Annons:

Jämställdhet

Ämne:Jämställdhet
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Jämställdhet. Du kan även följa vad Publikt skriver om Jämställdhet genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
HÖGSKOLANNyhetKvinnliga forskare publicerar i genomsnitt en tredjedel mindre än sina manliga kolleger. Ålder och ställning spelar in, men diskriminering av kvinnor i akademin är en viktig förklaring, anser forskaren Ulf Sandström. Han vill se nya system för att fördela forskningspengar.
StatsförvaltningNyhetStatskontoret har fått regeringens uppdrag att utvärdera arbetet med jämställdhetsintegrering och det stöd myndigheterna har fått för att utveckla sitt jämställdhetsarbete.
JämställdhetNyhetVägen mot ökad jämställdhet är mycket långsam i de svenska börsbolagen. Det visar en ny rapport från stiftelsen Allbright. Andelen kvinnor i bolagens ledningar har ökat med 1 procentenhet till 21 procent.
JämställdhetNyhetArbetsmiljöverket har tagit fram ett digitalt redskap för att belysa skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer. Verktyget kan användas av kommuner och andra organisationer av tillräcklig storlek.
SocialförsäkringNyhetBara en femtedel av föräldrapenningen tas ut av männen under barnets två första år. Det visar en redovisning som Försäkringskassan tagit fram på begäran av TCO.
JämställdhetNyhetDet finns brister i jämställdhetsplanen på nästan varannan myndighet. Det konstaterar Diskrimineringsombudsmannen, DO, i ett pressmeddelande.
SocialförsäkringenNyhetAntalet nya sjukfall minskar i 14 av 18 branscher, enligt Försäkringskassans statistik. Bara inom handel och annan service samt gruv- och byggbranscherna fortsätter uppgången.
JämställdhetNyhetLöneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar kraftigt under de första tio åren efter examen, visar en forskningsrapport. Enligt rapporten beror det delvis på att kvinnor tjänar mindre på att byta jobb än vad män gör.
JämställdhetNyhetStatsanställda kvinnor hade 2016 i genomsnitt 7,6 procent lägre lön än statsanställda män, visar statistik från Arbetsgivarverket. Det är en minskning med 0,2 procent jämfört med föregående år.
ArbetsrättNyhetRegeringen vill utreda att införa ett friår, med det nya namnet alterneringsår. Syftet är att bidra till rörlighet, utveckling och ett längre arbetsliv, skriver ministrarna Ylva Johansson och Isabella Lövin i en debattartikel i Dagens Nyheter.
StatsförvaltningNyhetDen nya Jämställdhetsmyndigheten hamnar i Angereds centrum. Organisationskommittén för den nya myndigheten har redan tecknat hyreskontraktet.
JämställdhetNyhetSaudiarabien har som ett av 45 länder fått en plats i FNs kvinnokommission CSW. Kommissionen ansvarar för medlemsstaternas jämställdhetsmål och uppföljningen av dem.
JämställdhetNyhetArbetsmiljöarbetet är sämre i kvinnodominerade verksamheter. Det kan vara en av förklaringarna till att kvinnors sjuktal ökar. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Arbetsmiljöverket.
FöräldrapenningNyhetTCOs jämställdhetsindex visar att kvinnor i Sverige tog ut mer än två av tre dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Männen tog ut 28,2 procent av dagarna.
Internationella kvinnodagenNyhetLivslönen för manliga akademiker är i genomsnitt 16 procent högre än för kvinnliga. Det motsvarar 2,8 miljoner kronor efter skatt, skriver Sacos ordförande Göran Arrius i en debattartikel.
Prenumerera på