Annons:
MÅNGFALD
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Åldersdiskriminering förbjudet i Sverige

En ung person som har kortare semester än äldre kollegor kan stämma arbetsgivaren för åldersdiskriminering. Det finns visserligen ingen lag att hänvisa till, men enligt EG-domstolen är åldersdiskriminering en ”allmän rättsprincip” i EU.

Kollektivavtal som ger olika lång semester beroende på ålder kan vara diskriminerande och fällas i domstol, liksom kravet att gå i pension vid en viss ålder, enligt Susanne Fransson, forskare på Arbetslivsinstitutet.

 

Detta trots att Sverige inte har lagstiftat mot åldersdiskriminering. Sverige är det enda EU-land som ännu inte infört EUs arbetslivsdirektiv. Det slår fast att människor ska behandlas lika oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning. 

 

Sverige har fått dispens för införandet till 2 december i år, men inte heller då kommer det att finnas en sådan lag.

 

Det beror på ett omfattande utredningsarbete gjorts för att samla alla diskrimineringslagar till en lag. Den är tänkt att genomföras först sommaren 2008, och där ingår ett förbud mot åldersdiskriminering.

 

Men redan i dag kan enskilda personer i Sverige kräva sin rätt enligt direktivet. Det beror på att EG-domstolen i det så kallade Mangoldmålet uttalade att förbudet mot åldersdiskriminering är en allmän rättsprincip i unionen. Nationella domstolar ska inte tillämpa det egna landets lagar om dessa strider mot förbudet, enligt domstolen.

 

– Politikerna kunde ju ha förutsett det här och tillsatt en särskild utredning om åldersdiskriminering, säger Susanne Fransson. Det allvarliga är att svenska arbetsgivare och fackliga företrädare inte är införstådda med vad som gäller.

 

Domstolens uttalande innebär att både offentlig- och privatanställda kan stämma arbetsgivaren. En enskild person kan också stämma Sverige inför EG-domstolen, om hon eller han tycker sig ha lidit en skada av att Sverige inte infört direktivet i tid.

 

Ytterligare en risk för den svenska regeringen är att EU-kommissionen kan stämma Sverige för att man inte förbjudit åldersdiskriminering.

 

Att människor behandlas olika i arbetslivet på grund av ålder behöver inte alltid anses vara diskriminerande. Men undantagen måste vara ”nödvändiga och lämpliga” samt inskrivna i lag.

 

Avtal som ger äldre anställda längre semester än yngre är ett exempel på regler som ligger dåligt till vid en domstolsprövning, anser Susanne Fransson.

 

– Där ser man tydligt att det bara handlar om ålder, och då är det i så fall fråga om direkt diskriminering.

 

Däremot tror hon inte att den svenska Arbetsdomstolen skulle komma fram till att principen sist in – först ut i lagen om anställningsskydd är åldersdiskriminerande.

 

– Det skulle vara så systemförändrande. Men principen är också ifrågasatt politiskt, och man kan tänka sig att den nuvarande regeringen får luft under vingarna i den frågan.

 

TCOs chefsjurist Ingemar Hamskär är tveksam till om semesteravtal som tar hänsyn till ålder är diskriminerande. Om äldre kan orka med arbetslivet längre tack vare fler semesterveckor är det ett sakligt skäl, anser han.

 

– Men man kan ifrågasätta regler som säger att anställningsskyddet och en del förmåner upphör vid en viss ålder.

 

TCO har i sitt remissyttrande till Diskrimineringsutredningen välkomnat ett förbud mot åldersdiskriminering. Organisationen anser dock att det måste få finnas undantagsregler som gynnar såväl yngre som äldre.

