Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister.
Bild: Mostphotos
Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister.

Ministern kritisk till myndigheternas lagtrots

JÄMSTÄLLDHET2019-09-04

”Det här håller inte!” säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen om siffrorna i Publikts granskning av hur statliga myndigheter lever upp till lagkravet på årliga lönekartläggningar. Hon aviserar att hon kommer att titta närmare på frågan.

– Det här håller inte! Jag förväntar mig att myndigheter och andra arbetsgivare följer det som står i lagstiftningen kring lönekartläggningar, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, MP, när hon tar del av siffrorna i Publikts granskning.

Granskningen visar att bara sju av landets trettio största myndigheter till fullo har levt upp till diskrimineringslagens krav på årliga lönekartläggningar. Ytterligare sju av dem har gjort lönekartläggningar för både 2017 och 2018, men blivit klara med dem för sent, det vill säga efter kalenderårets utgång.

Övriga sexton myndigheter har antingen bara gjort lönekartläggningar under ett av åren, inte gjort klart sina lönekartläggningar ännu eller inte gjort någon kartläggning på det sätt som lagen föreskriver.

– Det här är intressant information och det är förstås någonting att ta med sig och titta närmare på. Kvinnor och män ska ha lika lön för lika eller likvärdigt arbete. Det är därför vi har en lagstiftning kring just årliga lönekartläggningar.

Kravet på årliga lönekartläggningar infördes i diskrimineringslagen 1 januari 2017. Dessförinnan behövde arbetsgivarna bara göra lönekartläggningar vart tredje år.

Flera myndigheter uppger resursbrist som skäl till att lönekartläggningarna inte genomförts i enlighet med lagstiftningens krav.

Men på frågan om lagändringen var ett misstag svarar Åsa Lindhagen nej.

– Det här är ett väldigt viktigt verktyg för att jobba med lönefrågan.

Hon menar att även om lönesättningen är en fråga för arbetsmarknadens parter, så kan inte politiken abdikera från sitt ansvar för att minska den ekonomiska ojämställdheten.

– Vi har ju stora löneskillnader och ännu större skillnader när vi tittar på livsinkomster mellan kvinnor och män. Och pengar är makt och makt ska fördelas jämställt. Punkt!

Åsa Lindhagen har inga omedelbara förslag på vad regeringen kan göra för att öka efterlevnaden av lagstiftningen. Men hon tror att mer information kan vara ett sätt.

– Det kan finnas behov av att öka kunskapen om lagstiftningen. Jag säger inte att det är så, men det kan vara en fråga att ta med sig. Vi får se vad siffrorna beror på och om det finns något som politiken kan göra.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA