Annons:
debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Arbetsgivarna bör göra staten attraktiv

Arbetsgivarverket bör fundera över hur ett avtal som gör staten till en attraktiv arbetsplats ska se ut, skriver två representanter för STs valkorporation.

En sektor som också framöver måste kunna konkurrera om kompetenta och välutbildade medarbetare förutsätter moderna arbetsgivare. Statligt anställda behöver arbetsgivare som har förmågan att se och förstå de verksamhetskrav och utmaningar vi står inför i dag och i framtiden.

STs valkorporation samlar ett antal ST-avdelningar på mindre arbetsplatser inom staten. Vi efterlyser arbetsgivare som prioriterar förbättringar i arbetsmiljön i stället för sämre anställningsvillkor.

När Fackförbundet ST 2016 gjorde en enkätundersökning om arbets­miljön i statlig sektor, uppgav 30 procent av de svarande att den psykosociala arbetsmiljön är dålig eller till och med mycket dålig.

Det visar att det är viktigt att satsa på förebyggande arbete och att man bör jobba proaktivt med arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket beslutade 2015 om en ny föreskrift med det övergripande syftet att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Enligt föreskriften ska arbetsgivaren se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning samt kränkande särbehandling.

Arbetsgivarna har ett stort ansvar att arbeta för att de anställda inte ska drabbas av ohälsa som en följd av arbetet.

Konkurrensen om arbetstagarna ökar och de arbetsgivare som inte kan ge de anställda en bra arbetsmiljö och en anständig löneutveckling kommer att vara förlorare. Varje medarbetare i statlig tjänst är en ambassadör för sin arbetsplats och en viktig aktör för att bevara medborgarnas förtroende och tillit till den statliga verksamheten.

Varför fokuserar Arbetsgivarverket inte på att förbättra arbetsmiljön för att det ska vara attraktivt att jobba statligt?

Vi som är förtroendevalda på mindre myndigheter, statliga verk och institut kräver att arbetsgivarna arbetar aktivt med den psykosociala arbetsmiljön.

Vi ser också hur arbetsgivarna i årets avtalsrörelse vill urholka de villkor vi inom ST har förhandlat oss till. Dessa villkor behövs för att staten ska vara en attraktiv arbetsgivare, eftersom myndigheterna inte har kunnat konkurrera lönemässigt med den privata sektorn.

Vi menar att arbetsgivarna måste acceptera att även statsanställda behöver få känna uppskattning i sitt arbete i form av en anständig löneökning. Utan siffersatta löneökningar, individgaranti eller låglönesatsning riskerar en del av våra medlemmar att bli helt utan löne­utveckling, vilket är oacceptabelt för oss.

Arbetsgivarna vill tvinga på oss ett tillsvidareavtal utan bortre tidsgräns.

De vill också begränsa rätten till ledig­het för visstids­anställda samt slopa rätten till ersättning för läkemedel och läkarvård. Arbetsgivarverket pratar om att de ”eftersträvar avtal som bidrar till en effektiv verksamhet”, vilket är strunt – det handlar om att statligt anställda i framtiden ska stå med mössan i hand.

Vi vill att arbetsgivarna och Arbetsgivarverket funderar över vad som menas med ett hållbart arbetsliv och en statsförvaltning i världsklass – och hur vi skriver avtal som hjälper oss att nå dit.

För STs valkorporation

Daniel Granath, ordförande, ST inom SPV

Peter Bylund, ordförande, ST Forskning och tillväxt

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.