Det lilla riksvapnet, som används i dag, kommer att fasas ut.
Bild: Sofia Röjder
Det lilla riksvapnet, som används i dag, kommer att fasas ut.

Beslut om civilanställdas uniformer väcker kritik

SÅ GICK DET: POLISEN2023-02-16

ST inom Polisen har argumenterat för att civilanställda ska få bära samma emblem som poliser på sina uniformer. Men så blir det inte. Däremot ska de på sikt få ett annat emblem än det lilla riksvapnet, som används i dag, har Polismyndigheten nyligen beslutat.

Civilanställda inom polisen borde få bära samma emblem som anställda med polisutbildning har på sina uniformer, anser ST inom Polisen, som menar att skillnaderna på uniformerna innebär en form av särbehandling av civilanställda. När Publikt i slutet av 2019 rapporterade om ST-avdelningens arbete för en förändring ansåg även Polismyndigheten att det var angeläget att se över frågan.

Nu

I slutet av förra året beslutade Polisen att emblemen på civilanställdas uniformer på sikt ska förändras. Det lilla riksvapnet, som även används av andra statliga myndigheter, kommer att fasas ut och ersättas med texten ”Polismyndigheten”.

Förändringen innebär inte att gamla uniformer kasseras – de kommer att bytas ut i takt med att de slits ut, berättar Sara Strömberg, verksamhetsutvecklare på Polisens nationella operativa avdelning.

– Förändringen gör det mycket tydligare att civilanställda också representerar Polismyndigheten, säger hon.

Polisen har dock inte hörsammat ST-avdelningens krav på att civilanställdas uniformer ska vara märkta med samma emblem, polisvapnet, som anställda med polisutbildning har på uniformsärmen.

Enligt Sara Strömberg vill myndigheten undvika en förväxlingsrisk, eftersom bedömningen är att det skulle kunna medföra säkerhetsrisker för civilanställda.

– Polisyrket är förknippat med ökad risk för hot och våld i och med den beväpning som följer av polismans befogenheter. Därför vill vi inte att civilanställda riskerar att sammanblandas med poliser, säger hon.

Men Ann Gustafsson, vice avdelningsordförande för ST inom Polisen, anser inte att den risken är överhängande. Hon tycker att den funktionsbeteckning som också sitter på uniformerna tydligt klargör den anställdes roll.

– Där framgår det till exempel om det är en polis eller passkontrollant som man möter. Att alla får bära samma emblem är en viktig symbolisk fråga för att visa att vi alla är anställda vid en och samma myndighet, säger Ann Gustafsson.

Hon tror att arbetsgivarens beslut kan spä på en känsla att civilanställda inte värderas lika högt som sina poliskollegor.

– Det är tråkigt att arbetsgivaren fortsatt vill göra skillnad på oss medarbetare vad gäller användningen av myndighetsloggan, bara utifrån att vi har olika utbildningsbakgrund, säger Ann Gustafsson.

Men Sara Strömberg anser att det är viktigt att uniformerna, som sedan 1990-talet har samma färg, fortsatt går att skilja åt. Hon understryker också att civilanställda sedan flera år tillbaka får bära polisvapnet på föremål som slipsnålar och livremmar.

– Att uniformerna har olika emblem bottnar i en omsorg om våra civilanställda. Självklart är de lika viktiga som poliser, säger hon.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA