Annons:
Ledare
1 kommentarerTyck till!

DO väl värd att värna

Om Diskrimineringsombudsmannen ska kunna nå framgång i myndighetens mycket angelägna uppdrag måste medarbetarna få en bättre arbetsmiljö.

Ett dåligt arbetsklimat drabbar dubbelt. Medarbetarna far illa. Problemen går också ut över arbetsresultatet. Både de anställdas svåra situation och myndighetens viktiga roll gör krissignalerna från Diskrimineringsombudsmannen, DO, värda att ta på allvar.

I december rapporterade ST Press om en medarbetarenkät där mer än var fjärde av de nittiotalet anställda vid DO svarade att de ofta känner sig ledsna eller nedstämda på grund av jobbet. Mindre än en av tio uppgav att de aldrig känner det så. Det är dåliga siffror. Än mer anmärkningsvärt är att var tionde anställd ansåg sig ha blivit utsatt för trakasserier på grund av kön eller någon annan diskrimineringsgrund på jobbet. Fyra personer svarade att de blivit utsatta för trakasserier av sin chef.

När ST Press i detta nummer intervjuar medarbetare på myndigheten tonar en ännu mörkare bild fram. Under meddelarskydd berättar anställda om bristande ledarskap och en utbredd rädsla. De ger en samstämmig bild av en arbetsplats med allvarliga arbets­miljöproblem. Många vittnar också om ett stort personligt lidande.

De drabbade individernas svåra situation motiverar i sig vår granskning. Som facklig nyhetstidning ingår det i ST Press uppdrag att berätta om missförhållanden på arbetsplatser och om anställda som far illa. Detta journalistiska uppdrag kan inte göra halt av omsorg för myndighetens angelägna uppdrag att motverka diskriminering i arbetsliv och samhälle.

Det är förvisso olyckligt att aktörer som är ideologiska motståndare till det politiska målet att främja likabehandling försöker utnyttja rapporteringen om missförhållanden till att undergräva verksamhetens legitimitet. På ST Press sajt talar exempelvis en kommentator om myndighetschefens »rabiata åsikter« och kallar DO »denna totalt onödiga 100 miljoners-myndighet«.

Det är naturligtvis tvärtom. Arbetet mot diskriminering i samhället är ytterst angeläget. Därmed är också Diskrimineringsombudsmannen en synnerligen viktig myndighet – som måste fungera väl. För att den ska göra det måste de anställda ha en god arbetsmiljö och känna sig delaktiga, uppskattade och trygga.

På en arbetsplats där medarbetare upplever kaos, kallar ledningen »ett skämt« och beskriver »en väldigt, väldigt dålig psykosocial arbetsmiljö« blir det, som flera av de intervjuade konstaterar, inte mycket gjort. Vilket också det blir en angreppspunkt för dem som vill ifrågasätta verksamheten av ideologiska skäl.

Det finns inga enkla lösningar för att omedelbart ställa saker till rätta och läka medarbetarnas skadade förtroende. Det krävs ett målmedvetet och långsiktigt arbete.

Förhoppningsvis understryker ST Press granskning av myndigheten allvaret i den nuvarande situationen och behovet av att ledning och uppdrags­givare lyssnar till medarbetarnas och de fackliga organisationernas krav.

Bara då finns förutsättningarna för att det viktiga arbetet mot diskriminering ska kunna nå framgång.

Alexander Armiento

chefredaktör

Inlagt av Xrata tis, 01/25/2011 - 15:02
Att medarbetarna på DO anser sig vara diskriminerade i en sådan omfattande utsträckning är ett resultat av deras världssyn snarare än verkligheten.

DO anser i princip att alla som känner sig diskriminerade är också är det. Istället för att driva sina ärenden till domstol (där man i de allra flesta fall inte vinner sina mål) så väljer man "förlikningar", vilket i princip är förtäckt utpressning av arbetsgivare som inte vill ha negativ publicotet (att stämplas som "rasister").

Bättre att lägga ner DO så slipper de anställda känna sig diskriminerade och arbetsgivare bli utpressade av en statlig myndighet (som finansieras av deras egna skattepengar).
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.