Annons:
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

De vill liknas vid revisorer

– Företagshälsovården måste få större integritet och auktoritet. Vi bör ha en roll jämförbar med revisorer eller advokater, säger Lars Bohlin, VD för Föreningen Svensk företagshälsovård.

Företagshälsovården vädrar morgonluft efter ett årtionde av ekonomisk kräftgång.

När statsbidragen till verksamheten slopades 1993 nära nog halverades branschen. Men i takt med den dramatiska ökningen av belastningsskador, stressjukdomar och andra psykosociala besvär har arbetsgivare och politiker börjat se sig om efter hjälp.

Och blickarna har i hög grad riktats mot just företagshälsovården. Här hoppas man hitta den mångfacetterade specialistresurs som kan samarbeta direkt med arbetsplatserna.

Den svenska företagshälsovården byggdes upp efter modell från bruksläkarna och storindustrin. Efter en topp på 80-talet med 10 000 anställda kom kraschen 1993, då statsbidragen på en miljard kronor drogs in och arbetsgivarföreningen SAF sa upp det centrala arbetsmiljöavtalet.

Med en tredjedel av intäkterna förlorade fick branschen snäva in marginalerna. I dag har man cirka 6 000 personer sysselsatta, och kunderna har blivit färre.

Enligt Lars Bohlin på Föreningen Svensk företagshälsovård har andelen arbetsplatser med företagshälsovård minskat från 83 till 72 procent. Men det är inte det stora problemet, tycker han.

– Variationen i kvalitet har ökat. En del arbetsgivare frågar sig hur lite de måste köpa för att inte bryta mot lagen, andra anlitar företagshälsovården på ett mycket medvetet sätt.

De svåra åren har också lett till att branschen förlorat i auktoritet och integritet, menar han.

– Ibland går det så långt att man tafsar på sin yrkesetik. Ta till exempel alla omotiverade allmänna hälsoundersökningar. De är lätta att sälja, men ger inte så mycket. Man borde hellre titta på sådant som arbetsorganisationen och göra insatser när människor känner otrygghet och inte är delaktiga i arbetets utformning.

Företagshälsovården ska inte vara en ”snuvmottagning”, utan i huvudsak ägna sig åt förebyggande arbete och rehabilitering, anser han. Men en viss andel sjukvård behövs, bland annat för att upptäcka nya åkommor som har samband med arbetslivet.

– Efter 1993 valde en del enheter att arbeta mer sjukvårdsinriktat, en del så mycket att man kan ifrågasätta om det de sysslar med verkligen är företagshälsovård.

Andra renodlade åt andra hållet, och även det kan ifrågasättas.

En tredje trend är friskvård med exempelvis motion och massage. Och massage är nog bra, tycker Lars Bohlin, men det räcker inte. Man måste också undersöka om det finns faktorer på arbetsplatsen som gör att människor blir sjuka.

– Annars blir det lite cyniskt.

Men att trampa in på områden som arbetsorganisation och ledningsfrågor kan vara känsligt. Därför behöver företagshälsovården en större integritet och auktoritet, understryker han.

– Det går inte att sälja företagshälsovård genom att säga till företagsledningen att det är processer i organisationen som skapar ohälsa. Det är min erfarenhet efter 20 år i branschen. Den fria marknaden behöver regleras.

Den reglering Lars Bohlin har i åtanke är auktorisering och kvalitetssäkring av företagen i branschen. Och det är precis vad regeringens utredare Jan Rydh har föreslagit.

– Företagshälsovården ska ha lite av revisorns roll, tycker Lars Bohlin. Den ska kunna ge intyg på att företaget har koll på arbetsmiljön och arbetar förebyggande.

Han efterlyser också en närmare samverkan med den allmänna sjukvården och försäkringskassan. Den ideala situationen vore att företagshälsovården fortfarande har kontakt med en patient som slussats vidare. I USA finns en förebild i systemet med så kallad case manager, en person som kan hjälpa till åt olika håll och se till att ett ärende förs framåt.

– Ofta är man sjukskriven i väntan på något, undersökning, behandling eller rehabiliteringsplan. Det är stora risker i det. Efter ett halvt års sjukskrivning har man 20 procents chans att komma tillbaka till arbetsmarknaden, och efter ett år är chansen bara tre procent. Det gäller att fånga upp dem som riskerar att bli långtidssjukskrivna.

Ofta tonar de medicinska problemen bort rätt snabbt, påpekar han. I stället blir arbetet och arbetsmarknaden det största hindret. Ibland kan det bästa vara att byta jobb, och det skulle behövas system för att underlätta det.

Sedan ett år har företagshälsovården sett en kraftigt stigande efterfrågan.

– Men det är de redan duktiga företagen som köper mer. Hälsosegregeringen ökar – kvinnor inom skola, vård och omsorg kommer inte i åtnjutande av satsningarna.

Statliga arbetsplatser ligger hyggligt till, anser han, här finns en tradition att diskutera hälsofrågor Men de som kommit längst är stora industriföretag.

– I näringslivet har man krasst insett att människor också är stora investeringar. Tidigare hade man 10 procents överanställningar, eftersom frånvaron var hög. Med dagens slimmade organisationer måste människor vara friska så att de kan gå till jobbet.

Bli den första att tycka till!
ARBETSMILJÖNyhetSymtom på depression som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och brist på energi kan leda till färre år i arbetslivet, visar en ny dansk studie.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringslagen är inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv, skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i myndighetens årsredovisning. Därför behöver den ses över, anser hon.
ArbetsmarknadNyhetNyanlända män har i större utsträckning subventionerad anställning, medan kvinnor i stället fortsätter i förberedande insatser, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.