Annons:
arbetsmiljö
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Det våras för företagshälsan

Hellre fler ergonomironder än bota musarmar. Previa vill främst arbeta förebyggande och på organisationsnivå.

Musiken drar igång och den lilla slitna källarlokalen på Södermalm i Stockholm fylls av elva kvinnors taktfasta tramp. Det är förmiddagsgympa på länsrätten, anordnad av Previa, den numera privatiserade gamla Statshälsan. När gympan startade för 1,5  år sedan kom bara fem personer på veckans enda pass. Nu kommer i snitt 15 och man har utökat till två pass i veckan, berättar hälsopedagogen Annika Nilsson.

– Motion hör till de mest undervärderade medlen mot stress och sömnlöshet, framhåller hon. Men man måste koppla ihop friskvården med andra åtgärder mot stress.

Det finns förstås en risk att man bara når dem som redan är aktiva, medger hon.

– Om man bara slänger ut motionskort är det inte mycket värt. Vi arbetar till exempel med frågeformulär om motionsvanor, mat, stress och sömn. Sedan kan man sätta upp mål om hur man som individ kan förbättra sin hälsa.

Previa är med sina 900 anställda och 11 000 kundföretag en av jättarna i branschen företagshälsovård. Här finns specialutbildade sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, socionomer/psykologer (beteendevetare) och arbetsmiljöingenjörer. Och verksamheten expanderar.

– Gruppen beteendevetare har växt oerhört fort, säger Lars Hellman, chef för region Syd i Stockholm. Vi gick från 15 till 30 under 2001 i vår region, och i dag är vi 35. De arbetar mycket med stödsamtal och utbildning.

Previa vill först och främst arbeta förebyggande och på organisationsnivå, framhåller Lars Hellman. Man tar tempen på arbetsplatser med hjälp av enkäter, gör ergonomironder och är ibland med och bygger upp nya arbetsplatser.

Men sjuksköterskorna sysslar mest med allmänna hälsoundersökningar, och företaget ägnar sig också åt sjukvård. Den som vill ha kontakt med Previa kan ringa och få tala med en sjuksköterska, som avgör om företagshälsovården ska ta emot.

– Vi anser att vi bör kunna ta emot för ett första besök, även om det handlar om sådant som den allmänna vården kan ta. Men det är kunden, det vill säga ledningarna i kundföretagen, som bestämmer om den anställde får gå hit på eget bevåg, säger Lars Hellman.

Ämnen: Arbetsmiljö
Så här gör Previa om…

…jag vill bli sjukskriven på grund av en svår konflikt på arbetsplatsen:
– Det är bra att kunna komma två till tre gånger för samtal utan att behöva chefens tillstånd, säger Lars Hellman. Hos vissa kunder krävs dock chefens tillstånd.

– En del har medlare på personalavdelningen för den som inte vill prata med sin chef, tillägger Annika Nilsson. Vi kan också föra tillbaka frågan till arbetsplatsen.

…jag drabbas av utbrändhet/utmattning:
– Vi arbetar aktivt med personerna under sjukskrivningstiden, med målet att sjukskrivningen ska bli så kort som möjligt. Bland annat har vi en gruppverksamhet med en blandning av folk från olika arbetsplatser. Man pratar, arbetar med avspänning mm. Grupperna bildar nätverk som finns kvar lång tid efter sjukskrivningen.

– Många kommer tillbaka i arbete, men kanske inte på heltid eller till samma jobb. Ibland kan det vara bra att byta jobb.
(Lars Hellman)

…jag missbrukar alkohol:
– Om man har stor frånvaro som misstänks bero på alkohol kan man få gå hit och blåsa. Vi har också drogterapeuter som försöker motivera till vidare behandling, och vi bistår med kamratstöd som kan handla om att se till att man kommer till arbetsplatsen.
(Lars Hellman)

Bli den första att tycka till!
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.