Stopp för nya servicekontor

STATENS SERVICECENTER2023-09-27

Den förra regeringen beslutade att öppna fler statliga servicekontor. Men utöver de redan beslutade kommer inga nya att tillkomma förrän verksamheten är stabil, skriver regeringen i budgetpropositionen.

Verksamheten vid Statens servicecenters kontor behöver stabiliseras innan den expanderar ytterligare, skriver regeringen i budgetpropositionen. Antalet servicekontor har vuxit kraftigt under senare år.

Regeringen har för avsikt att begära in ett fördjupat underlag från Statens servicecenter för att ”säkerställa en ökad kostnadseffektivitet” i verksamheten.

Förra året gjorde Riksrevisionen en granskning som påtalade att regeringens detaljstyrning av placeringen av servicekontoren har lett till svårigheter att uppnå kostnadseffektivitet.

Riksrevisionen ifrågasatte också lämpligheten i att ansluta fler tjänster till kontoren för närvarande, på grund av risken att kvaliteten i tjänsterna blir för låg.

I budgetpropositionen räknar regeringen upp de principer som ska vara vägledande i beslut om servicekontorens tjänster, bland annat att det finns ett tydligt behov av fysisk tillgänglighet, att tjänsterna har en bred efterfrågan och att de passar in med det övriga serviceutbudet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA