Riksrevisionen vill se över lönekartläggning

JÄMSTÄLLDHET2019-05-23
Riksrevisionen anser att Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning bör ses över. Enligt en granskning har lönekartläggningar mycket liten effekt när det gäller att motverka osakliga löneskillnader.

Enligt Diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare genomföra lönekartläggningar. Arbetsgivare med tio anställda eller fler ska dessutom dokumentera kartläggningen och de åtgärder som planeras. Men enligt Riksrevisionen kan lagkraven i liten utsträckning påverka löneskillnader, särskilt hos små arbetsgivare.

”Lönekartläggning syftar till att motverka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor som jobbar hos samma arbetsgivare. I dagsläget finns det ingen samlad statistik över löneskillnaderna på arbetsgivarnivå. För att regering och myndigheter ska kunna bedöma hur statens insatser på området kan utvecklas behöver sådan statistik tas fram”, påpekar Christer Gerdes, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.

Enligt Riksrevisionens granskning har kravet på dokumenterade lönekartläggningar inte haft någon effekt alls på inkomstskillnaderna mellan könen hos arbetsgivare med mellan 20 och 30 anställda. Dessutom anser enligt Riksrevisionen både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer att lönekartläggning är arbetskrävande, samtidigt som de sällan leder till att osakliga löneskillnader upptäcks. Löneskillnaderna är något mindre hos små arbetsgivare än hos större.

”Kraven på att dokumentera lönekartläggning hade ingen mätbar effekt på inkomstskillnaderna hos de studerade företagen. Granskningen visar också att det kan vara komplicerat att genomföra delar av lönekartläggningen. Riksrevisionens bedömning är därför att lagstiftningen behöver ses över”, kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren i pressmeddelandet.

Riksrevisionens förslag

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att:

  • utreda om lagstiftningen kan förenklas, så att lönekartläggning inte blir en betungande uppgift för arbetsgivarna,
  • utreda om lagstiftningen bättre kan anpassas efter arbetsgivarnas storlek,
  • ge Medlingsinstitutet i uppgift att följa utvecklingen av löneskillnader mellan män och kvinnor med anställning hos samma arbetsgivare.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.