Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVPeter Nordebo1 kommentarerTyck till!

Arbetsförmedlingen vill robotisera

Automatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.

Arbetsförmedlingen har i dag överlämnat sin utredning om en reformering av myndigheten till regeringen. Arbetsförmedlingen vill skapa en digital infrastruktur som passar en rad olika aktörer runt om i landet. Det förutsätter digital samverkan mellan stat, kommun, landsting och privata aktörer. För att uppnå det behövs ett digitalt ekosystem för arbetsmarknaden, skriver myndigheten. Det förutsätter en tydlig styrning och samordning av alla aktörers insatser, långsiktig finansiering och en teknisk plattform som möjliggör samskapande.

Arbetsförmedlingen vill robotisera sin egen hantering med ett statistiskt verktyg som kan bedöma hur långt den arbetssökande står från arbetsmarknaden och vilket behov av stöd hen har. Så långt som möjligt ska processen vara automatisk. Fördelen är enligt rapporten att Arbetsförmedlingen snabbt och korrekt kan ge individanpassad service och fokusera resurserna till de arbetssökande med störst stödbehov. Roboten kan avgöra de uppenbara fallen, medan de mer oklara skickas vidare till ett personligt möte.

Ökad automatisering innebär stora fördelar vad gäller enhetlighet och effektivitet, skriver Arbetsförmedlingen. Men det ställer också stora krav på uppföljning och utveckling. Genom att  automatisera delar av de framtida processerna kan myndigheten komma fram till mer transparenta och rättssäkra bedömningar och beslut. Arbetsförmedlingen vill förstärka sin proaktiva och specialiserade förmåga med datadriven analys, så att varje kund får rätt insats i rätt tid, i rätt kanal.

Reglerna bör utformas så att behovet av manuella bedömningar minskar och möjliggör en mer automatiserad kontrollfunktion. Systemet bygger på att Arbetsförmedlingen får relevant information direkt från fristående aktörer samt från andra myndigheter.

Arbetsförmedlingen föreslår en modell för ersättning till fristående aktörer som kombinerar en grundersättning och en resultatersättning. Nivån på ersättningen avgörs av den arbetssökandes förutsättningar. Grundersättning utgår när en arbetssökande kommer in i systemet. Enligt förslaget ska de betalas ut månadsvis under den tid personen finns hos en aktör. Grundersättningens storlek beror på hur långt ifrån arbetsmarknaden en person står.

Resultatersättning betalas ut när den arbetssökande går vidare till arbete eller studier. Också den bör fördelas över flera utbetalningar för att premiera varaktig sysselsättning. Arbetsförmedlingen föreslår tre utbetalningstillfällen, där den sista utbetalningen sker tolv månader efter att den arbetssökande gått till arbete.

För att undvika att oseriösa aktörer släpps in i systemet bör det enligt förslaget ställas krav på information om bolagens företrädare, hur aktören har skött sig i tidigare avtal och att rätt försäkringar finns när verksamheten startar.

Personer med funktionsnedsättning och personer i etableringsuppdraget ska ha samma möjlighet som andra arbetssökande att delta i insatserna. Allt stöd som erbjuds inom ramen för de upphandlade tjänsterna ska utformas så att det blir tillgängligt för alla, menar Arbetsförmedlingen.

Erfarenheter från andra valfrihetssystem visar att det i regel inte är en garanti att deltagarna själva väljer bort leverantörer med låg kvalitet. Det kommer därför behövas en funktion där Arbetsförmedlingen sorterar ut de sämst presterande aktörerna. Detta förutsätter att Arbetsförmedlingen har en välutvecklad leverantörsuppföljning för att garantera en enhetlig, effektiv och rättssäker hantering.

Den tekniska utvecklingen har skapat nya möjligheter och nya förväntningar på att ge service och information digitalt, konstaterar Arbetsförmedlingen. Den arbetssökande får snabbare service genom digitala tjänster och de frigör tid för arbetsförmedlarna att ge fördjupat stöd till dem som inte kan få hjälp digitalt.

Arbetsförmedlingen vill fortsätta samverka med Statens servicecenter. Myndigheten anser att det är ett kostnadseffektivt sätt att säkerställa och på vissa orter stärka grundläggande service i hela landet. Målet är att Arbetsförmedlingens så kallade kundtorg, en öppen yta som erbjuder allmän service och information, ska finnas på samtliga 113 servicekontor.

