Annons:

Attentaten är ett hot mot demokratin

Attacker på Arbetsförmedlingen och dess anställda är också angrepp på det demokratiska systemet. Därför krävs kraftfulla åtgärder från politiker, arbetsgivare och rättsväsende.

Med några veckors mellanrum slängs flaskor med det giftiga ämnet ammoniak nattetid in genom fönsterrutor hemma hos två chefer på Arbetsförmedlingen i Skåne.

En grupp som kallar sig »Aktiongruppen Autonoma arbetare Skåne« har efteråt tagit på sig ansvaret och på en sajt för den utomparlamentariska vänstern berättat om attentaten under rubriken »Ammoniakattack mot parasiter«. Gruppen skriver: »Revolutionen kommer inte att ske med vita handskar och våra metoder kommer inte att vara ›mjuka‹ eller politiskt korrekta.« I ett tidigare inlägg berättar samma avsändare också att man tidigare klottrat »Döda handläggare« på Arbetsförmedlingens kontor i Malmö.

Stämmer uppgifterna handlar det ompolitiskt grundade attacker mot människor som arbetar på samhällets uppdrag och enligt demokratiskt beslutade riktlinjer, utförda av en grupp som anser att våld och hot är legitima metoder för att nå sina politiska mål. En grupp som varken drar sig för att uppmana till mord eller för att slå till mot familjer i hemmet.

Det är inte heller det enda exemplet på hur politiska ytterkantsgrupper har gett sig på Arbetsförmedlingen och dess anställda.

Som Publikt berättade i förra numret har Antifascistisk aktion Fyrbodal tagit på sig vandaliseringen av Arbetsförmedlingen i Tanumshede. I ett brev skriver gruppen att myndigheten »kan vänta sig fler besök från oss«, något som gjort anställda oroliga.

Attackerna är inte bara angrepp på de direkt berörda, utan ett hot mot alla statstjänstemän. »Man kan känna att det kanske är jag nästa gång«, säger STs avdelningsordförande Helena Perlerot till Publikt.

Det är aldrig acceptabelt att människor är rädda för att utsättas för hot och våld på grund av sitt jobb. Men det är dessutom ett hot mot demokrati och rättsstat om en sådan rädsla påverkar de myndighetsanställdas arbete. Och så är det redan, vilket ST har uppmärksammat. I en enkät bland förbundets skyddsombud svarade förra året över fyra av tio att trakasserier, hot och våld påverkar tjänsteutövningen.

Därför är det viktigt att både arbetsgivare och rättsväsende uppmärksammar händelser som de i Skåne och Tanumshede och ser dem i sitt sammanhang. Gärningarna måste tas på det allvar de förtjänar och de som drabbats måste få det stöd de behöver. Förhoppningsvis kan rättsväsendet också hitta de ansvariga för attentaten och ställa dem till svars.

Men det behövs även insatser för att så långt det är möjligt förebygga såväl de hot och det våld som har politiska motiv som de attacker som har andra orsaker. ST har drivit krav på förebyggande arbetsmiljöarbete och utbildning. I vissa fall kan också det fysiska skyddet för verksamheterna och de anställda behöva stärkas.

Ett viktigt första steg är dock att beslutsfattarna blir medvetna om den hotbild som i dag finns mot de verksamheter som arbetar på deras uppdrag. Att politiker tydligt markerar mot förövarna och ställer upp till försvar för dem som utsatts har ett stort värde. 

Inlagt av klyschor sön, 12/22/2013 - 17:37
Vad som är angepp på demokratin är legaliseringen av slavarbete och korruption.

Har du frågat dig VARFÖR folk attackerar AF ?

För att många blivit förnedrade, förslavade utfrysta, och berövade sina rättigheter.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och stora risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.