Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVPeter Nordebo1 kommentarerTyck till!

Arbetsförmedlingen vill robotisera

Automatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.

Arbetsförmedlingen har i dag överlämnat sin utredning om en reformering av myndigheten till regeringen. Arbetsförmedlingen vill skapa en digital infrastruktur som passar en rad olika aktörer runt om i landet. Det förutsätter digital samverkan mellan stat, kommun, landsting och privata aktörer. För att uppnå det behövs ett digitalt ekosystem för arbetsmarknaden, skriver myndigheten. Det förutsätter en tydlig styrning och samordning av alla aktörers insatser, långsiktig finansiering och en teknisk plattform som möjliggör samskapande.

Arbetsförmedlingen vill robotisera sin egen hantering med ett statistiskt verktyg som kan bedöma hur långt den arbetssökande står från arbetsmarknaden och vilket behov av stöd hen har. Så långt som möjligt ska processen vara automatisk. Fördelen är enligt rapporten att Arbetsförmedlingen snabbt och korrekt kan ge individanpassad service och fokusera resurserna till de arbetssökande med störst stödbehov. Roboten kan avgöra de uppenbara fallen, medan de mer oklara skickas vidare till ett personligt möte.

Ökad automatisering innebär stora fördelar vad gäller enhetlighet och effektivitet, skriver Arbetsförmedlingen. Men det ställer också stora krav på uppföljning och utveckling. Genom att  automatisera delar av de framtida processerna kan myndigheten komma fram till mer transparenta och rättssäkra bedömningar och beslut. Arbetsförmedlingen vill förstärka sin proaktiva och specialiserade förmåga med datadriven analys, så att varje kund får rätt insats i rätt tid, i rätt kanal.

Reglerna bör utformas så att behovet av manuella bedömningar minskar och möjliggör en mer automatiserad kontrollfunktion. Systemet bygger på att Arbetsförmedlingen får relevant information direkt från fristående aktörer samt från andra myndigheter.

Arbetsförmedlingen föreslår en modell för ersättning till fristående aktörer som kombinerar en grundersättning och en resultatersättning. Nivån på ersättningen avgörs av den arbetssökandes förutsättningar. Grundersättning utgår när en arbetssökande kommer in i systemet. Enligt förslaget ska de betalas ut månadsvis under den tid personen finns hos en aktör. Grundersättningens storlek beror på hur långt ifrån arbetsmarknaden en person står.

Resultatersättning betalas ut när den arbetssökande går vidare till arbete eller studier. Också den bör fördelas över flera utbetalningar för att premiera varaktig sysselsättning. Arbetsförmedlingen föreslår tre utbetalningstillfällen, där den sista utbetalningen sker tolv månader efter att den arbetssökande gått till arbete.

För att undvika att oseriösa aktörer släpps in i systemet bör det enligt förslaget ställas krav på information om bolagens företrädare, hur aktören har skött sig i tidigare avtal och att rätt försäkringar finns när verksamheten startar.

Personer med funktionsnedsättning och personer i etableringsuppdraget ska ha samma möjlighet som andra arbetssökande att delta i insatserna. Allt stöd som erbjuds inom ramen för de upphandlade tjänsterna ska utformas så att det blir tillgängligt för alla, menar Arbetsförmedlingen.

Erfarenheter från andra valfrihetssystem visar att det i regel inte är en garanti att deltagarna själva väljer bort leverantörer med låg kvalitet. Det kommer därför behövas en funktion där Arbetsförmedlingen sorterar ut de sämst presterande aktörerna. Detta förutsätter att Arbetsförmedlingen har en välutvecklad leverantörsuppföljning för att garantera en enhetlig, effektiv och rättssäker hantering.

Den tekniska utvecklingen har skapat nya möjligheter och nya förväntningar på att ge service och information digitalt, konstaterar Arbetsförmedlingen. Den arbetssökande får snabbare service genom digitala tjänster och de frigör tid för arbetsförmedlarna att ge fördjupat stöd till dem som inte kan få hjälp digitalt.

Arbetsförmedlingen vill fortsätta samverka med Statens servicecenter. Myndigheten anser att det är ett kostnadseffektivt sätt att säkerställa och på vissa orter stärka grundläggande service i hela landet. Målet är att Arbetsförmedlingens så kallade kundtorg, en öppen yta som erbjuder allmän service och information, ska finnas på samtliga 113 servicekontor.

Inlagt av Bananer fre, 11/08/2019 - 08:53
Vågen på ICA är intelligent och känner igen grönsakerna automatiskt

Tyvärr klarar nästan aldrig vågen av att känna igen en klase bananer fast vågen är placerad mitt i ett bananhav.

Det är för maskininlärning har inget sunt förnuft och ingen uppfattning om helheter eller historik.

Om man förenklar arbetet till den grad så en AI kan utföra det så brukar människor göra ett ganska bra jobb också, speciellt med lite optimerat systemstöd.

Vad många glömmer bort är att maskininlärning är inte programmering. När ett system har maskinlärt sig något kan man inte längre förstå varför systemet gör som den gör. Det hela är lite gran som att stoppa huvudet i sanden och hoppas på det bästa. Allt kan också fungera väldigt bra, och sen förändras någon liten detalj som inte roboten är tränad på och helt plötsligt så beter den sig helt slumpmässigt.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.