur deltid slår även för tjänstepensionen.

6. Fundera över om du behöver kompensera storleken på din pension. Det kan göras genom att teckna en pensions­försäkring, eller att planera för att jobba lite längre, vilket ger stor effekt på pensionens storlek.

7. Om du arbetar koncentrerad deltid, ta reda hur löneavdrag görs vid kortare sjukperioder. Det kan slå hårt att vara sjuk några dagar.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.