Annons:

Jämställdhet

Ämne:Jämställdhet
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Jämställdhet. Du kan även följa vad Publikt skriver om Jämställdhet genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
JämställdhetNyhetArbetsmiljöarbetet är sämre i kvinnodominerade verksamheter. Det kan vara en av förklaringarna till att kvinnors sjuktal ökar. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Arbetsmiljöverket.
FöräldrapenningNyhetTCOs jämställdhetsindex visar att kvinnor i Sverige tog ut mer än två av tre dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Männen tog ut 28,2 procent av dagarna.
Internationella kvinnodagenNyhetLivslönen för manliga akademiker är i genomsnitt 16 procent högre än för kvinnliga. Det motsvarar 2,8 miljoner kronor efter skatt, skriver Sacos ordförande Göran Arrius i en debattartikel.
JämställdhetNyhetAv 7,3 miljoner chefer i näringslivet i Europa är bara var tredje kvinna. De kvinnliga cheferna tjänar dessutom i genomsnitt 23,4 procent mindre än de manliga kollegorna, visar siffror från Eurostat.
LönerNyhetDen totala summan för strukturella löneskillnader mellan mans- och kvinnodominerade yrken är 76 miljarder kronor per år. Det visar en ny studie från nätverket Lönelotsarna.
PensionerNyhetPensionsgruppen med representanter från regeringspartierna och allianspartierna har lagt fast en handlingsplan för att öka jämställdheten när det gäller pensioner.
JämställdhetNyhetRegeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, gör en gemensam satsning för att engagera män i jämställdhetsarbetet. Män har ett ansvar för att bidra till en jämställd värld, skriver Åsa Regnér och Lena Micko i en debattartikel.
ArbetsmiljöNyhetRegeringskansliet har i samverkan med facken fastställt en plan för lika rättigheter och möjligheter. Planen beskriver det övergripande arbetet med jämställdhets-, mångfalds- och tillgänglighetsfrågor.
länsstyrelserNyhetRegeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta fram regionala strategier för att arbeta med jämställdhetsintegrering i sina verksamheter. På så sätt ska jämställdheten främjas på alla områden.
JÄMSTÄLLDHETNyhetDen nya jämställdhetsmyndighet som regeringen har utlovat kommer att placeras i Göteborg. Enligt uppgifter till Ekot kommer den att ha omkring 75 anställda.
SocialförsäkringNyhetMän får längre sjukskrivningstid när deras läkare skriver intyg än vad kvinnor får. Det visar en ny studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.
HögskolanNyhetFler kvinnor studerar till civilingenjör och högskoleingenjör, yrken som traditionellt ses som manliga. Motsvarande strömningar mot traditionellt sett kvinnliga yrken ses inte bland män, konstaterar Universitetskanslersämbetet. Rapporten visar också att det är svårare för kvinnor än för män att göra karriär inom högskolan.
JÄMSTÄLLDHETNyhet”Det är jättebra att regeringen går vidare med utredningsförslaget om en jämställdhetsmyndighet. Sedan återstår att se hur omfattande uppdraget blir.” Det säger STs ordförande Britta Lejon.
JÄMSTÄLLDHETNyhetRegeringen vill inrätta en jämställdhetsmyndighet för att för att få ett större och mer långsiktigt genomslag för jämställdhetspolitiken. Förslaget kommer i budgetpropositionen.
DISKRIMINERINGNyhetEtt vanligt motiv för att ge män högre lön än kvinnor är att deras kompetenser anses vara särskilt eftertraktade på arbetsmarknaden. Det noterar Diskrimineringsombudsmannen, DO, i en rapport om arbetsgivares arbete med jämställda löner.
Prenumerera på