Annons:
Postnord
Fördjupning
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Dansk digitalisering krisens främsta orsak

Att det går dåligt för Postnord i Danmark är väl omtalat i medierna. Men även i Sverige är trycket hårt på de anställda. Företagets svenska del har minskat antalet medarbetare med nästan en fjärdedel sedan de båda ländernas statsägda postbolag gick samman, visar Publikts genomgång av bolagets års­rapporter.

Orsaken till Postnords kräftgång stavas digitalisering. Och framförallt en dansk sådan, enligt bolagets bokslut. En lag om att företag och de flesta vuxna medborgare i Danmark ska ha en digital brevlåda har gjort att breven blivit betydligt färre. Sedan millennieskiftet har de minskat med 80 procent.

I takt med digitaliseringen kommer ytterligare runt 4 000 anställda att få sluta i Danmark de närmaste åren, meddelade vd och koncernchef Håkan Ericsson i samband med senaste årsrapporten. I Sverige har inga uppsägningar av den volymen aviserats än, även om Håkan Ericsson flaggade för att runt 600 tjänster kan försvinna här inom några år.

Svenskarna lägger än så länge fler brev på lådan än vad danskarna gör. Men förra årets sista kvartal sjönk ändå Postnords svenska brevvolymer med 7 procent. Samtidigt går näthandeln bättre i Sverige än i Danmark. Samma period ökade antalet paket som skickas från före­tag till kunder i Sverige med 18 procent.

Sista kvartalet 2016 visade koncernen upp en miljardförlust. De signaler som nått Per-Åke Alenius, ordförande för ST inom Postnords norra sektion, är att de dystra framtidsutsikterna gör att allt fler anställda tappar modet:

– Många har jobbat på Posten länge. Har man haft ett jobb man trivs med och känner att det inte är lika roligt längre, då börjar man ju titta på vad arbets­marknaden har att erbjuda, säger han.

Flera anställda på Postnord som Publikt har talat med vill vara anonyma.

– Vartenda år sparkas det massor med folk i Posten. Vi ska säga upp folk här och det tror jag inte är på grund av Danmark, säger en av dem.

Personen har jobbat inom Posten i många år och anser att arbetsmiljön blivit konstant sämre, med tyngre arbe­te och mer stress:

– För 15 år sedan hade vi i alla fall en kvalitetstanke. Man förstod att vi som jobbar på golvet bara var människor. Nu tror man att vi kan bytas ut mot maskiner och ser inte att vi kanske inte fixar att vara så här få och samtidigt klara arbetsuppgifterna utan att få arbetsskador.

Staten har en policy för sitt bolags­ägande. Den föreskriver att företagens agerande ska vara »föredömligt« inom en rad olika områden, som till exempel arbetsvillkor.

Näringsminister Mikael Damberg, S, är ansvarigt statsråd för de statliga bolagen. Han förklarar att det blir svårare att agera föredömligt när bolaget går dåligt:

– Om vi inte klarar att se till att Postnord är ett lönsamt bolag i Sverige i framtiden kommer både stressen och pressen på de kvarvarande anställda att växa mer dramatiskt, eftersom bolaget kommer att tvingas till ännu större förändringar, säger Mikael Damberg till Publikt.

Näringsministern framhåller att de anställdas arbetsmiljö diskuteras fortlöpande med bolagsledningen. Samtidigt understryker han att det är en komplex situation, där postbranschen är en av de branscher som är hårdast drabbad av digitaliseringen.

–  Jag kan inte lova att det är slut med omställning i Postnord nu, för det är inte den utvecklingen vi ser på marknaden, säger Mikael Damberg.

Fredrik Nilsson, Postnords regionchef i Stockholm och tillförordnad chef för distribution i Sverige, bekräftar att de anställda har ett mer krävande jobb i dag. Han nämner brevbärarnas längre turer som exempel.

– Ska våra medarbetare jobba kvar som heltidsanställda så måste vi också förändra verksamheten, säger Fredrik Nilsson.

Om de anställda ska ha heltid måste jobbet bli tyngre, alltså?

– Det blir fler timmar med brevbärning eller utdelning av paket. I slut­ändan handlar det om att möta vad som händer i omvärlden och vad våra kunder vill ha.

Vad gör ni för att hantera att det blir mer slitsamt för de anställda?

– Det handlar om arbetsvariation och att vi måste förlägga arbetsdagen på ett bra sätt så att medarbetarna kan ta sina raster.

Mer brevbärning och mer bilkörning låter annars mindre varierande?

– En variant kan vara att en brev­bärare åker ut några timmar bland fler­familjs­hus och delar ut post, har en rast och sedan fortsätter i ett villaområde där det inte är flerfamiljshus med trappor. Det kan också vara att jobba ett par timmar på eftermiddagen med brevbärning och kanske hantera matkassar på kvällen, säger Fredrik Nilsson.

Just nu utvärderar näringsdepartementets rådgivare vad Postnords omställning i Danmark kommer att kosta Sverige. Koncernledningen har bett om 3 miljarder kronor extra för kostnader som uppstår när anställda i Danmark sägs upp. Ungefär 3 000 danska anställda har avtal som garanterar tre årslöner om de blir uppsagda.

Näringsminister Mikael Damberg flaggar för att det kan bli dyrt att lösa, men påtalar att han prioriterar Sverige.

Han utesluter inte en dansksvensk skilsmässa, men påpekar att parterna än så länge är bundna vid det aktie­ägaravtal som ingicks när bolaget bildades.

– Det är också därför vi behöver finansiella och juridiska rådgivare för att se över vilka möjligheter som finns framöver, säger Mikael Damberg.

Bli den första att tycka till!
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.