Annons:

Attentaten är ett hot mot demokratin

Attacker på Arbetsförmedlingen och dess anställda är också angrepp på det demokratiska systemet. Därför krävs kraftfulla åtgärder från politiker, arbetsgivare och rättsväsende.

Med några veckors mellanrum slängs flaskor med det giftiga ämnet ammoniak nattetid in genom fönsterrutor hemma hos två chefer på Arbetsförmedlingen i Skåne.

En grupp som kallar sig »Aktiongruppen Autonoma arbetare Skåne« har efteråt tagit på sig ansvaret och på en sajt för den utomparlamentariska vänstern berättat om attentaten under rubriken »Ammoniakattack mot parasiter«. Gruppen skriver: »Revolutionen kommer inte att ske med vita handskar och våra metoder kommer inte att vara ›mjuka‹ eller politiskt korrekta.« I ett tidigare inlägg berättar samma avsändare också att man tidigare klottrat »Döda handläggare« på Arbetsförmedlingens kontor i Malmö.

Stämmer uppgifterna handlar det ompolitiskt grundade attacker mot människor som arbetar på samhällets uppdrag och enligt demokratiskt beslutade riktlinjer, utförda av en grupp som anser att våld och hot är legitima metoder för att nå sina politiska mål. En grupp som varken drar sig för att uppmana till mord eller för att slå till mot familjer i hemmet.

Det är inte heller det enda exemplet på hur politiska ytterkantsgrupper har gett sig på Arbetsförmedlingen och dess anställda.

Som Publikt berättade i förra numret har Antifascistisk aktion Fyrbodal tagit på sig vandaliseringen av Arbetsförmedlingen i Tanumshede. I ett brev skriver gruppen att myndigheten »kan vänta sig fler besök från oss«, något som gjort anställda oroliga.

Attackerna är inte bara angrepp på de direkt berörda, utan ett hot mot alla statstjänstemän. »Man kan känna att det kanske är jag nästa gång«, säger STs avdelningsordförande Helena Perlerot till Publikt.

Det är aldrig acceptabelt att människor är rädda för att utsättas för hot och våld på grund av sitt jobb. Men det är dessutom ett hot mot demokrati och rättsstat om en sådan rädsla påverkar de myndighetsanställdas arbete. Och så är det redan, vilket ST har uppmärksammat. I en enkät bland förbundets skyddsombud svarade förra året över fyra av tio att trakasserier, hot och våld påverkar tjänsteutövningen.

Därför är det viktigt att både arbetsgivare och rättsväsende uppmärksammar händelser som de i Skåne och Tanumshede och ser dem i sitt sammanhang. Gärningarna måste tas på det allvar de förtjänar och de som drabbats måste få det stöd de behöver. Förhoppningsvis kan rättsväsendet också hitta de ansvariga för attentaten och ställa dem till svars.

Men det behövs även insatser för att så långt det är möjligt förebygga såväl de hot och det våld som har politiska motiv som de attacker som har andra orsaker. ST har drivit krav på förebyggande arbetsmiljöarbete och utbildning. I vissa fall kan också det fysiska skyddet för verksamheterna och de anställda behöva stärkas.

Ett viktigt första steg är dock att beslutsfattarna blir medvetna om den hotbild som i dag finns mot de verksamheter som arbetar på deras uppdrag. Att politiker tydligt markerar mot förövarna och ställer upp till försvar för dem som utsatts har ett stort värde. 

Inlagt av klyschor sön, 12/22/2013 - 17:37
Vad som är angepp på demokratin är legaliseringen av slavarbete och korruption.

Har du frågat dig VARFÖR folk attackerar AF ?

För att många blivit förnedrade, förslavade utfrysta, och berövade sina rättigheter.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.