Annons:
Debatt: Arbetsförmedlingen
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Dags för politikerna att ta ansvar

Våra medlemmar är värda att någon tar ansvar för deras situation och profession, skriver Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, i en debattartikel. Han är kritisk till politikernas hantering av Arbetsförmedlingen, men också till att generaldirektör Mikael Sjöberg rekommenderat regeringen att lägga ut även arbetet med personer med funktionsnedsättningar på externa aktörer.

Ansvar var ett ord som ofta hördes under den turbulenta tiden efter valet. Vad fick vi? En budget som rörde till regeringsbildningen. Ett januariavtal som innebär omfattande förändringar utan att i detalj beskriva hur de ska gå till. Nu ser vi också att Arbetsförmedlingens ledning går för fort fram i viljan att agera innan någon har berättat vad vi ska styra emot.

Enligt januariavtalet, som tecknats mellan S, L, C och MP, ska stora delar av Arbetsförmedlingens verksamhet läggas ut på externa aktörer. Däremot står det att bland annat arbetet med personer med funktionsnedsättning ska finnas kvar på Arbetsförmedlingen, där kompetensen finns för detta arbete. Våra medlemmar inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen gör att fantastiskt jobb för att stötta, utreda och hjälpa personer med funktionsnedsättning ut i jobb eller utbildning.

Den kontorsnedläggning som det nyligen fattats beslut om kommer att göra det svårare för flera av våra kundgrupper att träffa en arbetsförmedlare. Här vädjar vi till ledningen att dels invänta den politiska styrningen av myndigheten, men även att göra grundliga analyser innan kontor läggs ned. Ska vi ha en rimlig chans att träffa arbetssökande i alla kommuner enligt vad arbetsmarknadsminister Ylva Johansson uttalat, måste myndigheten vara mycket strategisk vid valet av vilka orter som ska ha kvar arbetsförmedlingskontor.

Myndigheten har under de senaste åren med den så kallade förnyelseresan styrt mot digitalisering, för att de kunder som kan hantera sitt arbetssökande själva med digitala verktyg skall kunna göra det. Grundidén med detta har varit att lägga mer resurser på de individer som behöver mer stöd i sitt arbetssökande. Den beslutade kontorsnedläggningen riskerar att bli kontraproduktiv, då stängningen av kontor gör att kunder med större behov kommer att få svårt att nå oss.

Vi upplever också att det finns en stor övertro på hur många människor som verkligen kan hantera de digitala verktygen.

Vi blir också väldigt förvånade när Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i en radiointervju i P1 rekommenderar regeringen att lägga ut även arbetet med personer med  funktionsnedsättningar på externa aktörer.

Det känns mycket märkligt, när det i stället borde vara denna grupp som Arbetsförmedlingen fortsatt satsar och lägger resurser på.

Vi vet att våra medlemmar gör ett bra arbete med att hjälpa dessa individer till ett arbete. Det är inte alltid en rak och enkel väg utan föregås ofta av många stödjande vägledande samtal, utredningar, arbetsprövningar etc. Många intresseorganisationer har uttryckt stor oro över att Arbetsförmedlingen ska bli av med detta uppdrag. Då känns det mycket märkligt när vår egen generaldirektör uttrycker att det kan vara stigmatiserande att få hjälp av Arbetsförmedlingen. Vi är stolta och värnar över våra medlemmars profession inom detta område. Vi är de som kan detta uppdrag – sälj inte bort det!

Vi kräver att politikerna börjar ta ansvar för sina beslut och ger myndigheten tydliga direktiv för vägen framåt. Vi vill inte höra "det var inte så här vi tänkte att det skulle bli"eller "det beror på de andra partiernas beslut".

Vi uppmanar också ledningen att invänta direktiv i stället för att springa före och riskera att ta oövertänkta initiativ.

Våra medlemmar är värda att någon tar ansvar för deras situation och profession!

 

Fredrik Andersson

Ordförande för STs avdelning inom Arbetsförmedlingen

Bli den första att tycka till!
EUNyhet ”EU påverkar oss och arbetsmarknaden i Sverige”, säger STs ordförande Britta Lejon. ST tar inte ställning för något parti, framhåller hon, men hon uppmanar medlemmar att använda sin röst i Europaparlamentsvalet.
KorruptionNyhetHögsta domstolen har gett prövningstillstånd till de fem kulturpersoner som förra året dömdes för mutbrott, sedan de deltagit i dyra bjudmiddagar, uppger Sveriges Radio.
ArbetsförmedlingenNyhetSkåne är det marknadsområde där flest anställda på Arbetsförmedlingen sägs upp – minst 251 personer. Näst hårdast drabbas marknadsområdena Västra Svealand och Stockholm.
LedarskapFördjupningMakt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.
StatsförvaltningNyhetPå tio år har samarbete mellan Försäkringskassan och Skatteverket lett till att Försäkringskassan kunnat spara 652 miljoner kronor åt statskassan, genom stoppade utbetalningar och återkrav.
FörbundsstämmanNyhetEvaLena Moser, ordförande för STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet, blir ny ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. På STs stämma valdes också två nya ersättare till styrelsen.
FörbundsstämmanNyhet​Till slutet av nästa år är STs mål att öka antalet yrkesverksamma medlemmar från dagens runt 65 000 till 80 000. På årets förbundsstämma ställde sig flera avdelningar frågande till om det är realistiskt.
JämställdhetNyhetRiksrevisionen anser att Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning bör ses över. Enligt en granskning har lönekartläggningar mycket liten effekt när det gäller att motverka osakliga löneskillnader.
KriminalvårdenNyhetTingsrätten i Örebro friar den kriminalvårdare som åtalats för tjänstefel, sedan en morddömd intagen rymt från en transport under en kisspaus.
FörbundsstämmanNyhetDet är ett tungt år, då det fackliga arbetet är viktigare än någonsin. Samtidigt oroar den sjunkande fackliga organisationsgraden i staten, sade ordförande Britta Lejon i sitt invigningstal på årets förbundsstämma.
FackligtNyhetAndelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund fortsatte att sjunka under 2018. Organisationsgraden är större för tjänstemän än för arbetare – vilket är unikt för Sverige – och klyftan förväntas växa, enligt professor Anders Kjellberg.
ArbetsförmedlingenNyhet1 600 anställda på Arbetsförmedlingen har fått besked om uppsägning. "Det är färre än man räknat med, men det beror på att det är en enorm personalflykt just nu", säger ST inom Arbetsförmedlingens andre vice ordförande Mikael Sandberg till Publikt.
SpårtrafikenNyhetEfter en upphandling står det klart att SJ får överta driften av Öresundståg från december 2020 och åtta år framåt. Öresundstågen trafikerar Köpenhamn och Helsingör från Göteborg, Kalmar och Karlskrona via Malmö.
SPÅRTRAFIKENNyhetArriva måste riskbedöma personalens övertid och sitt sätt att förlägga arbetstiden, slår Arbetsmiljöverket fast efter en inspektion på tågoperatörens arbetsplats i Ystad. ”Alla är sjukt trötta”, säger STs lokala skyddsombud Therese Nilsson.
FörsäkringskassanNyhetFörra chefstjänstemannen på Försäkringskassan Sture Hjalmarsson ställer sig bakom förra generaldirektören Ann-Marie Beglers version av vad som föregick att hon fick gå från Försäkringskassan. Det framkommer av ett brev till ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott, som Expressen tagit del av.
RättsväsendetNyhetRegeringens styrning av rättskedjan har inte tillräckligt fokus på helheten, enligt Riksrevisionen. Styrningen är alltför inriktad på de enskilda myndigheterna, visar Riksrevisionens granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetNu satsar Arbetsförmedlingen stort på en reklamkampanj som ska få fler att använda myndighetens digitala tjänster. Kampanjen innehåller tv-reklam, affischer och annonser på webben och i rikstidningar.
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet minskar antalet anställda. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.