Annons:

Attentaten är ett hot mot demokratin

Attacker på Arbetsförmedlingen och dess anställda är också angrepp på det demokratiska systemet. Därför krävs kraftfulla åtgärder från politiker, arbetsgivare och rättsväsende.

Med några veckors mellanrum slängs flaskor med det giftiga ämnet ammoniak nattetid in genom fönsterrutor hemma hos två chefer på Arbetsförmedlingen i Skåne.

En grupp som kallar sig »Aktiongruppen Autonoma arbetare Skåne« har efteråt tagit på sig ansvaret och på en sajt för den utomparlamentariska vänstern berättat om attentaten under rubriken »Ammoniakattack mot parasiter«. Gruppen skriver: »Revolutionen kommer inte att ske med vita handskar och våra metoder kommer inte att vara ›mjuka‹ eller politiskt korrekta.« I ett tidigare inlägg berättar samma avsändare också att man tidigare klottrat »Döda handläggare« på Arbetsförmedlingens kontor i Malmö.

Stämmer uppgifterna handlar det ompolitiskt grundade attacker mot människor som arbetar på samhällets uppdrag och enligt demokratiskt beslutade riktlinjer, utförda av en grupp som anser att våld och hot är legitima metoder för att nå sina politiska mål. En grupp som varken drar sig för att uppmana till mord eller för att slå till mot familjer i hemmet.

Det är inte heller det enda exemplet på hur politiska ytterkantsgrupper har gett sig på Arbetsförmedlingen och dess anställda.

Som Publikt berättade i förra numret har Antifascistisk aktion Fyrbodal tagit på sig vandaliseringen av Arbetsförmedlingen i Tanumshede. I ett brev skriver gruppen att myndigheten »kan vänta sig fler besök från oss«, något som gjort anställda oroliga.

Attackerna är inte bara angrepp på de direkt berörda, utan ett hot mot alla statstjänstemän. »Man kan känna att det kanske är jag nästa gång«, säger STs avdelningsordförande Helena Perlerot till Publikt.

Det är aldrig acceptabelt att människor är rädda för att utsättas för hot och våld på grund av sitt jobb. Men det är dessutom ett hot mot demokrati och rättsstat om en sådan rädsla påverkar de myndighetsanställdas arbete. Och så är det redan, vilket ST har uppmärksammat. I en enkät bland förbundets skyddsombud svarade förra året över fyra av tio att trakasserier, hot och våld påverkar tjänsteutövningen.

Därför är det viktigt att både arbetsgivare och rättsväsende uppmärksammar händelser som de i Skåne och Tanumshede och ser dem i sitt sammanhang. Gärningarna måste tas på det allvar de förtjänar och de som drabbats måste få det stöd de behöver. Förhoppningsvis kan rättsväsendet också hitta de ansvariga för attentaten och ställa dem till svars.

Men det behövs även insatser för att så långt det är möjligt förebygga såväl de hot och det våld som har politiska motiv som de attacker som har andra orsaker. ST har drivit krav på förebyggande arbetsmiljöarbete och utbildning. I vissa fall kan också det fysiska skyddet för verksamheterna och de anställda behöva stärkas.

Ett viktigt första steg är dock att beslutsfattarna blir medvetna om den hotbild som i dag finns mot de verksamheter som arbetar på deras uppdrag. Att politiker tydligt markerar mot förövarna och ställer upp till försvar för dem som utsatts har ett stort värde. 

Inlagt av klyschor sön, 12/22/2013 - 17:37
Vad som är angepp på demokratin är legaliseringen av slavarbete och korruption.

Har du frågat dig VARFÖR folk attackerar AF ?

För att många blivit förnedrade, förslavade utfrysta, och berövade sina rättigheter.
ArbetsförmedlingenNyhetReformeringen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte att baseras på lagen om valfrihet, LOV, som man tidigare sagt.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.