Bild: Jordbruksverket

Jordbruksverket varslar om uppsägningar

JORDBRUKSVERKET2023-10-17

Jordbruksverket har varslat om uppsägning av 39 anställda. Orsaken är en minskande budget, samtidigt som kostnaderna för lokaler, räntor och löner ökar. Myndighetens generaldirektör Christina Nordin konstaterar i ett pressmeddelande att varslet är en formell åtgärd: ”Det är inte detsamma som att 39 medarbetare kommer att förlora sina jobb”.

”Att vi lägger ett varsel nu beror på att vi måste planera långsiktigt för en ekonomi i balans. Det är inte detsamma som att 39 medarbetare kommer att förlora sina jobb. Det är en formell åtgärd vi måste göra för att informera Arbetsförmedlingen om att vi avser att minska antalet medarbetare och ungefär i vilken storleksordning. Enskilda medarbetare har inte varslats i detta skede”, betonar generaldirektör Christina Nordin i ett pressmeddelande.

Varslet riktas mot tjänster inom två delar av verksamheten: handläggare inom EU-stödverksamheten och Sveriges 3R-center som arbetar med att ersätta, minska och förfina djurförsök.

”För Sveriges 3R-center handlar det om att vi inte har fått någon finansiering för verksamheten i kommande budget. För EU-stödverksamheten handlar det om att våra ökade kostnader medför att vi måste minska personalstyrkan. EU-stödverksamheten är också en verksamhet som ökat under senare år på grund av arbete med EUs nya jordbrukspolitiska reform”, kommenterar Christina Nordin varslet.

Samtidigt med varslet arbetar Jordbruksverket med effektiviseringar, vilket har inneburit att alla delar av verksamheten fått en lägre budget, samt med stor restriktivitet inom rekrytering.

Enligt Maria Gustavsson, ordförande för ST inom Jordbruksverket, kom det inte som någon direkt överraskning att myndigheten ansåg sig tvungen att varsla:

– Vi har ett hårt pressat ekonomiskt läge och har haft det en tid. Det som var överraskande var att vi saknar pengar till vårt 3R-center, det fanns inga pengar till det i budgeten. Nu förs en dialog med Regeringskansliet om det anslaget. Enligt EU-lagstiftningen är vi skyldiga att ha ett sådant.

Det svenska 3R-centret arbetar på uppdrag av Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Ett antal av de tjänster som berörs av varslet finns på 3R-centret.

Maria Gustavsson konstaterar också att myndigheten vuxit mycket under de senaste åren på grund av en reform av jordbruksstödet. Den är nu genomförd och myndigheten har hamnat i ett läge där kostymen kanske måste minskas. Hon hoppas att det ska gå att hantera varslet på ett sådant sätt att uppsägningar undviks.

– Medarbetarna fick information i går. Nu håller man på att se över arbetsuppgifter och vilka omplaceringar som kan vara möjliga, säger hon.

Maria Gustavsson ser att omplaceringar kommer att bli möjliga för att klara ett nytt uppdrag som rör markuppföljning, som Jordbruksverket ska ta över från länsstyrelserna.

– Vi ser inte nu att vi kommer att behöva varsla igen. Vi var noga med att betona att vi inte ville behöva vara med om ett nytt varsel om ett par månader. Men blir det nya nedskärningar av våra anslag kan ingen myndighet garantera att det inte blir några uppsägningar, säger Maria Gustavsson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA