Regeringen vill ha kvar lönekartläggningar

JÄMSTÄLLDHET2019-11-21
Regeringen håller inte med Riksrevisionen om att det är dags att utreda förändringar av reglerna för lönekartläggningar. Men regeringen instämmer i att det finns behov av ökad kunskap och vill analysera frågan djupare.

Riksrevisionen har i en rapport föreslagit regeringen att utreda bestämmelserna om lönekartläggning och se om lagstiftningen kan anpassas bättre till arbetsgivarens storlek. Ett syfte skulle vara att göra bestämmelserna mindre krävande för arbetsgivarna. Myndigheten har också rekommenderat regeringen att uppdra till Medlingsinstitutet följa utvecklingen av löneskillnaderna mellan kvinnor och män på arbetsgivarnivå.

I sitt svar till Riksrevisionen instämmer regeringen i att det kan behövas mer kunskap om hur löneskillnader mellan kvinnor och män skiljer sig mellan olika branscher och arbetsgivare av olika storlek. Därför är regeringen beredd att fortsätta analysera frågan.

Regeringen konstaterar att reglerna om lönekartläggning har ändrats flera gånger sedan de infördes 1994. Reglerna ändrades senast 1 januari 2017. Då var syftet att göra lagstiftningen så lätt som möjligt att tillämpa. Eftersom bestämmelserna ändrats nyligen tycker regeringen att frågan om en ny utredning är för tidigt väckt.

Regeringen hänvisar också till att den nyligen gett Diskrimineringsombudsmannen, DO, i uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser för att informera arbetsgivare om lagens bestämmelser om aktiva åtgärder.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.