Inlagt av Bananer fre, 11/08/2019 - 08:53
Vågen på ICA är intelligent och känner igen grönsakerna automatiskt

Tyvärr klarar nästan aldrig vågen av att känna igen en klase bananer fast vågen är placerad mitt i ett bananhav.

Det är för maskininlärning har inget sunt förnuft och ingen uppfattning om helheter eller historik.

Om man förenklar arbetet till den grad så en AI kan utföra det så brukar människor göra ett ganska bra jobb också, speciellt med lite optimerat systemstöd.

Vad många glömmer bort är att maskininlärning är inte programmering. När ett system har maskinlärt sig något kan man inte längre förstå varför systemet gör som den gör. Det hela är lite gran som att stoppa huvudet i sanden och hoppas på det bästa. Allt kan också fungera väldigt bra, och sen förändras någon liten detalj som inte roboten är tränad på och helt plötsligt så beter den sig helt slumpmässigt.
MigrationsverketNyhetAnställda på Migrationsverket i Sundbyberg klagade i veckan på riskerna för smittspridning i väntrummet. Efter kritik och påtryckningar tar myndigheten nu till flera åtgärder för att öka säkerheten i lokalerna.
POLISENNyhetEn anställd på Polisens hittegodsavdelning i södra Sverige döms efter strafföreläggande till dagsböter och villkorlig dom. Kvinnan greps på bar gärning när hon stal pengar i olika valutor ur ett skåp på sin arbetsplats.
ArbetsmiljöverketNyhetCoronaviruset gör att Arbetsmiljöverket väljer att avvakta med inspektioner i flera branscher. Myndigheten vill undvika risken för smitta och skona arbetsgivare som redan är hårt pressade av pandemin.
CoronaNyhetInställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
SjukpenningNyhetFörsäkringskassan begär inte längre läkarintyg av den som ansöker om sjukpenning. Det gäller inför tredje veckan då betalningsansvaret går över från arbetsgivaren till Försäkringskassan.
STNyhetOsäkerheten kring coronapandemin gör att STs förbundsstyrelse nu väljer att föreslå att kongressen som skulle hållits i slutet av maj i stället flyttas till hösten. ”Det känns jättetråkigt, men det går inte att göra på något annat sätt”, säger förbundsordförande Britta Lejon.
STATENS SERVICECENTERNyhetStockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn kommer att få nya servicekontor under 2020, om det förslag som regeringens utredare presenterade under onsdagen blir verklighet. Tidigare har regeringen beslutat om nya kontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.
KriminalvårdenNyhetJustitiekanslern, JK, kritiserar kriminalvårdens anstalt Storboda för en kroppsvisitation som genomfördes år 2014. Men de som klagat efter händelsen får ingen ekonomisk ersättning för övergreppet.
SPÅRTRAFIKENNyhetFackförbundet Seko stämmer SJ i Arbetsdomstolen sedan en tågvärd fick börja sitt arbetspass efter endast 10 timmars vila, vilket strider mot kollektivavtalet, skriver förbundet. Även dotterbolaget SJ Götalandståg stäms. Enligt stämningsansökan har en grupp deltidsanställda schemalagts på fler timmar än vad de har fått betalt för.
Fördjupning: omlokaliseringarFördjupningAtt flytta delar av stats­förvaltningen från Stockholm till andra orter är inte någon ny idé. Nu har flyttlassen gått för de myndigheter som fick besked om omlokalisering under den förra mandat­perioden. I många fall har viktig verksamhet lamslagits.
RegeringskanslietNyhetUtrikesdepartementet, UD, har som en följd av coronapandemin beslutat att tillfälligt ta hem viss personal och deras familjer från särskilt utsatta riskområden, rapporterar Ekot.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen har tidigare aviserat att man vill låta regionala skyddsombud komma in på fler arbetsplatser. Nu lämnas lagförslaget till riksdagen. Om det går igenom kan de nya reglerna börja gälla redan i augusti.
ÖppenhetNyhetDet var rätt av Kriminalvården att neka en begäran att på plats hos myndigheten få läsa en allmän handling med hänvisning till risken för smittspridning. Det slår kammarrätten fast efter ett överklagande.
SKATTEVERKETNyhetCoronavirusets inverkan på ekonomin gör att Skatteverket förväntas få en brant ökning av ansökningar från företag som vill skjuta upp skatteinbetalningar. Myndigheten styr nu om resurser. ”Nu hoppas man på det bästa och planerar för det värsta”, säger Anders Tell, ordförande för ST inom Skatteverket, till Publikt.