Bli den första att tycka till!
DomstolarnaNyhetRegeringen skjuter upp den planerade kvällsberedskapen vid landets tingsrätter som skulle inletts den här veckan. Införandet skjuts fram till 1 september på grund av coronapandemin.
ArbetsförmedlingenNyhetStoppa Arbetsförmedlingens pilotprojekt Krom, Kundval rusta och matcha, tills vidare. Det kräver företrädare för TCO, LO och Saco i en gemensam debattartikel. Resurser behöver riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de.
MigrationsverketNyhetAnställda på Migrationsverket i Sundbyberg klagade i veckan på riskerna för smittspridning i väntrummet. Efter kritik och påtryckningar tar myndigheten nu till flera åtgärder för att öka säkerheten i lokalerna.
Fördjupning: omlokaliseringarFördjupningAtt flytta delar av stats­förvaltningen från Stockholm till andra orter är inte någon ny idé. Nu har flyttlassen gått för de myndigheter som fick besked om omlokalisering under den förra mandat­perioden. I många fall har viktig verksamhet lamslagits.
CoronaNyhetInställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.
POLISENNyhetEn anställd på Polisens hittegodsavdelning i södra Sverige döms efter strafföreläggande till dagsböter och villkorlig dom. Kvinnan greps på bar gärning när hon stal pengar i olika valutor ur ett skåp på sin arbetsplats.
ArbetsmiljöverketNyhetCoronaviruset gör att Arbetsmiljöverket väljer att avvakta med inspektioner i flera branscher. Myndigheten vill undvika risken för smitta och skona arbetsgivare som redan är hårt pressade av pandemin.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
SjukpenningNyhetFörsäkringskassan begär inte längre läkarintyg av den som ansöker om sjukpenning. Det gäller inför tredje veckan då betalningsansvaret går över från arbetsgivaren till Försäkringskassan.
STNyhetOsäkerheten kring coronapandemin gör att STs förbundsstyrelse nu väljer att föreslå att kongressen som skulle hållits i slutet av maj i stället flyttas till hösten. ”Det känns jättetråkigt, men det går inte att göra på något annat sätt”, säger förbundsordförande Britta Lejon.
STATENS SERVICECENTERNyhetStockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn kommer att få nya servicekontor under 2020, om det förslag som regeringens utredare presenterade under onsdagen blir verklighet. Tidigare har regeringen beslutat om nya kontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.
KriminalvårdenNyhetJustitiekanslern, JK, kritiserar kriminalvårdens anstalt Storboda för en kroppsvisitation som genomfördes år 2014. Men de som klagat efter händelsen får ingen ekonomisk ersättning för övergreppet.
SPÅRTRAFIKENNyhetFackförbundet Seko stämmer SJ i Arbetsdomstolen sedan en tågvärd fick börja sitt arbetspass efter endast 10 timmars vila, vilket strider mot kollektivavtalet, skriver förbundet. Även dotterbolaget SJ Götalandståg stäms. Enligt stämningsansökan har en grupp deltidsanställda schemalagts på fler timmar än vad de har fått betalt för.
RegeringskanslietNyhetUtrikesdepartementet, UD, har som en följd av coronapandemin beslutat att tillfälligt ta hem viss personal och deras familjer från särskilt utsatta riskområden, rapporterar Ekot.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen har tidigare aviserat att man vill låta regionala skyddsombud komma in på fler arbetsplatser. Nu lämnas lagförslaget till riksdagen. Om det går igenom kan de nya reglerna börja gälla redan i augusti.
ÖppenhetNyhetDet var rätt av Kriminalvården att neka en begäran att på plats hos myndigheten få läsa en allmän handling med hänvisning till risken för smittspridning. Det slår kammarrätten fast efter ett överklagande.
SKATTEVERKETNyhetCoronavirusets inverkan på ekonomin gör att Skatteverket förväntas få en brant ökning av ansökningar från företag som vill skjuta upp skatteinbetalningar. Myndigheten styr nu om resurser. ”Nu hoppas man på det bästa och planerar för det värsta”, säger Anders Tell, ordförande för ST inom Skatteverket, till Publikt.
CoronaNyhetReglerna måste omgående ändras så att det är lättare att kvalificera sig till a-kassa, anser TCOs ordförande Therese Svanström i en intervju på organisationens webbplats.
DigitaliseringNyhetMyndigheten för digital förvaltning, Digg, har tagit fram en modell för att öka tillgängligheten av digital information. Dokumentet, som bygger på nio principer, går nu ut på en remissrunda där vem som helst får lämna synpunkter.
MuseerNyhetAlla stora statliga museer har stängt sin verksamhet för besökare på grund av coronaviruset. ”De ekonomiska konsekvenserna är enorma”, säger Joakim Malmström, ordförande för Centralmuseernas samarbetsråd och överintendent på Naturhistoriska riksmuseet.
spårtrafikNyhetRiksrevisionen har i en granskning ansett att regeringens analys kring höghastighetsjärnvägar inte varit tillräckligt ingående. Av en skrivelse till riksdagen framgår att regeringen inte delar Riksrevisionens uppfattning.
öppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Polismyndigheten för att utan lagligt stöd hindrat en frilansjournalist att filma och avvisat honom från ett valmöte med Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson i valrörelsen 2018.
AvtalNyhetST och Almega har tecknat centrala avtal om korttidspermitteringar för de avtalsområden som omfattar spårtrafik och övriga kommunikationer, som flyg.
AVTALNyhetParterna inom industrin är överens om att förlänga de nuvarande avtalen till 31 oktober 2020 på grund av coronaviruset, meddelar facken inom industrin i ett pressmeddelande. Det innebär att alla förhandlingar skjuts fram till hösten. STs förbundsordförande Britta Lejon säger till Publikt att beslutet påverkar STs förutsättningar, men kan i nuläget inte ge något närmare besked.
SwedaviaNyhet1 900 anställda på Swedavia korttidspermitteras och 800 varslas som en följd av coronaviruset. Erik Hägglund, STs sektionsordförande på Landvetter flygplats, säger till Publikt att han hade väntat sig permitteringar men blev förvånad över varslet.
MigrationNyhetStatens arbete med att få personer som inte får vistas i Sverige att lämna landet får underbetyg av Riksrevisionen. Efter en granskning anser myndigheten att det finns omfattande svagheter i styrning och samordning.
CoronaNyhetNärmare 25 miljoner jobb kommer att gå förlorade i Coronakrisens spår, uppskattar FNs arbetsmarknadsorgan ILO. Det enda möjliga motmedlet är enligt ILO ett samordnat internationellt agerande.
ÖPPENHETNyhetKriminalvården nekar en enskild person att på plats ta del av en offentlig allmän handling med hänvisning till att den som begärt ut handlingen nyligen besökt Milano. Personen erbjuds att få en kopia per post.
STNyhet”Den här extrema situationen kommer självklart att påverka avtalsrörelsen, men det är fortfarande för tidigt att säga exakt hur”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt om hur coronavirussmittan påverkar avtalsförhandlingarna.
FolkhälsomyndighetenNyhetCoronasmittan har placerat Folkhälsomyndigheten i händelsernas centrum. Personal som jobbar med kommunikation och de som analyserar prover i labbet är hårt belastade, berättar STs avdelningsordförande Anita Ekner för Publikt.