Kriminalvården föreslås få en miljard kronor mindre än begärt

KRIMINALVÅRDEN2024-04-05

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att Kriminalvården får 1,38 miljarder kronor extra i år. Det är närmare en miljard kronor mindre än vad myndigheten begärt.

För att Kriminalvården ska kunna hantera den fortsatt mycket ansträngda beläggningssituationen krävs fler platser, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Därför föreslås i vårändringsbudgeten att Kriminalvårdens anslag ska ökas med 1,38 miljarder kronor i år. Kriminalvården begärde för en månad sedan ett tillskott på närmare 2,3 miljarder kronor för att klara sin verksamhet under 2024.

I pressmeddelandet skriver regeringen att antalet häktes- och anstaltsplatser behöver öka ytterligare redan i år, eftersom antalet häktade och dömda ökat snabbare än vad som tidigare beräknats. Kriminalvården måste därför ges förutsättningar att fortsätta stärka sin kapacitet. Det är samtidigt viktigt att myndigheten kan upprätthålla en god säkerhet och ett effektivt återfallsförebyggande arbete, understryker regeringen.

Kriminalvårdens expansion kommer att leda till fortsatt kraftigt ökade kostnader för myndigheten, konstaterar regeringen, och betonar att det är viktigt att myndigheten bedriver ett målinriktat arbete för att minska dygnskostnaderna.

Kriminalvården kommer enligt pressmeddelandet att få ett förnyat uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder som kan minska dygnskostnaden. En översyn av häktes- och fängelselagarna ska också genomföras för se över åtgärder som kan underlätta för Kriminalvården i den pågående expansionen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA