Bild: Mostphotos, Björn Larsson Rosvall

Domstolar kan flytta in på servicecenter

STATENS SERVICECENTER2021-06-21

I framtiden kan det bli möjligt att delta i en domstolsförhandling från Statens servicecenters, SSC, lokala kontor. Domstolsverket och SSC har inlett en förstudie för att se om det finns förutsättningar för en samverkan.

Om domstolarna startar ett samarbete med SSC kan det bli enklare för medborgare att delta i en förhandling vid en domstol. SSC skulle kunna erbjuda möjligheten att delta i domstolsförhandlingarna på distans med ljud och bild från servicekontoret.

”Det ska så klart utredas ordentligt först, men jag hoppas och tror att det här kan bli en viktig del i vårt arbete med att skapa närhet och trygghet för de parter och vittnen som behöver delta i en förhandling på domstol”, kommenterar Domstolsverkets generaldirektör, Thomas Rolén, försöksverksamheten i ett gemensamt pressmeddelande.

Antalet videosamtal i samband med förhandlingar i svenska domstolar har ökat med 82 procent under 2020, delvis som en följd av pandemin. I en trygg miljö på ett servicekontor, med tillgång till stödpersonal, skulle en liknande teknik vara effektiv för parter som har långt att resa till domstolen.

”Samverkan av olika slags myndighetstjänster bidrar till effektiv statsförvaltning och bättre service till medborgarna. Därför är det mycket positivt att Domstolsverket kom med förslaget till förstudie”, framhåller SSCs generaldirektör, Åsa Lindh, i pressmeddelandet.

Det är oklart när förslaget kan bli verklighet. Förstudien drivs med målet att vara klar före årsskiftet. Några av de punkter som ska analyseras är säkerhet, teknik och support, men också vilka orter och ärenden som kan bli aktuella.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.