Bild: Carl Johan Erikson

Regeringen föreslår ökat anslag till domstolarna

DOMSTOLARNA2024-04-04

I vårändringsbudgeten föreslås Sveriges Domstolar få ytterligare 100 miljoner kronor under 2024. Regeringens syfte är att domstolarna ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet i takt med övriga satsningar på rättsväsendet.

Den utmanande samhällsutvecklingen ställer krav på utökade resurser inom många områden och myndigheter, inte minst inom rättsväsendet, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Därför kommer regeringen att föreslå ett extra anslag på 100 miljoner kronor till domstolsväsendet i vårändringsbudgeten för 2024.

Regeringen konstaterar att brottsutvecklingen har ökat arbetsbördan på domstolarna, bland annat genom större mål. Domstolarnas rekrytering av mer personal har lett till ökade kostnader, samtidigt som kostnaderna för höjd säkerhet, exempelvis fler ordningsvakter, har ökat.

Regeringen har sedan tidigare aviserat att Sveriges Domstolars anslag beräknas öka från 7 till 8,2 miljarder kronor mellan 2023 och 2026.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA