Annons:

Socialförsäkringar

Ämne:Socialförsäkringar
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Socialförsäkringar. Du kan även följa vad Publikt skriver om Socialförsäkringar genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
JämställdhetNyhetMäns våld mot kvinnor leder årligen till cirka 11 000 fall av sjukskrivning, rehabilitering eller aktivitetsersättning. Försäkringskassan vill öka fokus på hur mäns våld mot kvinnor påverkar sjuktalen och erbjuder utbildning till chefer och anställda på myndigheter.
SocialförsäkringarNyhetHandikappförbunden går till angrepp på regeringen. I en debattartikel hävdar dess ordförande Stig Nyman att regeringens försök att bromsa antalet assistanstimmar strider mot de mänskliga rättigheterna.
SjukskrivningarNyhetI januari var sjukpenningtalet 10,5 dagar. Det är en dag mer än för ett år sedan och mer än fyra dagar mer än för fem år sedan. Det är framför allt bland kvinnor sjukskrivningarna ökar.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan misstänker ytterligare medarbetare för medverkan till fusk med assistansersättningen. ”Vi kommer att polisanmäla det vi upptäcker”, skriver generaldirektör Ann-Marie Begler i en debattartikel.
SjukskrivningarNyhetDen ökande sjukfrånvaron och de växande sjuktalen beror inte på förändringar i faktisk hälsa eller arbetsmiljö. Det hävdar forskarna Pathric Hägglund och Per Johansson i en rapport för ESO.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetRegeringen låter utreda om föräldrapenningen ska delas upp mer mellan föräldrarna. Ett alternativ är att dela helt lika. Utredaren Lars Arrhenius ska också analysera behovet av förbättringar för föräldrar som är studenter, företagare eller ingår i en annan familjekonstellation än kärnfamiljen.
ArbetsrättNyhetEn allmän och obligatorisk kompetensförsäkring som omfattar såväl anställda som företagare föreslås i en rapport till regeringen. I utbyte mot en sådan reform kan facket tänka sig att diskutera förändringar i LAS.
SocialförsäkringarNyhetRegeringens förslag att avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen bifölls igår av en majoritet i riksdagen. Ändringen träder i kraft 1 februari nästa år.
SocialförsäkringNyhetFörsäkringskassan får regeringens uppdrag att utveckla samarbetet med Arbetsmiljöverket när det gäller arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen. Allt för att stoppa den ökande sjukfrånvaron.
SocialförsäkringarNyhetFörsäkringskassan ska intensifiera sitt arbete med att få sjukskrivna personer att återvända till arbetsmarknaden, och hjälpa fler långtidssjukskrivna att byta yrke för att komma tillbaka i jobb.
SocialförsäkringarNyhetEn modernare och enklare föräldraförsäkring kan öka jämställdheten. Det skriver tre forskare i en debattartikel. Artikeln bygger på en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO.
SjukskrivningarNyhetReformen med en rehabiliteringsgaranti för att hjälpa personer med psykisk ohälsa har misslyckats. Målet att få fler med psykisk ohälsa tillbaka i arbete har inte nåtts, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning.
SocialförsäkringarNyhetEnligt Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, är lagen inte anpassad till de webblösningar som Försäkringskassan inför. Automatisk handläggning av förmåner bör föregås av en omfattande utredning, anser ISF.
SocialförsäkringarNyhetFörre ministern och landshövdingen Lars-Erik Lövdén har fått regeringens uppdrag att utreda hur staten ska kunna förhindra att organiserad brottslighet slår mynt av de offentliga välfärdssystemen.
SjukfrånvaroNyhetDen ökande sjukfrånvaron är en av regeringens största utmaningar, enligt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. I dag presenterade hon åtgärder som ska bryta trenden. Bland annat ska regeringen utreda om arbetsgivare som har en bra rehabilitering kan premieras.
Prenumerera på