Annons:

Socialförsäkringar

Ämne:Socialförsäkringar
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Socialförsäkringar. Du kan även följa vad Publikt skriver om Socialförsäkringar genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
SocialförsäkringarNyhetEnligt Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, är lagen inte anpassad till de webblösningar som Försäkringskassan inför. Automatisk handläggning av förmåner bör föregås av en omfattande utredning, anser ISF.
SocialförsäkringarNyhetFörre ministern och landshövdingen Lars-Erik Lövdén har fått regeringens uppdrag att utreda hur staten ska kunna förhindra att organiserad brottslighet slår mynt av de offentliga välfärdssystemen.
SjukfrånvaroNyhetDen ökande sjukfrånvaron är en av regeringens största utmaningar, enligt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. I dag presenterade hon åtgärder som ska bryta trenden. Bland annat ska regeringen utreda om arbetsgivare som har en bra rehabilitering kan premieras.
StatsbudgetenNyhetRegeringen vill både sänka sjukfrånvaron och ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Om det ska lyckas måste Försäkringskassans anställda hinna med mer handläggning. Men myndigheten är överansträngd och de extra resurserna räcker inte, enligt STs vice avdelningsordförande.
SjukskrivningarNyhetOm sjukpenningen är extra låg i början av en sjukperiod blir sjukskrivna borta längre än nödvändigt från jobbet. Det visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetLO-TCO Rättsskydd har nått en viktig seger i kammarrätten, som medgett att det utmattningssyndrom som drabbat en offentliganställd utgör en arbetsskada.
FörsäkringskassanNyhetDet finns en hel del kvar att reda ut. Det är Försäkringskassans övergripande reaktion på socialförsäkringsutredningens förslag. Det gäller bland annat samordningsuppdraget och sjuk- och aktivitetsersättningen.
SocialförsäkringarNyhetFörsäkringskassans arbete med bedömning av arbetsförmåga har omfattande brister. Det framkommer av en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.
SocialförsäkringarNyhetArbetsgivarverket är i sitt remissvar på socialförsäkringsutredningen kritiskt till förslaget att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska avskaffas. Det skulle kunna motverka tidig återgång i arbete, anser arbetsgivarna.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetI takt med att den offentliga sjukförsäkringen urholkats får högavlönade svenskar förlita sig på kompensation i kollektivavtal. De bäst betalda statstjänstemännen får mindre än 50 procent av lönen från den allmänna försäkringen vid sjukdom, visar en rapport från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen.
SjukskrivningarNyhetDet så kallade sjukpenningtalet fortsätter att öka. Sedan april 2014 har antalet genomsnittliga sjukdagar ökat från 8,66 till 9,81 dagar i april 2015. Det framgår av Försäkringskassans senaste statistik.
FörsäkringskassanNyhetRegeringen kommer att skjuta till mer pengar till Försäkringskassan i höstbudgeten för att myndigheten ska öka kontrollerna. Det säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S, till SVT.
SjukskrivningarNyhetAllt fler människor är sjukskrivna allt längre, och anställda utan kollektivavtal blir de stora förlorarna. Det framgår av Folksams delrapport ur undersökningen Välfärdstendens 2015.
SocialförsäkringarNyhetTrots att sjukskrivningarna sedan 2011 har blivit allt längre har Försäkringskassans kontroll av de sjukskrivnas rätt till ersättning minskat. Det konstaterar ISF i en ny rapport.
ArbetsmiljöNyhetPsykisk ohälsa till följd av stress är ett mycket allvarligt problem i den kvinnodominerade välfärdssektorn, konstaterar TCO efter en uppvaktning av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.
Prenumerera på