Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVPeter Nordebo1 kommentarerTyck till!

Arbetsförmedlingen vill robotisera

Automatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.

Arbetsförmedlingen har i dag överlämnat sin utredning om en reformering av myndigheten till regeringen. Arbetsförmedlingen vill skapa en digital infrastruktur som passar en rad olika aktörer runt om i landet. Det förutsätter digital samverkan mellan stat, kommun, landsting och privata aktörer. För att uppnå det behövs ett digitalt ekosystem för arbetsmarknaden, skriver myndigheten. Det förutsätter en tydlig styrning och samordning av alla aktörers insatser, långsiktig finansiering och en teknisk plattform som möjliggör samskapande.

Arbetsförmedlingen vill robotisera sin egen hantering med ett statistiskt verktyg som kan bedöma hur långt den arbetssökande står från arbetsmarknaden och vilket behov av stöd hen har. Så långt som möjligt ska processen vara automatisk. Fördelen är enligt rapporten att Arbetsförmedlingen snabbt och korrekt kan ge individanpassad service och fokusera resurserna till de arbetssökande med störst stödbehov. Roboten kan avgöra de uppenbara fallen, medan de mer oklara skickas vidare till ett personligt möte.

Ökad automatisering innebär stora fördelar vad gäller enhetlighet och effektivitet, skriver Arbetsförmedlingen. Men det ställer också stora krav på uppföljning och utveckling. Genom att  automatisera delar av de framtida processerna kan myndigheten komma fram till mer transparenta och rättssäkra bedömningar och beslut. Arbetsförmedlingen vill förstärka sin proaktiva och specialiserade förmåga med datadriven analys, så att varje kund får rätt insats i rätt tid, i rätt kanal.

Reglerna bör utformas så att behovet av manuella bedömningar minskar och möjliggör en mer automatiserad kontrollfunktion. Systemet bygger på att Arbetsförmedlingen får relevant information direkt från fristående aktörer samt från andra myndigheter.

Arbetsförmedlingen föreslår en modell för ersättning till fristående aktörer som kombinerar en grundersättning och en resultatersättning. Nivån på ersättningen avgörs av den arbetssökandes förutsättningar. Grundersättning utgår när en arbetssökande kommer in i systemet. Enligt förslaget ska de betalas ut månadsvis under den tid personen finns hos en aktör. Grundersättningens storlek beror på hur långt ifrån arbetsmarknaden en person står.

Resultatersättning betalas ut när den arbetssökande går vidare till arbete eller studier. Också den bör fördelas över flera utbetalningar för att premiera varaktig sysselsättning. Arbetsförmedlingen föreslår tre utbetalningstillfällen, där den sista utbetalningen sker tolv månader efter att den arbetssökande gått till arbete.

För att undvika att oseriösa aktörer släpps in i systemet bör det enligt förslaget ställas krav på information om bolagens företrädare, hur aktören har skött sig i tidigare avtal och att rätt försäkringar finns när verksamheten startar.

Personer med funktionsnedsättning och personer i etableringsuppdraget ska ha samma möjlighet som andra arbetssökande att delta i insatserna. Allt stöd som erbjuds inom ramen för de upphandlade tjänsterna ska utformas så att det blir tillgängligt för alla, menar Arbetsförmedlingen.

Erfarenheter från andra valfrihetssystem visar att det i regel inte är en garanti att deltagarna själva väljer bort leverantörer med låg kvalitet. Det kommer därför behövas en funktion där Arbetsförmedlingen sorterar ut de sämst presterande aktörerna. Detta förutsätter att Arbetsförmedlingen har en välutvecklad leverantörsuppföljning för att garantera en enhetlig, effektiv och rättssäker hantering.

Den tekniska utvecklingen har skapat nya möjligheter och nya förväntningar på att ge service och information digitalt, konstaterar Arbetsförmedlingen. Den arbetssökande får snabbare service genom digitala tjänster och de frigör tid för arbetsförmedlarna att ge fördjupat stöd till dem som inte kan få hjälp digitalt.

Arbetsförmedlingen vill fortsätta samverka med Statens servicecenter. Myndigheten anser att det är ett kostnadseffektivt sätt att säkerställa och på vissa orter stärka grundläggande service i hela landet. Målet är att Arbetsförmedlingens så kallade kundtorg, en öppen yta som erbjuder allmän service och information, ska finnas på samtliga 113 servicekontor.

Inlagt av Bananer fre, 11/08/2019 - 08:53
Vågen på ICA är intelligent och känner igen grönsakerna automatiskt

Tyvärr klarar nästan aldrig vågen av att känna igen en klase bananer fast vågen är placerad mitt i ett bananhav.

Det är för maskininlärning har inget sunt förnuft och ingen uppfattning om helheter eller historik.

Om man förenklar arbetet till den grad så en AI kan utföra det så brukar människor göra ett ganska bra jobb också, speciellt med lite optimerat systemstöd.

Vad många glömmer bort är att maskininlärning är inte programmering. När ett system har maskinlärt sig något kan man inte längre förstå varför systemet gör som den gör. Det hela är lite gran som att stoppa huvudet i sanden och hoppas på det bästa. Allt kan också fungera väldigt bra, och sen förändras någon liten detalj som inte roboten är tränad på och helt plötsligt så beter den sig helt slumpmässigt.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.