Annons:

Jämställdhet

Ämne:Jämställdhet
JämställdhetNyhetÄven om det går långsamt så minskar gapet mellan mäns och kvinnors inkomster. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, har kvinnors medianinkomst ökat från 75 procent av männens 1993 till 81 procent 2013.
JämställdhetNyhetJämställdhetsintegrering blir det nya nyckelordet för statsförvaltningen. I en debattartikel beskrivs hur regeringen ska lyfta jämställdheten i Sverige och i staten.
FörsäkringskassanNyhetPappor som tar omfattande ansvar för hem och barn löper ökad risk för sjukskrivning. Redan tidigare har konstaterats att dubbelarbetande kvinnor oftare blir sjukskrivna.
ForskningNyhetMindre än fyra av tio forskningskronor går till kvinnliga forskare i direkta forskningsanslag. Också externa forskningspengar går i högre utsträckning till män. Det framgår av en undersökning från Statskontoret.
JämställdhetNyhetSocialförsäkringarna tillämpas olika för män och kvinnor. En rapport till JA-delegationen, Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, visar att utfallet av socialförsäkringarna är påtagligt ojämställt.
JämställdhetNyhetNedvärderingen av kvinnors arbete och oviljan att göra kvinnor ekonomiskt oberoende från män, är ett samhällsproblem som borde göra varenda finans- och statsminister sömnlös, skriver Kommunals ordförande Annelie Nordström.
ArbetsmiljöNyhetArbetsglädje och engagemang är stort bland TCO-förbundens medlemmar. Nästan nio av tio tycker det är lustfyllt att gå till jobbet. Samtidigt visar årets arbetslivsbarometer från TCO att stressen ökar.
StyrelserNyhetSju av tio kvinnor tror att huvudskälet till den manliga dominansen i bolagsstyrelser är att män hellre väljer en annan man framför en kvinna. Det visar en enkät som Länsförsäkringar genomfört.
POLISENNyhetI Polisens nya organisation är 28 av de högsta cheferna i linjeorganisationen män. Polisen bör se över hur man kan få större mångfald bland de sökande, säger Karin Svenning, ordförande för ST inom polisväsendet.
REGERINGSFÖRKLARINGENNyhet”Vi kan bocka av flera viktiga frågor som ST har drivit.” STs ordförande Britta Lejon är i huvudsak positiv till statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring. Men det är fortfarande osäkert hur mycket av politiken som kommer att realiseras, säger hon.
DISKRIMINERINGNyhetTCO välkomnar ett utredningsförslag om aktivt arbete mot diskriminering i arbetslivet. Förslaget innebär att lönekartläggningar ska göras varje år.
DiskrimineringNyhetI sitt remissvar till en statlig utredning om aktiva åtgärder för att motverka diskriminering säger Arbetsgivarverket nej till återinförande av årliga lönekartläggningar som metod för att minska löneskillnader.
Sned könsfördelningFördjupningDen svenska arbetsmarknaden hör till de mest könsuppdelade i EU. I den statliga sektorn jobbar ungefär lika många kvinnor som män. Men enskilda arbetsplatser kan ändå vara i princip enkönade – något som varken är bra för hälsa eller ekonomi.
Sned könsfördelningFördjupningNio av tio lokförare på Green Cargo i Borlänge är män. Bland kontorspersonalen på Statens servicecenter i Stockholm är siffrorna nästan de omvända. Båda arbetsgivarna försöker jämna ut fördelningen, även om det går trögt. Enligt forskningen leder jämnare könsfördelning till bättre hälsa hos de anställda.
SMHIPå jobbetSMHI är bäst på jämställdhet, enligt en årlig ranking. Inte en utan många olika saker är förklaringen, säger Karin Aspeqvist, personalspecialist på SMHI.
Prenumerera på