Annons:
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

De vill liknas vid revisorer

– Företagshälsovården måste få större integritet och auktoritet. Vi bör ha en roll jämförbar med revisorer eller advokater, säger Lars Bohlin, VD för Föreningen Svensk företagshälsovård.

Företagshälsovården vädrar morgonluft efter ett årtionde av ekonomisk kräftgång.

När statsbidragen till verksamheten slopades 1993 nära nog halverades branschen. Men i takt med den dramatiska ökningen av belastningsskador, stressjukdomar och andra psykosociala besvär har arbetsgivare och politiker börjat se sig om efter hjälp.

Och blickarna har i hög grad riktats mot just företagshälsovården. Här hoppas man hitta den mångfacetterade specialistresurs som kan samarbeta direkt med arbetsplatserna.

Den svenska företagshälsovården byggdes upp efter modell från bruksläkarna och storindustrin. Efter en topp på 80-talet med 10 000 anställda kom kraschen 1993, då statsbidragen på en miljard kronor drogs in och arbetsgivarföreningen SAF sa upp det centrala arbetsmiljöavtalet.

Med en tredjedel av intäkterna förlorade fick branschen snäva in marginalerna. I dag har man cirka 6 000 personer sysselsatta, och kunderna har blivit färre.

Enligt Lars Bohlin på Föreningen Svensk företagshälsovård har andelen arbetsplatser med företagshälsovård minskat från 83 till 72 procent. Men det är inte det stora problemet, tycker han.

– Variationen i kvalitet har ökat. En del arbetsgivare frågar sig hur lite de måste köpa för att inte bryta mot lagen, andra anlitar företagshälsovården på ett mycket medvetet sätt.

De svåra åren har också lett till att branschen förlorat i auktoritet och integritet, menar han.

– Ibland går det så långt att man tafsar på sin yrkesetik. Ta till exempel alla omotiverade allmänna hälsoundersökningar. De är lätta att sälja, men ger inte så mycket. Man borde hellre titta på sådant som arbetsorganisationen och göra insatser när människor känner otrygghet och inte är delaktiga i arbetets utformning.

Företagshälsovården ska inte vara en ”snuvmottagning”, utan i huvudsak ägna sig åt förebyggande arbete och rehabilitering, anser han. Men en viss andel sjukvård behövs, bland annat för att upptäcka nya åkommor som har samband med arbetslivet.

– Efter 1993 valde en del enheter att arbeta mer sjukvårdsinriktat, en del så mycket att man kan ifrågasätta om det de sysslar med verkligen är företagshälsovård.

Andra renodlade åt andra hållet, och även det kan ifrågasättas.

En tredje trend är friskvård med exempelvis motion och massage. Och massage är nog bra, tycker Lars Bohlin, men det räcker inte. Man måste också undersöka om det finns faktorer på arbetsplatsen som gör att människor blir sjuka.

– Annars blir det lite cyniskt.

Men att trampa in på områden som arbetsorganisation och ledningsfrågor kan vara känsligt. Därför behöver företagshälsovården en större integritet och auktoritet, understryker han.

– Det går inte att sälja företagshälsovård genom att säga till företagsledningen att det är processer i organisationen som skapar ohälsa. Det är min erfarenhet efter 20 år i branschen. Den fria marknaden behöver regleras.

Den reglering Lars Bohlin har i åtanke är auktorisering och kvalitetssäkring av företagen i branschen. Och det är precis vad regeringens utredare Jan Rydh har föreslagit.

– Företagshälsovården ska ha lite av revisorns roll, tycker Lars Bohlin. Den ska kunna ge intyg på att företaget har koll på arbetsmiljön och arbetar förebyggande.

Han efterlyser också en närmare samverkan med den allmänna sjukvården och försäkringskassan. Den ideala situationen vore att företagshälsovården fortfarande har kontakt med en patient som slussats vidare. I USA finns en förebild i systemet med så kallad case manager, en person som kan hjälpa till åt olika håll och se till att ett ärende förs framåt.

– Ofta är man sjukskriven i väntan på något, undersökning, behandling eller rehabiliteringsplan. Det är stora risker i det. Efter ett halvt års sjukskrivning har man 20 procents chans att komma tillbaka till arbetsmarknaden, och efter ett år är chansen bara tre procent. Det gäller att fånga upp dem som riskerar att bli långtidssjukskrivna.

Ofta tonar de medicinska problemen bort rätt snabbt, påpekar han. I stället blir arbetet och arbetsmarknaden det största hindret. Ibland kan det bästa vara att byta jobb, och det skulle behövas system för att underlätta det.

Sedan ett år har företagshälsovården sett en kraftigt stigande efterfrågan.

– Men det är de redan duktiga företagen som köper mer. Hälsosegregeringen ökar – kvinnor inom skola, vård och omsorg kommer inte i åtnjutande av satsningarna.

Statliga arbetsplatser ligger hyggligt till, anser han, här finns en tradition att diskutera hälsofrågor Men de som kommit längst är stora industriföretag.

– I näringslivet har man krasst insett att människor också är stora investeringar. Tidigare hade man 10 procents överanställningar, eftersom frånvaron var hög. Med dagens slimmade organisationer måste människor vara friska så att de kan gå till jobbet.

Bli den första att tycka till!
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.