Annons:

Jämställdhet

Ämne:Jämställdhet
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Jämställdhet. Du kan även följa vad Publikt skriver om Jämställdhet genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
HögskolanNyhetNästa år skärper regeringen jämställdhetskraven på universitet och högskolor. Andelen kvinnliga professorer ska ökas med målet att varannan ny professor ska vara en kvinna år 2030, uppger SVT.
ArbetsmiljöNyhetRisken att bli sjuk av jobbet är i hög grad kopplad till organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö. Det framgår av en forskningssammanställning som presenteras av Arbetsmiljöverket.
JämställdhetNyhetMäns våld mot kvinnor leder årligen till cirka 11 000 fall av sjukskrivning, rehabilitering eller aktivitetsersättning. Försäkringskassan vill öka fokus på hur mäns våld mot kvinnor påverkar sjuktalen och erbjuder utbildning till chefer och anställda på myndigheter.
PolisenNyhetIngen kommer att ställas till försvar för polisens så kallade kvinnoregister. Även om registret var olagligt och tjänstefel har begåtts anser åklagaren det handlar om ringa tjänstefel som inte är straffbart.
JämställdhetNyhetRegeringen vill återinföra årliga lönekartläggningar för alla arbetsgivare med minst tio anställda. Ett lagförslag har lämnats till lagrådet och ett riksdagsbeslut väntas komma under våren. Reglerna ska införas 1 januari 2017, uppger Ekot.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetRegeringen låter utreda om föräldrapenningen ska delas upp mer mellan föräldrarna. Ett alternativ är att dela helt lika. Utredaren Lars Arrhenius ska också analysera behovet av förbättringar för föräldrar som är studenter, företagare eller ingår i en annan familjekonstellation än kärnfamiljen.
JämställdhetNyhetDet är avgörande att vi kommer till rätta med ojämställdheten i högskolan. Det skriver Helene Hellmark Knutsson, S, minister med ansvar för högre utbildning och forskning, i en debattartikel.
JämställdhetNyhetArbetsgivarverket vill inte lämna ut begärd statistik till en grupp jämställdhetsforskare vid Uppsala universitet. Nu hamnar frågan hos regeringen för avgörande.
E-förvaltningNyhetDen traditionella posthanteringen ska fasas ut från de statliga myndigheterna och alla människor få tillgång till en digital postlåda för e-post från staten. Det är ett av de förslag digitaliseringskommissionen presenterar idag.
SocialförsäkringarNyhetEn modernare och enklare föräldraförsäkring kan öka jämställdheten. Det skriver tre forskare i en debattartikel. Artikeln bygger på en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO.
JämställdhetNyhetUtvecklingen mot jämställdhet är för långsam och på vissa områden går den till och med tillbaka. Det konstaterar jämställdhetsutredningen, som föreslår att det inrättas en jämställdhetsmyndighet.
JämställdhetNyhetAtt inrätta en särskild expertmyndighet är nödvändigt för att få ökad jämställdhet, enligt den statliga jämställdhetsutredningen som överlämnades till regeringen i dag, onsdag. De befintliga myndigheterna fungerar uppenbarligen inte, anser utredningens ordförande Cecilia Schelin Seidegård.
STATSFÖRVALTNINGNyhetNärmare hälften av ordföranden i de statliga styrelserna var kvinnor 2014. Två departement, utrikesdepartementet och justitiedepartementet, hade dock styrelser med mer än 60 procent män som ordförande. Det visar en promemoria från socialdepartementet.
lönerNyhetFöräldrar som är hemma med sjuka barn får en sämre löneutveckling än andra, visar en forskningsstudie som följt 23 000 kvinnor och män under 13 år. Pappor drabbas hårdast trots att de är mindre hemma med barnen än mammorna är.
JämställdhetNyhetUnder åtta år satsade regeringen 2,6 miljarder kronor på att öka jämställdheten. En granskning från Riksrevisionen visar att mycket av det som har gjorts nu riskerar att rinna ut i sanden.
Prenumerera på