Utvidgat möte med krisledningsrådet

BEREDSKAP2022-10-12

Regeringen har kallat samman krisledningsrådet för ett möte i morgon torsdag, rapporterar SVT och andra medier. Med anledning av det försämrade säkerhetsläget har regeringen kallat fler statliga myndigheter än dem som normalt sitter med i rådet.

Krishanteringsrådet inrättades i december 2008 och leds av statsministerns statssekreterare. I rådet ingår normalt rikspolischefen, säkerhetspolischefen, överbefälhavaren samt generaldirektörerna för Svenska kraftnät, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för psykologiskt försvar, Post- och telestyrelsen, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Men nu har flera andra myndigheter bjudits in, bland annat Energimyndigheten, Trafikverket, Försäkringskassan och Livsmedelsverket.

Statsminister Magdalena Andersson har enligt SVT bekräftat att regeringen har kallat till ett extra krishanteringsrådsmöte.

”Det handlar naturligtvis om att vi har ett förvärrat läge och vi har också det troliga sabotaget på Nord Stream 1 och 2. Då finns det anledningar till att alla myndigheter i Sverige har en ökad vaksamhet på hur läget ser ut”, säger Magdalena Andersson till SVT.

SVT har tagit del av kallelsen till mötet, enligt vilken en punkt ska diskuteras: ”Samverkan och ömsesidigt informationsutbyte om myndigheternas arbete och beredskap med anledning av omvärldsutvecklingen”.

Bakom det extra mötet med krisledningsrådet ligger också genomförandet av reformen om beredskapsmyndigheter som trädde i kraft 1 oktober.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA