Annons:

Statsbudgeten

Ämne:Statsbudgeten
REGERINGENNyhetFör första gången har en övergångsregering lämnat en budgetproposition. Några få satsningar görs där det finns tidigare beslut eller politisk samsyn, såsom i frågan om sänkt skatt för pensionärer.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
BudgetenNyhetMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är den enda av de myndigheter som ska omlokalisera verksamhet som får extrapengar i vårbudgeten. ”Det är otillräckligt för MUCF och ett jättebekymmer att de andra omlokaliseringsmyndigheterna inte får något tillskott”, säger STs ordförande Britta Lejon.
#metooNyhetRegeringen satsar över 100 miljoner kronor i vårbudgeten på förebyggande och kompetensutveckling i spåren av #metoo-kampanjen. 25 miljoner kronor satsas på arbetslivet och 50 miljoner på skolan.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården måste öka antalet platser de närmaste åren. För att klara kostnaderna under 2018 begär myndigheten ett tilläggsanslag på 400 miljoner kronor i det budgetunderlag som lämnats till regeringen.
EkobrottsmyndighetenNyhetEkobrottsmyndigheten behöver mer resurser för att inte myndighetens förmåga att bekämpa den ekonomiska brottsligheten ska försämras. Annars väntar minskad verksamhet och personalnedskärningar, varnar Ekobrottsmyndigheten i sitt budgetunderlag till regeringen.
MigrationsverketNyhetOron bland personalen på Migrationsverket är stor sedan regeringen aviserat att anslagen ska minska med 600 miljoner kronor nästa år.
Prenumerera på