Annons:

En rättighet som måste skyddas och respekteras

Myndighetsanställda ska inte behöva få frågor om vem som talat med medier. Det behövs ett brett arbete för att stärka meddelarfriheten.

»Man efterfrågar inte källor« säger Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson till Publikt. Det har han rätt i. Men principen har inte efterlevts. Och det är ett stort problem att många statligt anställda i dag inte vågar lita på att deras arbetsgivare följer lagen.

Meddelarfriheten är en del av den svenska offentlighetsprincipen. Den innebär att anställda på myndigheter har grundlagsskyddad rätt att lämna information till medier. Den rätten gäller även många sekretessbelagda uppgifter.

Myndighetsanställdas meddelarfrihet skyddas av två viktiga regler. Efterforskningsförbudet – att deras arbetsgivare inte får undersöka vem som har lämnat information till journalister. Och repressalieförbudet – att en arbetsgivare som får reda på vem som lämnat information inte får straffa personen.

Meddelarfriheten ska säkra möjligheten att slå larm även när någon vill dölja vad som sker. Därför är den ett viktigt redskap för att förhindra slöseri, korruption och andra oegentligheter i offentlig sektor.

Men meddelarfriheten innebär inte bara en rätt att anonymt avslöja fel och missförhållanden, utan också en rätt att framföra sina åsikter om myndigheten och dess arbete. Repressalieförbudet ska ge trygghet även för den som framträder med namn och kritiserar exempelvis arbetsplatsens organisation eller ledarskap.

Det är betydelsefullt för det offentliga samtalet. Även de som själva arbetar inom våra gemensamma institutioner ska ha rätt att delta i debatten om dem. De ska inte riskera sin karriär när de tycker till i intervjuer eller debattartiklar.

Tyvärr möter Publikts journalister i dag många myndighetsanställda som inte ens anonymt vågar uttala sig för medier. Det visar att meddelarfriheten inte fungerar som det är tänkt. Blotta misstanken om att chefer och myndighetsledningar inte respekterar efterforsknings- och repressalieförbudet gör att statstjänstemän väljer att hålla tyst.

Att det med jämna mellanrum dyker upp fall där förbuden trotsas ger de oroliga vatten på sin kvarn. Nyligen publicerade Expressen en bandinspelning där Försäkringskassans säkerhetschef ställer frågan vem som läckt information till journalister. Myndighetens generaldirektör Dan Eliasson säger sig vara ledsen, arg och bedrövad över att sådana »enkla misstag« begåtts. Men skadan är redan skedd.

Det krävs ett brett arbeteför att stärka meddelarfriheten, såväl på Försäkringskassan som inom offentlig sektor i stort. Det kan behövas tydligare regler och hårdare straff för dem som bryter mot reglerna. Men framför allt handlar det om att sprida kunskap och påverka attityder. På alla myndigheter måste det tydligare markeras vad som gäller – redan innan övertramp blir kända. Och såväl chefer som medarbetare måste få bättre kunskap om vad lagen säger.

Det är ett ansvar för generaldirektörerna, men också för våra politiker. Riksdag och regering måste agera, och säkra att meddelarfriheten kan fylla sin viktiga funktion.

Alexander Armiento,
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatskontoret vill uppmärksamma jävsproblematiken i offentlig förvaltning. Myndigheten har därför tagit fram en skrift som vänder sig till chefer och medarbetare i både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för att myndigheten skickat ut ett beslut som inte var komplett, utan att informera mottagaren att det fanns fler än en sida i beslutet.
STNyhetFörra året minskade antalet yrkesverksamma medlemmar med över 600. Trots det slog förbundet rekord med drygt 10 000 medlemsinträden totalt. ”Hade inte katastrofen på Arbetsförmedlingen hänt så hade vi ökat ganska mycket”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetFrån slutet av februari blir sex månaders aspirantutbildning en obligatorisk del av polisutbildningen för civilanställda inom polisen. Syftet är att göra utbildningen bättre och mer användbar för Polisen och Säpo.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.