Annons:

Krisberedskap

Ämne:Krisberedskap
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Krisberedskap. Du kan även följa vad Publikt skriver om Krisberedskap genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
KrisövningFördjupningNär ett radioaktivt utsläpp leder till att människor måste evakueras behöver medarbetare på en mängd myndigheter kunna samarbeta effektivt. Under några intensiva dygn vässade övningen Havsörn Sveriges krisberedskap.
StatsförvaltningNyhetPå många myndigheter pågår just nu arbetet med att krigsplacera personalen. Anställda kan inte neka att bli krigsplacerade och inte heller kräva att få kvarstå som krigsplacerad i en frivilligorganisation om man redan är det.
BeredskapNyhetFyra myndigheter har fått regeringens uppdrag att redovisa vad de gör för att utveckla sin krisberedskap och förmåga att hantera stora händelser som omfattande olyckor och naturkatastrofer.
BeredskapNyhetMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, varnar i en ny rapport för hot mot journalister. Mediernas krisberedskap behöver stärkas för att möta en mer komplex risk- och hotbild, anser MSB.
PolisenNyhetSamtliga polisanställda ska krigsplaceras på sina ordinarie tjänster vid Polisen, beslutade rikspolischef Dan Eliasson i slutet av januari, skriver Aftonbladet.
MSBNyhetRäddningsskolan Sandö i Ångermanland kommer att drivas vidare. Därmed räddas ett hundratal jobb inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skriver lokala medier.
MSBNyhetI förra veckan sades åtta anställda på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, upp på grund av arbetsbrist. Ytterligare ett femtontal personer har blivit omplacerade eller lämnat myndigheten.
RiksrevisionenNyhetLänsstyrelserna behöver bli bättre på krisberedskap, bland annat genom mer övning och tillsyn av kommunerna. Bara varannan länsstyrelse har övat nog, visar en granskning från Riksrevisionen.
MSBNyhetMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har senarelagt sitt beslut om att eventuellt lägga ned någon av myndighetens räddningsskolor. Ett ställningstagande väntas tidigast i december.
FörvaltningNyhetRegeringen tänker inte göra något mer för att förbättra arbetet med informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen. Enligt en skrivelse till riksdagen har tillräckliga förändringar genomförts.
BeredskapNyhetFörtroendet för hur allmänheten skulle klara en kris är lågt bland de som ansvarar för beredskapen i kommuner, landsting och länsstyrelser. Det framgår av en enkät som gjorts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
BemanningNyhetAtt interna diskussioner offentliggjorts har skadat Bemannia, anser koncernchefen Staffan Bruzelius. Han planerar att stämma PR-konsulten Paul Ronge, och kallar honom ”lite av en mediepajas”. Paul Ronge kontrar med att Bemannia är oseriöst och att han inte vill delta i en någon pajkastning.
RegeringskanslietNyhetTrafiken runt regeringskansliet i Stockholm begränsas av säkerhetsskäl. Fysiska hinder ska stoppa fordon från att kunna forcera sig fram till Rosenbad.
KrishanteringNyhetSamhällsviktiga aktörers mobiltrafik bör prioriteras före allmänhetens i samband med kriser. Det anser Post- och telestyrelsen, PTS, i en rapport till regeringen.
SkogsstyrelsenNyhetSkogsstyrelsen måste se till att fältpersonalen skyddar sig bättre mot situationer som kan urarta i hot eller våld. Det kräver Arbetsmiljöverket i ett inspektionsmeddelande.
Prenumerera på