Annons:

Jämställdhet

Ämne:Jämställdhet
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Jämställdhet. Du kan även följa vad Publikt skriver om Jämställdhet genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
STATSFÖRVALTNINGNyhetNärmare hälften av ordföranden i de statliga styrelserna var kvinnor 2014. Två departement, utrikesdepartementet och justitiedepartementet, hade dock styrelser med mer än 60 procent män som ordförande. Det visar en promemoria från socialdepartementet.
lönerNyhetFöräldrar som är hemma med sjuka barn får en sämre löneutveckling än andra, visar en forskningsstudie som följt 23 000 kvinnor och män under 13 år. Pappor drabbas hårdast trots att de är mindre hemma med barnen än mammorna är.
JämställdhetNyhetUnder åtta år satsade regeringen 2,6 miljarder kronor på att öka jämställdheten. En granskning från Riksrevisionen visar att mycket av det som har gjorts nu riskerar att rinna ut i sanden.
JämställdhetNyhetFem månader i föräldraförsäkringen bör reserveras åt vardera föräldern, och rätten att gå ned i arbetstid ska fördelas jämnt mellan föräldrarna. Det föreslår Delegationen för jämställdhet i arbetslivet i ett betänkande.
SocialförsäkringarNyhetAldrig har så många svenska föräldrar tagit ut ledighet för vård av barn, vab, som under februari i år. Sammanlagt vabbade 246 000 föräldrar minst en dag.
LönerNyhetBland statsanställda ökar kvinnors löner snabbare än mäns. Störst är skillnaden i ökningstakt bland chefer, visar Arbetsgivarverkets rapport om löneutveckling i staten.
JämställdhetNyhetDet glastak som förhindrar kvinnor att uppnå de allra högsta lönerna på svensk arbetsmarknad hänger samman med kvinnors högre uttag av föräldraledighet. Den slutsatsen dras i en rapport från IFAU.
JämställdhetNyhetHögskoleminister Helene Hellmark Knutsson aviserar en nationell expertgrupp för att lyfta jämställdheten i högskolan. Målet är fler kvinnliga professorer och mer jämställda forskningsanslag.
JÄMSTÄLLDHETNyhetJämställdhetspolitiken ska få konkreta mål som kan mätas och följas upp, lovar jämställdhetsminister Åsa Regnér, S. ”Vi måste få en tydligare styrning”, sade hon på en konferens för statliga myndigheter.
JämställdhetNyhetNära hälften av cheferna på statliga myndigheter är kvinnor. Men andelen varierar kraftigt och på många myndigheter är fördelningen av kvinnor och män på ledande positioner ojämn. Det visar Publikts granskning.
ARBETSMILJÖNyhetKvinnor löper större risk än män att drabbas av arbetsrelaterad ohälsa. Enda chansen att komma till rätta med det är att arbetsgivare uppmärksammar, analyserar och förebygger riskerna, konstaterar Arbetsmiljöverket.
LönerNyhetI år kommer närmare var fjärde anställd att omfattas av ett sifferlöst avtal och för 60 procent finns det inga individgarantier, konstaterar Medlingsinstitutet i sin årliga rapport. Strejken inom spårtrafiken var den mest omfattande konflikten förra året, enligt rapporten.
RegeringskanslietNyhetEn kvinnlig projektledare på Regeringskansliet har fått en löneökning på drygt 6  000 kronor i månaden. ST drev ärendet efter att ha upptäckt att kvinnan tjänade flera tusen kronor mindre än sina manliga kolleger.
LedareArbetsgivarna behöver göra mer för att motverka ojämställd lönesättning. Lagen ska följas, men ambitionerna måste vara högre än så.
JämställdhetNyhetÄven om det går långsamt så minskar gapet mellan mäns och kvinnors inkomster. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, har kvinnors medianinkomst ökat från 75 procent av männens 1993 till 81 procent 2013.
Prenumerera på