CoronaNyhetReglerna måste omgående ändras så att det är lättare att kvalificera sig till a-kassa, anser TCOs ordförande Therese Svanström i en intervju på organisationens webbplats.
DigitaliseringNyhetMyndigheten för digital förvaltning, Digg, har tagit fram en modell för att öka tillgängligheten av digital information. Dokumentet, som bygger på nio principer, går nu ut på en remissrunda där vem som helst får lämna synpunkter.
MuseerNyhetAlla stora statliga museer har stängt sin verksamhet för besökare på grund av coronaviruset. ”De ekonomiska konsekvenserna är enorma”, säger Joakim Malmström, ordförande för Centralmuseernas samarbetsråd och överintendent på Naturhistoriska riksmuseet.
spårtrafikNyhetRiksrevisionen har i en granskning ansett att regeringens analys kring höghastighetsjärnvägar inte varit tillräckligt ingående. Av en skrivelse till riksdagen framgår att regeringen inte delar Riksrevisionens uppfattning.
öppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Polismyndigheten för att utan lagligt stöd hindrat en frilansjournalist att filma och avvisat honom från ett valmöte med Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson i valrörelsen 2018.
AvtalNyhetST och Almega har tecknat centrala avtal om korttidspermitteringar för de avtalsområden som omfattar spårtrafik och övriga kommunikationer, som flyg.
AVTALNyhetParterna inom industrin är överens om att förlänga de nuvarande avtalen till 31 oktober 2020 på grund av coronaviruset, meddelar facken inom industrin i ett pressmeddelande. Det innebär att alla förhandlingar skjuts fram till hösten. STs förbundsordförande Britta Lejon säger till Publikt att beslutet påverkar STs förutsättningar, men kan i nuläget inte ge något närmare besked.
SwedaviaNyhet1 900 anställda på Swedavia korttidspermitteras och 800 varslas som en följd av coronaviruset. Erik Hägglund, STs sektionsordförande på Landvetter flygplats, säger till Publikt att han hade väntat sig permitteringar men blev förvånad över varslet.
MigrationNyhetStatens arbete med att få personer som inte får vistas i Sverige att lämna landet får underbetyg av Riksrevisionen. Efter en granskning anser myndigheten att det finns omfattande svagheter i styrning och samordning.
CoronaNyhetNärmare 25 miljoner jobb kommer att gå förlorade i Coronakrisens spår, uppskattar FNs arbetsmarknadsorgan ILO. Det enda möjliga motmedlet är enligt ILO ett samordnat internationellt agerande.
ÖPPENHETNyhetKriminalvården nekar en enskild person att på plats ta del av en offentlig allmän handling med hänvisning till att den som begärt ut handlingen nyligen besökt Milano. Personen erbjuds att få en kopia per post.
STNyhet”Den här extrema situationen kommer självklart att påverka avtalsrörelsen, men det är fortfarande för tidigt att säga exakt hur”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt om hur coronavirussmittan påverkar avtalsförhandlingarna.
FolkhälsomyndighetenNyhetCoronasmittan har placerat Folkhälsomyndigheten i händelsernas centrum. Personal som jobbar med kommunikation och de som analyserar prover i labbet är hårt belastade, berättar STs avdelningsordförande Anita Ekner för Publikt.
SWEDAVIANyhetKöpenhamns flygplats permitterar 1 500 anställda och om läget kring coronaviruset inte förändras kan en liknande situation uppstå i Sverige. ”Än så länge är det business as usual, även om det inte är så mycket att göra”, säger Mikael Nordenståhl, ordförande för ST inom Swedavia på Arlanda.
SpårtrafikNyhetEn störtdykning för efterfrågan på biljetter, reducerat antal avgångar och trots det svårigheter att få ihop tillräckligt med personal. Coronaviruset har skapat stora problem för tågtrafiken, enligt Hans Pilgaard, ordförande för ST inom SJ.
KORRUPTIONNyhetHögsta domstolen ändrar hovrättens fällande dom och frikänner tre chefer inom Statens musikverk och Statens kulturråd från mutbrott. Domen gäller ett antal middagar som cheferna bjöds på av olika musikorganisationer.
ArbetsförmedlingenNyhetPlanerna på att lägga ned Arbetsförmedlingens kontor i Hagfors 1 april skjuts på framtiden, uppger SVT. Enligt enhetschefen Mirzal Celhasic skjuts nedläggningen åtminstone fram till 1 juli.