Annons:
Ledare
1 kommentarerTyck till!

DO väl värd att värna

Om Diskrimineringsombudsmannen ska kunna nå framgång i myndighetens mycket angelägna uppdrag måste medarbetarna få en bättre arbetsmiljö.

Ett dåligt arbetsklimat drabbar dubbelt. Medarbetarna far illa. Problemen går också ut över arbetsresultatet. Både de anställdas svåra situation och myndighetens viktiga roll gör krissignalerna från Diskrimineringsombudsmannen, DO, värda att ta på allvar.

I december rapporterade ST Press om en medarbetarenkät där mer än var fjärde av de nittiotalet anställda vid DO svarade att de ofta känner sig ledsna eller nedstämda på grund av jobbet. Mindre än en av tio uppgav att de aldrig känner det så. Det är dåliga siffror. Än mer anmärkningsvärt är att var tionde anställd ansåg sig ha blivit utsatt för trakasserier på grund av kön eller någon annan diskrimineringsgrund på jobbet. Fyra personer svarade att de blivit utsatta för trakasserier av sin chef.

När ST Press i detta nummer intervjuar medarbetare på myndigheten tonar en ännu mörkare bild fram. Under meddelarskydd berättar anställda om bristande ledarskap och en utbredd rädsla. De ger en samstämmig bild av en arbetsplats med allvarliga arbets­miljöproblem. Många vittnar också om ett stort personligt lidande.

De drabbade individernas svåra situation motiverar i sig vår granskning. Som facklig nyhetstidning ingår det i ST Press uppdrag att berätta om missförhållanden på arbetsplatser och om anställda som far illa. Detta journalistiska uppdrag kan inte göra halt av omsorg för myndighetens angelägna uppdrag att motverka diskriminering i arbetsliv och samhälle.

Det är förvisso olyckligt att aktörer som är ideologiska motståndare till det politiska målet att främja likabehandling försöker utnyttja rapporteringen om missförhållanden till att undergräva verksamhetens legitimitet. På ST Press sajt talar exempelvis en kommentator om myndighetschefens »rabiata åsikter« och kallar DO »denna totalt onödiga 100 miljoners-myndighet«.

Det är naturligtvis tvärtom. Arbetet mot diskriminering i samhället är ytterst angeläget. Därmed är också Diskrimineringsombudsmannen en synnerligen viktig myndighet – som måste fungera väl. För att den ska göra det måste de anställda ha en god arbetsmiljö och känna sig delaktiga, uppskattade och trygga.

På en arbetsplats där medarbetare upplever kaos, kallar ledningen »ett skämt« och beskriver »en väldigt, väldigt dålig psykosocial arbetsmiljö« blir det, som flera av de intervjuade konstaterar, inte mycket gjort. Vilket också det blir en angreppspunkt för dem som vill ifrågasätta verksamheten av ideologiska skäl.

Det finns inga enkla lösningar för att omedelbart ställa saker till rätta och läka medarbetarnas skadade förtroende. Det krävs ett målmedvetet och långsiktigt arbete.

Förhoppningsvis understryker ST Press granskning av myndigheten allvaret i den nuvarande situationen och behovet av att ledning och uppdrags­givare lyssnar till medarbetarnas och de fackliga organisationernas krav.

Bara då finns förutsättningarna för att det viktiga arbetet mot diskriminering ska kunna nå framgång.

Alexander Armiento

chefredaktör

Inlagt av Xrata tis, 01/25/2011 - 15:02
Att medarbetarna på DO anser sig vara diskriminerade i en sådan omfattande utsträckning är ett resultat av deras världssyn snarare än verkligheten.

DO anser i princip att alla som känner sig diskriminerade är också är det. Istället för att driva sina ärenden till domstol (där man i de allra flesta fall inte vinner sina mål) så väljer man "förlikningar", vilket i princip är förtäckt utpressning av arbetsgivare som inte vill ha negativ publicotet (att stämplas som "rasister").

Bättre att lägga ner DO så slipper de anställda känna sig diskriminerade och arbetsgivare bli utpressade av en statlig myndighet (som finansieras av deras egna skattepengar).
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.