Annons:
debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Alltfler SiS-ärenden hos JO

Det var länge sedan jag läst en så ihärdig och underhållande debatt som den som varit i tidningen Statstjänstemannen det senaste halvåret. Roligt har det också varit att tidningen gjort reportage från olika SiS-institutioner runt om i Sverige.

Att generaldirektören för SiS hävdar i en artikel att ”inga problem sopas under mattan” motsägs kraftigt i olika reportage och debattartiklar. Jag har själv gjort erfarenheter av de slag som det debatterats om.

Fast jag har förstås inte varit facklig, utan jag har blivit illa behandlad ändå. Min erfarenhet är att allt som SiS tycker är obehagligt visst sopas under mattan, med förhoppningen att kritikens vindar snart lägger sig igen. Man försvarar sig med att bara personer som befunnits olämpliga i behandlingsarbete har fått gå i hopp om att trycka till dem ytterligare och inkompetensförklara alla dem som drabbats.

Inte med ett ord undrar generaldirektören om det kanske kan bero på något annat, till exempel dålig arbetsledning.

Han gör däremot en tolkning av SCBs rapport där enbart det positiva inom myndigheten lyfts fram, vilket i och för sig är roligt för SiS. Men att inte låtsas om – eller ens kommentera – den andra sidan av sanningen i rapporten, d v s att Älvgården, Renforsen och Råby ligger under genomsnittet när det gäller personalens förtroende för ledningen, det tycker jag är under all kritik.

SCBs rapport visar också att mobbning och trakasserier förekommer i stor omfattning, d v s mer än var femte medarbetare (22 procent) anger att de blivit utsatta för personlig förföljelse av chef eller arbetskamrater det senaste året. Lagar verkar vara oerhört svårtolkade för SiS och dess olika institutioner – till exempel Förvaltningslagen (FL), Lagen om offentlig anställning (LOA), Lagen om vård av unga (LVU).

Ett litet men icke obetydligt exempel: Jag har försökt att få ut offentliga handlingar från Råby ungdomshem sedan februari, men har ännu inte fått dem. Råbys personalavdelning är antingen extremt upptagen med annat eller så är de helt enkelt inte intresserade av att sköta sitt jobb eller kan det möjligen vara så att de är så inkompetenta att de inte vet att de har skyldighet enligt Förvaltningslagen att lämna ut dessa handlingar?

Enligt konsultföretaget ABSIS redovisning är det sistnämnda det som ligger närmast till hands. Det framgår i redovisningen att ett stort problem för Råby är att just den person som innehar denna tjänst, detta ansvar och förtroende från institutionschefen sida, inte är lämplig eftersom han saknar den kompetens som krävs för att klara jobbet. Detta till trots så jobbar han kvar med uppgifter som han inte har kompetens för och har lön för det; dessutom är han ordinarie ledamot i Råby ungdomshems ledningsgrupp.

Samme person var dessutom med i förra numret av Statstjänstemannen och skrev under en debattartikel tillsammans med ett antal andra personer från Råbys ledningsgrupp som stod enade och citerade Julius Ceasar. De hävdar i sin artikel att de inte känner igen sig i dessa underliga beskrivningar av sin arbetsplats som tidningen Statstjänstemannen av någon – för dem okänd anledning – lånat sig till att publicera. De vänder sig emot tidningen eftersom de publicerat artiklar som skrivits av personer som av en eller annan anledning inte kunnat gå ut med sitt namn.

Denna ledningsgrupp på Råby visar i och med detta uttalande att de har svårt för att acceptera grundläggande fri- och rättigheter som ju yttrandefriheten är. Av den anledningen tycker jag inte att det är särskilt konstigt att man inte kan eller vågar gå ut med namn, och det är uppenbart att det stör ledningen på Råby. De vill ju inte ha interna kritiker, för dem brukar man göra sig av med illa kvickt.

Det ställer förstås till det när flera artiklar publicerats i Statstjänstemannen där hård kritik riktas mot dem, men de vet inte från vem. Därför tar de i kraftfullt genom att citera en världsberömd tyrann som gjort sig skyldig till samma sorts grymheter som Adolf Hitler gjorde i mer modern tid, nämligen ingen mindre än Julius Ceasar: ”Det rör mig inte – det drabbar mig inte på något sätt – då vet jag att dessa rykten inte har någonting med sanningen att göra! Varför skulle en lögn få mig ur jämvikt….”  Dessa rader och framförallt denna inställning talar för sig själv och övriga kommentarer är överflödiga.

Undrar dock om denna ledningsgrupp på Råby tagit del av ABSIS redovisning. Jag hoppas i alla fall att generaldirektör Sture Korpi läst artikeln och därmed också kan skönja var de egentliga problemen står att finna.

Jag hoppas också att generaldirektören tar sitt stora ansvar på allvar och ser till att omfattande förändringar görs på de institutioner som har denna typ av attityd hos ledningen. Den ständigt växande högen av SiS-ärenden som ligger hos Justitieombudsmannen (JO) är ett icke obetydligt problem för SiS, och inte minst för rättssäkerheten i stort. Ansvaret för detta ligger trots allt hos de olika institutionscheferna och ytterst hos generaldirektör Sture Korpi. Att våga kritisera och debattera gör inte en människa till en lögnare (trots att Råbys ledning tolkar det så), det behövs civilkurage för att kunna ändra på något som enbart möts av detta ”ifrånskyllande”, syndabockstänkande och förnekande som så tydligt sker dagligen och stundligen inom SiS.

Pia Öhman

Bli den första att tycka till!
OmlokaliseringNyhetDe flesta av de myndigheter som föreslagits flytta verksamhet till Härnösand vill inte göra detta. Sida säger nej till att omlokalisera tjänster inom kommunikationsverksamheten, men erbjuder sig att i stället flytta tre andra tjänster till staden. Det framgår av remissvaren på utredningens om lokalisering av statlig verksamhet till Härnösand.
ArbetsrättNyhetEn handläggare vid Stockholms tingsrätt som åtalats för narkotikabrott avskedas efter beslut i personalansvarsnämnden. Nämnden anser i sitt beslut att handläggaren förbrukat arbetsgivarens förtroende.
KollektivavtalNyhetDe svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är på kollisionskurs med Europafacket när det gäller minimilöner. De tre är starkt kritiska till att Europafacket i ett samrådssvar förordar att minimilöner införs inom EU.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
KronofogdenNyhetUnder 2019 drev Kronofogden in nära 13 miljarder kronor, skriver myndigheten i sin årsredovisning för 2019. Det var 1,1 miljard kronor mer än 2018 och den högsta siffran någonsin.
ArbetsmiljöNyhetStress och bristande kunskap ligger bakom att förebyggande arbetsmiljöåtgärder inte vidtas. Det är orsaken till många av dödsolyckorna på svenska arbetsplatser, enligt en analys från Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖNyhetSymtom på depression som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och brist på energi kan leda till färre år i arbetslivet, visar en ny dansk studie.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringslagen är inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv, skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i myndighetens årsredovisning. Därför behöver den ses över, anser hon.
ArbetsmarknadNyhetNyanlända män har i större utsträckning subventionerad anställning, medan kvinnor i stället fortsätter i förberedande insatser, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.