Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVLeif Holmkvist1 kommentarerTyck till!

Dystert facit för praktikprojekt

Regeringen har gjort flera försök att få fram praktikplatser på statliga myndigheter. De har inte slagit väl ut. Trots det hoppas Socialdemokraterna att varje år få ut tusentals unga arbetslösa i praktik inom staten.

Flera stora satsningar på praktikplatser för arbetslösa, som berört statliga arbets­givare, har gjorts de senaste åren. Men inte ens de myndigheter som reger­ingen själv kan styra över har lyckats ordna praktikplatser i en utsträckning som kommer i närheten av regeringens målsättningar.

  • Den tidigare arbetsmarknads­ministern Sven Otto Littorins satsning Lyft skulle ge 130 000 personer praktik under 2010. När utfallet efter ett par månader var magert fick myndigheterna i uppdrag att ta fram 20 000 platser som skulle kunna ge 65 000 personer praktik. Till slut blev antalet praktikanter i staten 1 472.
  • Kulturarvslyftet, som avslutas 2014, skulle ge 4 400 personer utvecklingsanställning. Facit för de två första åren blev 419. Publikt har inte kunnat få fram någon siffra för staten – men bara 27 av 208 projekt som hittills beviljats anslag bedrivs av statliga myndigheter.
  • Det praktikantprogram för personer med funktionsnedsättning som startade förra året skulle ge 5 000 personer om året praktik på statliga arbetsplatser. 2013 blev resultatet 211 personer. Också det totala antalet platser ser ut att bli färre än planerat.

Men trots detta dyst­ra facit tror Social­demo­kraternas Ylva Johansson på partiets planer på att årligen ta in 4 000 till 6 000 unga arbetslösa i ett praktikantprogram på myndigheterna.

– Det är inga vanliga praktikplatser, säger hon till Publikt. Vi ger särskilda pengar till att förtidsanställa inför en generationsväxling. Det kan bli en blandning av handledd praktik, utbildning och deltidsanställning. Ett slags yrkesintroduktion för tjänstemän.

Men det ställer väl högre krav på praktikanten än i normalfallet?

– Ja, men vi tänker oss vanliga praktik­platser också, men det går inte att få upp så stora volymer. Kanske 2 000 till 3 000 platser.  


Satsningar som inte nått målen:

  • Lyft 2010

Lyft infördes 2010 för att ge tre månaders praktik till personer som behövde hålla kontakten med arbetslivet, men upphörde 2011.

Förre landshövdingen Björn Eriksson var samordnare för den offentliga sektorns insatser och lämnade en kritisk slutrapport till Arbetsförmedlingen – som i dag säger sig inte kunna hitta den.

Han anser att Lyft blev mindre lyckat och tycker att regeringen borde tagit i lite hårdare:

– Förväntansbilden var väldigt uppskruvad, men jag hade varken ordergivningsrätt eller starka styrinstrument. Om regeringen skrivit in »skall« i regleringsbreven hade det fått större effekt. Om Wallenberg skriver något i ägardirektiven till Investors företag så skulle jag vilja se den vd som inte följer direktiven. Men Lyft var inte tillräckligt genomtänkt.

Mål: 130 000 praktikanter, varav cirka 65 000 i staten.

Utfall: 8 324 praktikanter, varav 1 472 i staten.

  • Kulturarvslyftet 2012–2014

2012 startade Kulturarvslyftet, som riktar sig till personer som lämnat sjukförsäkringen. 27 av de 208 projekt som hittills beviljats anslag bedrivs av statliga myndigheter.

– Vi hoppades att offentlig sektor skulle vara mer intresserad, säger Charlotte Hamilton som är projektledare på Riks­antikvarieämbetet. Men flera stora projekt har inte kommit i gång, andra blev fas 3-projekt.

Förklaringen är ekonomisk:

– Inom fas 3 får arbetsgivaren full ersättning för deltagaren. Vi kan erbjuda lönebidrag och 5 000 kronor i månaden. Det betyder att arbetsgivaren får betala ungefär 20 procent själv.

Mål 2012–2013: 3 200 anställda.

Utfall 2012-2013: 389 anställda.

Mål totalt 2012–2014: 4 400 anställda.

Utfall totalt hittills 2012–2014 (1 feb 2014): 419 anställda.

  • Praktikantprogram för personer med funktionsnedsättning 2013–2015

Arbetsförmedlingen fick regeringens uppdrag att starta ett praktikprogram inom staten riktat till personer med funktionsnedsättning. Starten har varit trög. Ett skäl är att staten sällan ser praktik som en naturlig rekryteringsväg, förklarar Henrietta Stein, direktör för Arbetsförmedlingens avdelning för rehabilitering till arbete:

– I statlig sektor sker rekrytering via HR-avdelningar i stora processer där »förtjänst och skicklighet« är avgörande. Då blir man mindre benägen att ta in praktikanter, eftersom tjänsten ändå sedan måste annonseras ut i en utslagningsprocess.

Det nya vasa-avtalet – särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar – ger dock möjlighet att projektanställa personer i ett år utan att beakta »förtjänst och skicklighet«.

Henrietta Stein har just anställt en tidigare praktikant i ett år. Men hon är kritisk till hur vissa myndigheter utformar sina platsannonser:

– De bör utformas så att alla känner sig välkomna att söka. Och fixera inte så mycket på hinder, utan se till individens starka sidor, uppmanar hon.

Mål: 2 500 praktikplatser som tar emot 5 000 praktikanter per år. 259 myndigheter tillfrågades, varav 111 myndigheter svarade att de kan ta emot praktikanter.

Utfall: 1 685 praktikplatser planeras. 2013 fick 211 personer praktik.

Inlagt av stina jansson tis, 03/18/2014 - 20:31
Praktikplatser är till stor del lika med gratis arbetskraft åt arbetsgivare. Ex. tre personer ska "praktisera" på en gymnasieskola. Arbetsuppgifter: städa ur skolan inför kommande renovering. Dvs arkivera dokument och köra bort till arkiv samt köra bort möbler till deposition eller lager. LÖNEN är 7000:- i månaden (som aktivitetsstöd). Handledare finns men i regel bara för att ge direktiv i början av dagen, sen får praktikanten jobba själv i dammig, smutsig miljö i gammalt arkiv. GRATIS ARBETSKRAFT! Är ni på arbetslösas sida inom STs så gör nåt NU!
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.