Annons:

Socialförsäkringar

Ämne:Socialförsäkringar
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Socialförsäkringar. Du kan även följa vad Publikt skriver om Socialförsäkringar genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
SocialförsäkringNyhetMän får längre sjukskrivningstid när deras läkare skriver intyg än vad kvinnor får. Det visar en ny studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.
SjukskrivningarNyhetFörsäkringskassan förutspår i en prognos att sjuktalen kommer att vända nedåt kring årsskiftet. Sjuktalen har ökat varje år sedan 2010. För september i år redovisar Försäkringskassan en fortsatt ökning.
SjukskrivningarNyhetFör att förbättra situationen för den växande grupp personer som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa vill Socialstyrelsen utvidga möjligheterna till individuellt anpassade sjukskrivningar.
FörsäkringskassanNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, kommer att dra Försäkringskassan inför rätta för diskriminering. Enligt DO är det bristande tillgänglighet att den som är synskadad inte kan använda webben för att söka föräldrapenning.
FörsäkringskassanNyhetInternrevisionen kritiserar Försäkringskassan för att myndigheten inte kräver tillbaka felaktiga utbetalningar när summan är lägre än 2 000 kronor. Det innebär att kostnader på 35 miljoner kronor inte utreds vidare.
FINLANDNyhetDen finländska försäkringskassan får en central roll när Finland inleder ett försök med så kallad medborgarlön. ”Vi får mer jobb. Hur mycket beror på vilka behov som uppstår under försöksperioden”, säger Marjukka Turunen.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen drar tillbaka det kritiserade förslaget om hälsoväxling till förmån för parternas egna lösningar. STs ordförande Britta Lejon välkomnar beslutet.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har under flera år prioriterat ned arbetet mot felaktiga utbetalningar, trots att 16 miljarder kronor årligen betalas ut felaktigt. Den slutsatsen drar Riksrevisionen efter en granskning.
EkobrottslighetNyhetEn ny lag ska underlätta för statliga myndigheter att utbyta uppgifter i arbetet mot den organiserade brottsligheten. Förslaget berör bland annat Skatteverket, Försäkringskassan, Polisen och Ekobrottsmyndigheten.
ArbetsmarknadNyhetTrenderna i svenskt arbetsliv kräver omfattande reformer, anser "Analysgruppen arbete i framtiden" i en debattartikel. Gruppen, som tillsatts av framtidsminister Kristina Persson, S, föreslår bland annat en allmän kompetensförsäkring och bättre vägledning för dem som står utanför arbetsmarknaden.
SocialförsäkringarNyhetTillsammans med ordförandena för Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och landsting, SKL, går Arbetsgivarverkets chef Eva Liedström Adler emot regeringens förslag om utökat rehabiliteringsansvar för arbetsgivare.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen föreslår ökat ekonomiskt ansvar för arbetsgivarna under en anställds rehabilitering. I gengäld ska arbetsgivaravgifterna sänkas för alla. TCO vill gärna se branschanpassade lösningar i kollektivavtal.
StatsförvaltningNyhetDet är en fortsatt hög ökningstakt på sjukfrånvaron i staten. De allra yngsta kvinnornas långtidssjukfrånvaro har fördubblats sedan 2007. Det visar Arbetsgivarverkets tidsanvändningsstatistik för 2015.
SocialförsäkringNyhetFörsäkringskassans egna riktlinjer om arbetsförmåga får stort genomslag när myndigheten fattar beslut. Men, riktlinjerna tar mindre hänsyn till individens förutsättningar än gällande rätt, konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans personalansvarsnämnd har beslutat att åtalsanmäla en före detta anställd. Åtalsanmälan innehåller misstankar om dataintrång, brott mot tystnadsplikt och tjänstefel.
Prenumerera på