MSB vill se miljarder till civilt försvar

BEREDSKAP2022-11-01

Det behövs stora investeringar för att rusta upp det civila försvaret, menar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Myndigheten har sammanställt underlag från ett sjuttiotal myndigheter och bedömer att det behövs 27 miljarder kronor årligen under kommande år.

MSBs rapport till regeringen bygger på underlag från ett sjuttiotal myndigheter, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. MSB har analyserat och ställt samman de olika myndigheternas underlag och summerar nu behoven av investeringar till motsvarande 27 miljarder kronor varje år inför och under nästa försvarsperiod, åren 2026–2030. Det handlar om allt från säkrare sjukhus till lager med nödvändiga produkter.

”Det behövs en genomgripande omställning för att åstadkomma ett modernt civilt försvar. Totalsumman är en kostnadsuppskattning av förslagen och ett underlag för politiska avvägningar och beslut. Vi flaggar även för att ytterligare kostnader tillkommer för att lösa ut förslag från kommande utredningar om befolkningsskydd och försörjningsberedskap”, kommenterar generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka rapportens slutsatser i pressmeddelandet.

I rapporten har MSB identifierat nödvändiga investeringar för att åtgärda grundläggande sårbarheter, bland annat i infrastruktur som vatten och avlopp, el, telekommunikationer och transporter. En stor del av investeringarna gäller en första uppskattad kostnad på cirka 7,6 miljarder kronor per år för beredskapslager och tillverkningsberedskap. Enligt MSB måste staten peka ut var ansvaret för industrins beredskapslager ska ligga.

Rapporten behandlar också andra områden som enligt myndigheten hör till vår krisberedskap, som räddningstjänsten, barnomsorgen och kulturen. MSB föreslår att ett nationellt kulturskyddsråd inrättas, som kan ta fram principer för prioritering av kulturarv som ska skyddas och även lyfta fram kulturens roll i civilt försvar.

Det behövs enligt MSB även ett förbättrat skydd av ledningsplatser, beredskapslager, noder för elektronisk kommunikation och datahallar, samt anläggningar och ledningar för el-, tele- och internetkommunikation. Skyddade anläggningar behöver även vara uthålliga avseende tekniska försörjningssystem, kommunikationer, reservdelar samt förnödenheter för den personal som ska verka i anläggningen, skriver MSB.

Civilförsvar

Civilt försvar är den verksamhet som vid höjd beredskap och krig behövs för att säkerställa att samhället fungerar, att människor skyddas och att det militära försvaret får det stöd det behöver. Det civila försvaret är därför en angelägenhet för alla myndigheter, företag, organisationer och till och med den enskilda individen.

Källa: MSB

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA