Annons:

Utredning föreslår ökade befogenheter för regeringen i krigstid

KRISBEREDSKAP2023-11-22

Regeringen ska i händelse av krig eller krigsfara bland annat kunna förbjuda stridsåtgärder och förlänga kollektivavtal, föreslår den särskilde utredaren Lars Dirke, som haft i uppdrag att se över den arbetsrättsliga beredskapslagstiftningen.

Lars Dirke har haft regeringens uppdrag att föreslå en förändrad arbetsrättslig beredskapslagstiftning. I uppdraget har också ingått att analysera behovet av ändringar i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningens bestämmelser om beredskap och kravet att kollektivavtal ska vara skriftliga.

Utredaren föreslår en ny arbetsrättslig beredskapslag. Den innehåller anpassningar av reglerna i arbetsrätten under fredstid. Det gäller bland annat vissa bestämmelser om förhandlingar i medbestämmandelagen, vissa bestämmelser om informationsskyldighet, uppsägning och företrädesrätt i anställningsskyddslagen och flera inskränkningar av arbetstagares rätt till ledigheter.  

Enligt förslaget ska regeringen bland annat kunna besluta om förbud mot stridsåtgärder och fortsatt giltighet av kollektivavtal. Regeringen ska då också kunna meddela föreskrifter om avvikelser från exempelvis anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen och flera ledighetslagar. Samtidigt föreslås i betänkandet förändringar av de bemyndiganden som gäller i dag. 

”Det är angeläget att det har skett en genomgång av den arbetsrättsliga beredskapslagstiftningen, särskilt mot bakgrund av det försämrade omvärldsläget”, kommenterar biträdande arbetsmarknadsministern Paulina Brandberg, L, utredningens betänkande i ett pressmeddelande.

Beredskapsreglerna är tänkta att tillämpas vid krig, krigsfara eller i ”utomordentliga förhållanden” föranledda av krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA