Annons:
Postnord
Fördjupning
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Dansk digitalisering krisens främsta orsak

Att det går dåligt för Postnord i Danmark är väl omtalat i medierna. Men även i Sverige är trycket hårt på de anställda. Företagets svenska del har minskat antalet medarbetare med nästan en fjärdedel sedan de båda ländernas statsägda postbolag gick samman, visar Publikts genomgång av bolagets års­rapporter.

Orsaken till Postnords kräftgång stavas digitalisering. Och framförallt en dansk sådan, enligt bolagets bokslut. En lag om att företag och de flesta vuxna medborgare i Danmark ska ha en digital brevlåda har gjort att breven blivit betydligt färre. Sedan millennieskiftet har de minskat med 80 procent.

I takt med digitaliseringen kommer ytterligare runt 4 000 anställda att få sluta i Danmark de närmaste åren, meddelade vd och koncernchef Håkan Ericsson i samband med senaste årsrapporten. I Sverige har inga uppsägningar av den volymen aviserats än, även om Håkan Ericsson flaggade för att runt 600 tjänster kan försvinna här inom några år.

Svenskarna lägger än så länge fler brev på lådan än vad danskarna gör. Men förra årets sista kvartal sjönk ändå Postnords svenska brevvolymer med 7 procent. Samtidigt går näthandeln bättre i Sverige än i Danmark. Samma period ökade antalet paket som skickas från före­tag till kunder i Sverige med 18 procent.

Sista kvartalet 2016 visade koncernen upp en miljardförlust. De signaler som nått Per-Åke Alenius, ordförande för ST inom Postnords norra sektion, är att de dystra framtidsutsikterna gör att allt fler anställda tappar modet:

– Många har jobbat på Posten länge. Har man haft ett jobb man trivs med och känner att det inte är lika roligt längre, då börjar man ju titta på vad arbets­marknaden har att erbjuda, säger han.

Flera anställda på Postnord som Publikt har talat med vill vara anonyma.

– Vartenda år sparkas det massor med folk i Posten. Vi ska säga upp folk här och det tror jag inte är på grund av Danmark, säger en av dem.

Personen har jobbat inom Posten i många år och anser att arbetsmiljön blivit konstant sämre, med tyngre arbe­te och mer stress:

– För 15 år sedan hade vi i alla fall en kvalitetstanke. Man förstod att vi som jobbar på golvet bara var människor. Nu tror man att vi kan bytas ut mot maskiner och ser inte att vi kanske inte fixar att vara så här få och samtidigt klara arbetsuppgifterna utan att få arbetsskador.

Staten har en policy för sitt bolags­ägande. Den föreskriver att företagens agerande ska vara »föredömligt« inom en rad olika områden, som till exempel arbetsvillkor.

Näringsminister Mikael Damberg, S, är ansvarigt statsråd för de statliga bolagen. Han förklarar att det blir svårare att agera föredömligt när bolaget går dåligt:

– Om vi inte klarar att se till att Postnord är ett lönsamt bolag i Sverige i framtiden kommer både stressen och pressen på de kvarvarande anställda att växa mer dramatiskt, eftersom bolaget kommer att tvingas till ännu större förändringar, säger Mikael Damberg till Publikt.

Näringsministern framhåller att de anställdas arbetsmiljö diskuteras fortlöpande med bolagsledningen. Samtidigt understryker han att det är en komplex situation, där postbranschen är en av de branscher som är hårdast drabbad av digitaliseringen.

–  Jag kan inte lova att det är slut med omställning i Postnord nu, för det är inte den utvecklingen vi ser på marknaden, säger Mikael Damberg.

Fredrik Nilsson, Postnords regionchef i Stockholm och tillförordnad chef för distribution i Sverige, bekräftar att de anställda har ett mer krävande jobb i dag. Han nämner brevbärarnas längre turer som exempel.

– Ska våra medarbetare jobba kvar som heltidsanställda så måste vi också förändra verksamheten, säger Fredrik Nilsson.

Om de anställda ska ha heltid måste jobbet bli tyngre, alltså?

– Det blir fler timmar med brevbärning eller utdelning av paket. I slut­ändan handlar det om att möta vad som händer i omvärlden och vad våra kunder vill ha.

Vad gör ni för att hantera att det blir mer slitsamt för de anställda?

– Det handlar om arbetsvariation och att vi måste förlägga arbetsdagen på ett bra sätt så att medarbetarna kan ta sina raster.

Mer brevbärning och mer bilkörning låter annars mindre varierande?

– En variant kan vara att en brev­bärare åker ut några timmar bland fler­familjs­hus och delar ut post, har en rast och sedan fortsätter i ett villaområde där det inte är flerfamiljshus med trappor. Det kan också vara att jobba ett par timmar på eftermiddagen med brevbärning och kanske hantera matkassar på kvällen, säger Fredrik Nilsson.

Just nu utvärderar näringsdepartementets rådgivare vad Postnords omställning i Danmark kommer att kosta Sverige. Koncernledningen har bett om 3 miljarder kronor extra för kostnader som uppstår när anställda i Danmark sägs upp. Ungefär 3 000 danska anställda har avtal som garanterar tre årslöner om de blir uppsagda.

Näringsminister Mikael Damberg flaggar för att det kan bli dyrt att lösa, men påtalar att han prioriterar Sverige.

Han utesluter inte en dansksvensk skilsmässa, men påpekar att parterna än så länge är bundna vid det aktie­ägaravtal som ingicks när bolaget bildades.

– Det är också därför vi behöver finansiella och juridiska rådgivare för att se över vilka möjligheter som finns framöver, säger Mikael Damberg.

Bli den första att tycka till!
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida när det gäller föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har svarat på kritiken, håller inte med och pekar på flera åtgärder.
Reportage: AlbanienFördjupningNär den albanska statsförvaltningen ska anpassas till EUs system bistår svenska myndigheter med sin expertis. Åtskilliga svenska statstjänstemän är på plats i Albanien för att bidra i arbetet med att utveckla landet. Publikt har rest till Tirana för att följa några av dem.
​SEXTRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier. Som inspiration kan man vända blickarna mot Kanadas fackföreningsrörelse, skriver juristen och förra Jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena idé.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och föreslår att mannen avskedas.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på vissa tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering tyckte facket som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
SCBNyhetI en rapport till regeringen konstaterar Statistiska centralbyrån, SCB, att påverkan på arbetskraftsundersökningarna, AKU, har varit stor och allvarlig på grund av bristande kvalitet i SCBs underlag.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Utredningen ska också utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.
ArbetsmiljöNyhetDetaljstyrning och hinder för effektiv samverkan har motverkat den arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet som regeringen antagit, skriver Statskontoret i en utvärdering.
BrottslighetNyhetArbetsförmedlingens förre generaldirektör Mikael Sjöberg har fått regeringens uppdrag att utreda hur det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk och brottslighet kan breddas och fördjupas.
MigrationNyhetRegeringen vill ge Säkerhetspolisen, Säpo, tillgång till fler personuppgifter ur Migrationsverkets register. Syftet är att underlätta för Säpo att få information som behövs för att bekämpa terrorism.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar kraftig kritik mot Kriminalvårdens isolering av intagna i häkte. STs avdelningsordförande Per Sunneborn instämmer i kritiken och anser att utvecklingen går åt fel håll.
SpårtrafikNyhetST inom Spårtrafiken ser positivt på att Arbetsmiljöverket nu ska göra en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation vad gäller hot och våld. ”Hot eller våld är mer eller mindre vardagsmat nuförtiden”, säger Måns Wallin, styrelseledamot i branschavdelningen.
ArbetsförmedlingenNyhetEn anställd vid Arbetsförmedlingen i Östergötland avskedas efter att han följt med en arbetssökande kvinna hem och lovat henne förmåner som körkort eller praktikplats i utbyte mot sex.
STNyhetST flyttar förbundets kongress i maj från Djurönäset i Stockholms skärgård till Infra City i Upplands Väsby. ”Det är ett helt kostnadsneutralt byte för att få en större lokal” säger Dag Andersson, STs förbundssekreterare.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att lokalkontoren i Härnösand och Arvidsjaur ska få fast bemanning. Härnösandskontoret kommer därmed inte att läggas ned, som myndigheten tidigare meddelat.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDe långa handläggningstiderna för ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning ledde till att Försäkringskassan beordrade övertid för runt 250 anställda under vintern. Nu har övertidsinsatsen stoppats, eftersom myndigheten inte längre har råd.
MigrationsverketNyhetMigrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik vill ha hårdare regler för personer som har fått avslag på sin asylansökan. Sverige behöver ett bättre skydd mot potentiella terrorister, skriver han i en debattartikel i Dagens Nyheter.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans it-avdelning ställde in sin konferens på ett hotell i Sundsvall eftersom den upphandlats på fel sätt. Hotellnotan på över 1,2 miljoner kronor fick myndigheten betala ändå. ”Det är inte så lätt att hantera en konferens för tusen personer”, säger Försäkringskassans it-direktör Stefan Olowsson till Publikt.
ArbetsmiljöNyhetMånga upplever att det finns mycket som stör i arbetet, som exempelvis prat, andra avbrott eller bristfälliga instruktioner. Nu visar ett finländskt forskningsprojekt att det går att förbättra den så kallade kognitiva ergonomin genom enkla åtgärder.
spårtrafikNyhetNu drar Arbetsmiljöverket igång en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation. Bakgrunden är att yrkesgrupperna är särskilt utsatta för hot och våld på jobbet.
ArbetsförmedlingenNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i lagstiftningen för att ge Arbetsförmedlingen bättre möjligheter att hindra felaktiga utbetalningar inom arbetsmarknadspolitiken.
AVTALNyhetArbetstiden blir en viktig fråga för båda parter i avtalsförhandlingarna om nya kollektivavtal inom spårtrafikbranschen. När det gäller löneökningarna har fack och arbetsgivare närmat sig varandra, enligt STs förhandlingsledare Marita Larsson.
KRIMINALVÅRDENNyhetI ett öppet brev till ledningen ställer de fackliga organisationerna inom Kriminalvården frågan om vart myndigheten är på väg. Facken är bland annat kritiska till förmågan att behålla och rekrytera personal.