Annons:
Även om det är betydligt färre civilanställda inom Polisen som bär uniform, bör dessa också få ha den logga som uniformerade poliser har på ärmen, menar Tomas Kihlbert, ST inom Polisen.Bild:Mostphotos
POLISEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Civilanställda kan få använda uniformslogga

Att civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
Skulptur av riksvapnet med de tre kronorna.Bild:Mostphotos

Sedan ett par år tillbaka driver ST frågan om att civilanställda ska kunna få ha den logga som poliser har på ärmen på sin uniform även på sina uniformer.

– Om du står på gränsen eller sitter i passluckan representerar du myndigheten lika mycket som en polis gör. Men vi har inte myndighetens märke utan bara det lilla riksvapnet som även används av andra svenska myndigheter, säger Tomas Kihlbert, styrelseledamot för ST inom Polisen.

I en skriftlig fråga till rikspolischef Anders Thornberg framför ST inom Polisen att den symbol som myndighetens anställda med polisutbildning har på uniformsärmen, som har texten "Polis" ovanför riksvapnet, borde användas även på civilanställdas uniformer. 

"Vår uppfattning är att allmänheten uppfattar den som polisens ”logotyp/varumärke”. Lilla riksvapnet är inte lika nära kopplat som igenkänningstecken till polismyndigheten", skriver ST inom Polisen.

Även om det är betydligt färre civilanställda inom myndigheten som bär uniform, är det en form av särbehandling att dessa inte bär loggan, säger Tomas Kihlbert. Enligt honom har arbetsgivaren förhalat frågan under en längre tid.

– Polisens logotyp är ingen form av utbildningstecken, utan just en logotyp för myndigheten. Men även om vi vill få till den här förändringen så är det samtidigt viktigt att man inte tror att det är en polis som man träffar, säger han.

Av den anledningen har civilanställda som är uniformerade förklaringar på sina uniformer som beskriver vilken funktion de har för att inte kunna misstas för att vara poliser, påpekar Tomas Kihlbert.

På samma sätt har poliser ordet "Polis" på framfickan. Detta faktum är tillräckligt för att skillnaden ska framgå för allmänheten, menar Tomas Kihlbert.

Från arbetsgivarens håll är det inte tal om förhalning, enligt Tomas Rosenberg, chef inom Polisens HR-avdelning. Man är snarare positivt inställd till en angelägen fråga, enligt honom.

– Man kan aldrig säga säkert förrän beslutet är fattat men min uppfattning är att det finns stor acceptans i organisationen, säger han.

Att facket uppfattar det som om beslutet drar ut på tiden förklarar han med att det finns en rad faktorer att ta hänsyn till innan beslut kan fattas.

– Först måste vi göra en analys över hur det tydligt ska framgå om man är civil tjänsteman eller om man är polis. Det viktiga är att det inte finns någon sammanblandningsrisk för allmänheten, och för anställda inom myndigheten, säger han.

Att det skulle räcka med ett märke med ordet ”Polis” på vänster bröstficka, som i dagsläget, tror han inte på.

– För oss som är anställda inom Polisen är det så klart tydligt men vi måste se till att även medborgare förstår det, säger Tomas Rosenberg.

Han kan inte säga när i tid som ett eventuellt beslut i frågan om de civilanställdas uniformslogga kan tas. Arbetsgivaren behöver bland annat förhålla sig till remissinstanser och eventuellt göra förändringar i uniformsreglementet, enligt Tomas Rosenberg.

Sveriges tre kronor – Lilla riksvapnet

En kungakrona med blå sköld och tre kronor, eller lilla riksvapnet, är en symbol för Sverige som härstammar från 1300-talet.

Den äldsta funna versionen är daterad till 1336, och målades inför ett möte om ett planerat korståg som Sverige skulle delta i.

Dåvarande kungen Magnus Eriksson hade från början de tre kronorna som sin personliga symbol för att markera sina tre riken, Sverige, Norge och Skåne. Med tiden blev det en symbol för Sverige som kungarike.

Hur riksvapnet får användas är reglerat i lag, och företag som vill göra det behöver ansöka om tillstånd.

Polisen använder symbolen som en del av sin myndighetslogotyp.

Källa: Riksarkivet

Bli den första att tycka till!
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.