Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet, Getty Images

Sparkrav kan leda till personalneddragningar

STATSFÖRVALTNING2024-01-17

Bara 3 av 21 tillfrågade myndigheter bedömer att möjligheterna att effektivisera är goda, enligt en enkät som Altinget har gjort. ”Det är svårt att göra stora besparingar med relativt kort varsel”, säger Arbetsförmedlingens ekonomidirektör Annela Yderberg till tidningen. Varannan myndighet uppger att besparingskraven kommer att leda till att antalet anställda minskar.

Statsbudgeten för 2024 innehåller ett generellt sparkrav på en procent för större delen av statsförvaltningen, utöver det årliga produktivitetsavdraget. I en enkät riktad till de 30 största arbetsgivarna bland de statliga myndigheterna har Altinget bland annat frågat om vilka effektiviseringar de kan genomföra.

Av de 21 myndigheter som svarat på enkäten uppger mer än var fjärde att deras uppfattning är att regeringen överskattar myndighetens möjligheter till effektivisering. Var tredje har bilden att bedömningen huvudsakligen är korrekt, och lika många avböjer från att svara på frågan, skriver Altinget.

”Det är svårt att göra stora besparingar med relativt kort varsel. Men vi kommer ju göra det. Det blir hårda prioriteringar och så jobbar vi med att effektivisera verksamheten”, säger Annela Yderberg, ekonomidirektör på Arbetsförmedlingen, till tidningen.

Många av de svarande myndigheterna anser att de ekonomiska förutsättningarna är svåra i förhållande till myndighetens uppdrag. Besparingskravet kommer enligt var femte svarande myndighet att få stor eller mycket stor påverkan på verksamheten. Det handlar framför allt om ökade kostnader och anslag som inte räknas upp i takt med inflationen, men också om nya uppdrag och krav på exempelvis säkerhet, skriver Altinget.

För 14 av de 21 myndigheterna kommer sparkravet att leda till att en sänkt ambitionsnivå.

”Allting handlar ju om ambitionsnivå och pengarna räcker ju till olika mycket beroende på vad vi ska använda dem till. Nu säkerställer vi att vi använder pengarna till det som är mest prioriterat för att leverera mot våra uppdrag”, säger Annela Yderberg på Arbetsförmedlingen till Altinget. 

Andra myndigheter uppger att servicen till medborgarna kommer att minska, att utvecklingsprojekt pausas och att uppdragsstyrd verksamhet påverkas.

Varannan myndighet uppger att antalet anställda kommer att minska som en åtgärd för att möta besparingskraven. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA