Annons:

Mångfald

Ämne:Mångfald
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Mångfald. Du kan även följa vad Publikt skriver om Mångfald genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
MångfaldNyhetAndelen statsanställda med utländsk bakgrund ökar något, till knappt 19 procent förra året. 2016 utgjorde gruppen 18,3 procent av de statsanställda.
MångfaldNyhetDen brittiska säkerhetstjänsten MI5 har utnämnts till Storbritanniens bästa arbetsgivare för HBTQ-personer. Det framgår av en nationell rankning som gjorts av jämställdhetsorganisationen Stonewall.
ArbetsrättNyhetDet blir inga arbetsrättsliga konsekvenser för polisens romregister, uppger Ekot. För alla statligt anställda gäller den tvååriga preskriptionstid som nu tillämpats för flera ansvariga chefer inom polisen.
UrfolkNyhetStatens ställningstaganden och retorik hotar Sverige som rättsstat och kunskapsnation. Det skriver 59 forskare i en debattartikel om rättsprocessen mellan staten och Girjas sameby.
StatsförvaltningNyhetAndelen anställda i staten med utländsk bakgrund ökar, främst därför att de är fler bland dem som nyanställs. Totalt närmar sig andelen statligt anställda med utländsk bakgrund en femtedel.
MångfaldNyhetDen etniska mångfalden är i det närmaste obefintlig i de statliga bolagens styrelser. Av 78 ledamöter i de 10 största av statens bolag har en enda utomnordisk bakgrund, visar en genomgång som SVT gjort.
TillgänglighetNyhetMigrationsverket har utsetts till Årets bubblare vad gäller tillgänglighet av Myndigheten för delaktighet, MFD. Migrationsverket är den myndighet som gjort mest för tillgänglighet under året.
HögskolanNyhetDet finns brister i många lärosätens likabehandlingsplaner. Ofta saknas en fullständig redovisning av hur tidigare planerade åtgärder har genomförts. Det visar en granskning från DO.
DiskrimineringNyhetDiskriminering, fördomar och antiziganism är en del av många svenska romers vardag. Det framgår av en rapport som Länsstyrelsen i Stockholm har överlämnat till regeringen.
IntegrationNyhetRiksrevisionen ska nu göra en övergripande avslutande granskning av statens insatser för etablering och integration. Tidigare har myndigheten genomfört nio granskningar och en förstudie av området.
MångfaldNyhetEnligt sina stadgar ska ST främja mångfald. Men bland förbundets högsta förtroendevalda är det få som har utländsk bakgrund. Andelen är mindre än såväl bland statens anställda som bland Sveriges befolkning. STs ordförande Britta Lejon manar till självkritik.
DiskrimineringNyhetMänniskors upplevelser av diskriminering handlar ofta om långvariga och utdragna processer, där det inte går att peka ut en enskild händelse. Det är slutsatsen av en analys som gjorts av Diskrimineringsombudsmannen, DO.
AsylprocessenNyhetMigrationsverket har gått in i vad de kallar ett beredskapsläge med anledning av det stora trycket av nykommande asylsökande. Det råder stor brist på boenden för de nyanlända.
EUNyhetNio av tio svenskar anser att immigranter bidrar mycket till landet. Det är den högsta andelen i EU, enligt en undersökning som EU-kommissionen låtit genomföra.
DiskrimineringNyhetMyndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, anklagas i en debattartikel för att svika diskriminerade. Bland undertecknarna finns tidigare Jämställdhetsombudsmannen, Jämo, Lena Svenaeus.
Prenumerera på