Annons:
I dag växlade ST och arbetsgivarorganisationen Almega yrkanden inför kommande förhandlingar om ett nytt kollektivavtal inom spårtrafikbranschen.Bild:Mostphotos
AVTAL
Nyhet
AVLinus Hellerstedt1 kommentarerTyck till!

Arbetstiden blir knäckfråga inom spårtrafiken

Arbetstiden blir en viktig fråga för båda parter i avtalsförhandlingarna om nya kollektivavtal inom spårtrafikbranschen. När det gäller löneökningarna har fack och arbetsgivare närmat sig varandra, enligt STs förhandlingsledare Marita Larsson.

I dag gick startskottet för loppet om ett nytt kollektivavtal inom spårtrafiksbranschen då ST och arbetsgivarorganisationen Almega växlade yrkanden med varandra.

För STs del utgör medlemmarnas arbetsmiljö och arbetstider de mest centrala frågorna, enligt STs förhandlingsledare Marita Larsson.

ST yrkar på att arbetstiden bör regleras på ett sätt som ökar möjligheten att kombinera arbetsliv och fritid. Den arbetstid som medlemmarna får betalt för är betydligt lägre än den så kallade bortavarotid som man i nuläget inte får betalt för, enligt Marita Larsson.

– När hen kliver av sitt pass kan hen vara i Kiruna och måste vänta på ett tåg hem för att kunna sköta vardagslivet med hämtning, lämning och läxläsning. Det borde kunna regleras med bättre schemaläggning, säger hon till Publikt.

Motparten Almegas förhandlingsansvarige, arbetsrättsjurist Susanne Svärd Elfström, vill inte föregå förhandlingarna genom att kommentera detaljer i motpartens yrkanden i nuläget. Men även hon ser arbetstiden som en viktig fråga att hantera.

– Det handlar om att man ska kunna få ut heltid för den som är heltidsanställd. I dag med de regler som finns i avtalen går det inte alltid, säger hon.

Almega yrkar på att en så kallad undertidspott ska införas, så att arbetstid som inte utnyttjas i en schemaläggningsperiod ska kunna flyttas över till nästa period.

Man yrkar också på att det ska finnas en möjlighet för arbetsgivaren att runda såväl centralt som lokalt kollektivavtal genom att komma överens individuellt med arbetstagaren om avsteg från skrivningarna kring arbetstidens förläggning.

Restriktionerna kring nattarbete bör också skrivas om. Bland annat med en formulering som tillåter ständigt nattarbete, skriver Almega i sitt yrkande.

När det gäller återhämtning vill man korta personalens rättighet till sammanhängande semester, från fyra veckor till tre veckor.

Det är ibland svårt att få ihop sommarsemestrarna, till exempel för lokförare som det inte finns så många av, säger Susanne Svärd Elfström.

När det gäller löneökningarna är parterna betydligt närmare varandra än när det handlar om arbetstidens förläggning.

ST yrkar på ett ettårigt avtal med löneökningar i nivå med det så kallade märket som sätts av industrin.

Enligt Susanne Svärd Elfström vill även Almega hålla sig till märket, men man vill se att löneökningarna ska utgå ifrån ”förutsättningarna på varje arbetsplats och omvärldens påverkan”.

När det gäller avtalslängden yrkar arbetsgivarorganisationen på ett ettårigt avtal eller på en period som motsvarar den som sätts av industrin.

– Att de inte kräver sifferlösa tillsvidareavtal utan lägger sig på märket tyder på att de har lyssnat på oss. Kamp lönar sig, säger STs förhandlingsledare Marita Larsson.

Utöver det om lön och arbetstid yrkar ST på att avtalen ska slå fast att arbetsgivaren ska upprätta rutiner kring hot, våld och trakasserier på arbetsplatserna. Ensamarbetet ska minimeras, och helst försvinna helt, skriver förbundet i sitt yrkande.

En återkommande fråga har varit vad som ska gälla i en situation då den som har en så kallad säkerhetstjänst förlorar sin anställning, eftersom hen inte längre uppfyller Transportstyrelsens krav.

Även om ST inte yrkar på en specifik text i kollektivavtalet i det här läget, är målet att öka omställningstiden för den anställde som råkar ut för en sådan så kallad ”loss of licence”, enligt STs Marita Larsson.

Ett ytterligare yrkande handlar om att besök hos mödravård på arbetstid ska gälla även för medföljande partner, ett yrkande som ST kommer lyfta fram genomgående i den kommande avtalsrörelsen, enligt Marita Larsson.

– Vi tycker att det är en viktig fråga ur ett jämställdhetsperspektiv. Mödravård angår även partnern.

Inlagt av Tomas tors, 02/13/2020 - 15:48
Vad ligger procenten på i löneökning?
Blir det en reallöneminskning, som förra gången? Facken ligger alltid lågt när det är s-regering av någon konstig anledning.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.