Lönegapet minskar snabbast i staten

JÄMSTÄLLDHET2018-10-05
Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den så kallade oförklarade löneskillnaden minskar snabbast inom staten.

År 2017 var löneskillnaden mellan män och kvinnor är 11,3 procent, en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med året innan. Även om man tar hänsyn till de skillnader som uppstår mellan könen på grund av att kvinnor och män fördelar sig olika över yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid återstår en oförklarad löneskillnad på 4,3 procent, konstaterar Medlingsinstitutet.

Den viktigaste faktorn bakom skillnaden mellan kvinnors och mäns löner är yrke, skriver Medlingsinstitutet. Större delen av den löneskillnad som går att förklara beror på att kvinnor och män i stor utsträckning finns i olika yrken med olika löneläge.

Den minsta skillnaden mellan mäns och kvinnors löner år 2017 finns inom kommunerna, där kvinnors löner i genomsnitt är 3,1 procent lägre än männens. Staten ligger på andra plats – här har kvinnor i snitt 6,5 procent lägre lön än männen. Störst är skillnaderna inom landstingen, följt av privatanställda tjänstemän.

Rapporten visar att skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner minskar över tid. Sedan 2005 har skillnaden över hela arbetsmarknaden minskat från 16,3 till 11,3 procent. Inom staten har förändringen varit ännu snabbare – från 14,3 procent år 2005 till förra årets 6,5 procent.

Den så kallade oförklarade löneskillnaden har också minskat mellan 2005 och 2017. Den största minskningen finns i staten där den oförklarade löneskillnaden minskat med 3,1 procentenheter, från 7,1 till 4,0 procent.

Några av förklaringarna till att skillnaderna minskar är att även om kvinnors löneutveckling planar ut tidigare än mäns, så närmar sig kvinnornas löner männens i alla åldersgrupper. Andelen anställda med eftergymnasial utbildning har ökat mer bland kvinnor än män. 

Antalet kvinnliga chefer har enligt Medlingsinstitutet ökat stadigt sedan år 2008. Störst har ökningen varit inom staten, där andelen kvinnliga chefer ökat från 39 procent till 47,2 procent sedan 2008.

Föräldraskap påverkar kvinnors löneutveckling i större utsträckning än mäns. Kvinnor har längre frånvaro i samband med att de blir föräldrar, även om det finns en utveckling mot ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten, konstaterar Medlingsinstitutet. Kvinnor tar ofta ett större ansvar för hem och familj, arbetar oftare deltid och är oftare hemma för vård av barn. Dessutom är kvinnor sjukskrivna i högre grad än män, vilket kan påverka karriärmöjligheterna. Aktuell forskning bekräftar att föräldraskap har negativa effekter på kvinnors inkomstkarriär.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.