Jämställdhetsintegrering med förhinder

JÄMSTÄLLDHET2019-10-01
Arbetet med jämställdhetsintegrering i statens myndigheter har gett flera påtagliga resultat, men arbetet hade behövt bättre styrning från regeringen, skriver Statskontoret i en rapport.

Statskontoret har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM. Enligt utvärderingen har myndigheterna genomfört ett omfattande arbete och nått flera resultat med stor potential att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Samtidigt anser Statskontoret att arbetet skulle ha kunnat bidra mer till jämställdheten i samhället om regeringens styrning av programmet hade gett myndigheterna mer vägledning.

”JiM-programmet är en framgång med tanke på att det generellt sett är svårt att få genomslag för tvärsektoriella frågor i styrningen. Men regeringen hade kunnat bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen i ännu högre grad genom att styra mer verksamhetsanpassat och mer resurseffektivt”, kommenterar Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren i ett pressmeddelande.

Enligt Statskontoret har flera av myndigheterna förändrat sitt sätt att arbeta och därmed ökat jämställdheten för sina målgrupper. Statskontoret pekar på att Migrationsverket numera ger alla vuxna ett eget bankkort, i stället för att som tidigare endast utfärda bankkort till mannen i familjen. Ett annat exempel är Skatteverket, som enligt rapporten har utvecklat ett mer jämställt bemötande av medborgarna vid myndighetens servicekontor.

Men Statskontoret konstaterar att det finns många exempel på resultat med svag koppling till faktiska jämställdhetsproblem i verksamheten eller i samhället. Regeringen skulle kunna bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen genom en tydligare styrning av myndigheternas arbete.

Statskontoret föreslår att regeringen preciserar myndigheternas jämställdhetsuppdrag, genom att specificera mål för vad respektive myndighet ska uppnå, eller vilket jämställdhetsproblem som respektive myndighet förväntas lösa. Statskontoret anser också att regeringen bör koncentrera sina resurser till de myndigheter som har störst möjlighet att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.