Annons:

Tjänstepension

Ämne:Tjänstepension
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Tjänstepension. Du kan även följa vad Publikt skriver om Tjänstepension genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
PensionssystemetFördjupningMånga känner sig osäkra på vilka villkor som väntar när det är dags för pension. Hur det faktiskt blir hänger på förhandlingar och politiska beslut. Men en sak är klar – vi behöver arbeta längre. Redan nästa år börjar åldersgränserna höjas.
PensionNyhetHälften av de nyblivna pensionärer som haft en statlig anställning vill fortsätta med att vara lediga på heltid, visar en undersökning från Statens tjänstepensionsverk, SPV.
TjänstepensionNyhetRegeringen vill gå längre än EUs tjänstepensionsdirektiv och ha ännu högre krav på tjänstepensionsföretagen. Men parterna i den statliga sektorn menar att det riskerar att försämra avkastningen och därmed tjänstepensionen.
STDebattEn insändarskribent är kritisk mot STs tjänstepensionsavtal, som bara ger henne en tredjedel av vad maken får.
TjänstepensionerNyhetEfter segslitna förhandlingar och hot om strejk från de fackliga organisationerna har nu arbetsgivarorganisationen Almega gjort en överenskommelse om flexpensioner med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Uppgörelsen berör också turordningsreglerna vid uppsägning.
TjänstepensionFördjupningTjänstepension är en viktig förmån som facken förhandlar fram och inte en rättighet som alla får per automatik. »Det är en väldigt viktig del av den totala pensionen«, konstaterar Olof Lundvall på Statens tjänste­pensionsverk, SPV.
TjänstepensionNyhetEnligt ett EU-direktiv ska arbetstagare kunna flytta fritt inom EU utan att förlora intjänad pensionsrätt. För att genomföra direktivet i Sverige krävs en ny lag, men förändringarna mot gällande lagar och avtal är små, skriver utredaren.
TjänstepensionNyhetEfter att förgäves ha försökt få till stånd ändringar i pensions­avtalet PA 16 har ST nu skrivit på. »Vi fick inte vad vi hoppa­des, men vi har i alla fall försökt«, säger STs ordförande Britta Lejon. Men hon framhåller att avtalet ändå är det bästa på arbetsmarknaden – och att ST inte ger upp sina krav.
AvtalNyhetOffentliganställdas förhandlingsråd, där ST ingår, begär i dag medling om det kommande tjänstepensionsavtalet PA 16 sedan Arbetsgivarverket i förra veckan avvisat samtliga yrkanden från OFR.
TjänstepensionNyhetArbetsgivarverket vill inte göra några förändringar i det nya tjänstepensionsavtalet för myndighetsanställda. ”Alla våra yrkanden har avvisats”, förklarar Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare för Offentliganställdas förhandlingsråd, efter dagens möte med arbetsgivarorganisationen.
TjänstepensionerNyhetFörhandlingarna om ett nytt tjänstepensionsavtal för statligt anställda fortsätter. I dag överlämnade Offentliganställdas förhandlingsråd, där ST ingår, sina yrkanden till Arbetsgivarverket.
TjänstepensionerNyhetAvtalet om statens tjänstepensioner, som presenterats i dag, börjar gälla fullt ut först 1 juli. Offentliganställdas förhandlingsråd, där ST ingår, har inte skrivit på och återupptar nu förhandlingarna med Arbetsgivarverket. "Avtalet är ofullständigt", säger STs ordförande Britta Lejon.
TjänstepensionNyhetArbetsgivarverket kommer att möta Offentliganställdas förhandlingsråd, där ST ingår, på nytt för att diskutera framtidens pensioner. ”Vi har fått en förhandlingsframställan och då sätter vi oss naturligtvis och lyssnar på vad de har att säga”, säger Monica Dahlbom, Arbetsgivarverket.
TjänstepensionNyhetArbetsgivarverket säger upp det avtal om tjänstepension som gäller för ST-medlemmar på myndigheterna. ”Jag tycker att det är ett anmärkningsvärt agerande”, säger STs ordförande Britta Lejon, som inte utesluter fackliga stridsåtgärder.
Prenumerera på